FANDOMReglementEdit

Kaasav eelarve on hea võimalus öelda sõna sekka, kuidas kasutada Pärnu linna 2015. aasta eelarves 30 000 eurot nii, et see teeks heameelt võimalikult paljudele pärnakatele. Saab ise ideid pakkuda, nende üle arutleda ning lõpuks valida välja see investeering, mis tundub kõige olulisem. Selleks, et paigutada 30 000 eurot linnaeelarves nii, et see vastaks kõige enam pärnakate soovidele, ootame kõigi ettepanekuid.

Oodatud on ideed, mille elluviimine rikastab meie linnakeskkonda ja/või parandab linlaste tervise- või puhkekäitumise võimalusi. Tegemist peab olema investeeringuga, mitte kultuuriürituse korraldamise või toetuse maksmisega. Idee elluviimine peab mahtuma etteantud summa piiridesse ja olema teostatav 2015. aasta jooksul.

Ideekirjeldus peab sisaldama selle realiseerimise eelarvet, realiseerimise aega ja järgneva hooldusega seotud kulude mahtu aastas. Etteapanekusse palume kindlasti lisada ka kontaktandmed.

Ideid saab esitada 31. jaanuarini 2015

Sel ajavahemikul võib idee saata Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu, e-postile linnavalitsus@lv.parnu.ee või tuua see linnavalitsuse infolauda.

Ettepaneku võivad esitada kõik, ka mittepärnakad, aga ideede üle hääletamise ja lõppotsuse langetamise õigus on vaid Pärnu linna elanikul. Esitatud ideid hindab vastav komisjon ning viis parimat pannakse pärnakate vahel hääletusele.

Hääletamine toimub 1.-15. märts 2015

Väljavalitud etepanekute hulgast saab anda hääle kuni kolme, endale meelepärase ettepaneku poolt. Antud häält saab muuta kuni hääletamise lõppemiseni, kehtima jääb viimasena tehtud valik.

Oma lemmikideele saavad hääle anda vaid pärnakad, need, kelle elukoht on rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas. Kui Sina ei ole veel pärnakas, aga oled Pärnuga seotud ja tahad linna eelarves sõna sekka öelda, siis registreeri end pärnakaks.

Hääletada saab veebis lehel http://parnakas.weebly.com/kaasav-eelarve.html Samuti on võimalik tulla ja anda oma hääl Pärnu linnavalitsuses.

Ideed viiakse ellu hääletustulemuse järgse pingerea alusel ja täpselt nii palju, kui 30 000 euro sisse mahub.

Ootame kõiki kaasa mõtlema, ideid välja pakkuma, pärnakaid ideede üle otsustama ning neid ühiselt teostama!


Hääletamisele läinud ideedEdit

1. Pärnu jõe tervisepark. Idee on muuta Jaansoni rada ja seda ümbritsev keskkond veelgi väärtuslikumaks ja atraktiivsemaks, luues Pärnu jõe vasakkalda tervisespordi raja äärde tervisepark, kuhu on kavandatud väliujula ja -jõusaal. Eeldatav maksumus: 29385,20 €
2. Laste liiklusväljak Lubja 47 kinnistule. Idee on ehitada Pärnusse laste liiklusväljak, mis oleks liikluskasvatuse praktiline õppevahend. Laste liiklusväljakut saaksid kasutada nii koolid, lasteaiad, autokoolid kui ka lapsed iseseisvalt, et omandada teadmisi ja oskusi ohutuks liiklemiseks turvalises ja reaalses keskkonnas. Eeldatav maksumus: 47238 €
3. Raeküla supelranna laiendamine ja rannainventari täiendamine. Idee hõlmab endas Raeküla supelranna laiendamist ja rannainventari täiendamist, et rannalistele puhtamat keskkonda pakkuda. Projekt näeb ette Laane tänava pikendamist liiklusele kõlblikuks, jalgraja rajamist läbi kõrkjastiku, eraldi jalgrada koearaomanikele, prügikastide soetamist ja tualettide ehitamist. Eeldatav maksumus: 7844,88 €
4. Ühistranspordi digitaliseerimine. Idee on ühistranspordi digitaliseerine, mis tähendab reaalaja GPS-süsteemi arendamist. Selle idee rakendumisel on võimalik mobiilse äpp-i abil näha bussi asukohta reaalajas. Mikk Lepiku: "Minu arvates võiks suunata selle raha linna ühistranspordi digitaliseerimisse. Tähendab alustada reaalaja GPS süsteemi arendamist nagu seda on tehtud Tallinnas ja Tartus. Esialgu varustada bussid vastavate GPS saatjatega ning seejärel luua mobiiliäpp reaalajas bussi asukoha nägemiseks. See tuleks kasuks eelkõige kooliõpilastele, kes kasutavad nutitelefone. Jõudes bussipeatusse minut enne, ei tea kunagi, kas buss on läinud või mitte."
5. Elektrit tootev generaator-treeningjalgratas. Idee on soetada looduskaunisse kohta ilmastikukindlasse klaasseintega merekonteinerisse kaks elektrit tootvat generaator-treeningjalgratast, mis muundavad jalgrattal treenija tekitatud kineetilise energia elektrienergiaks. Eeldatav maksumus: 30000 €


Ettepanekud, mis ei läinud hääletuseleEdit

1. Kaitstud töö keskus (0). Eeldatav maksumus: 30000 €. Teen ettepaneku investeerida summa sotsiaalvaldkonda. Et luua praegu päevakorral oleva töövõimereformi valgusel Pärnusse erivajadustega inimeste töö ja koolituskeskus. Summa aitaks renoveerida näiteks Suur-Posti 18 olevad töökoja ruumid (küttesüsteemid, toalett ruumid, koolitusruumid), mille võiks jagada valdkonna MTÜ´de vahel kasutamiseks, linnavalitsuse koordineerimisega. Varjupaiga võiks modifitseerida majutusüksuseks, sest kaitstud töö keskuses saaks osaleda ka kaugemalt, miks mitte üle Eesti inimesi. Eestis on hetkel, vaid Astangul taoline laiem kool erivajadustega inimeste rehabiliteerimiseks. Miks mitte teha see Pärnusse veidi väiksemas ja spetsiifilisemas mahus. Lisaks on võimalus arendada koostööd Pärnu Kolledziga, kus koolitatakse sotsiaaltöötajaid ning Kutsehariduskesksuega kus on kattuvaid erialasid. Keskus annaks mitmeid töökohti, oleks äärmiselt vajalik erivajadustega inimestele ning PR Pärnu Linnale. On võimalik saada teenuste arendamisega eelarve lisa + näiteks töötukassa teenused + erinevad sotsiaalse ettevõtluse suunad. Taolised keskused on täiesti tavalised skandinaavias, olen mitmes käinud külastusel. Suunamine keskustesse toimub läbi sotsiaalosakonna ja töötukassa või rehabilitatsiooniüksuste. Keskuses on varianti koolitusteks, hindamiseks, aga ka töö leidmiseks ja nõustamiseks avatud tööturule naasmisel. Arvan et töövõimereformivalguses, tasub kätte pulsil hoida ja teostada investeering just kooskõlas nn ajastuvaimuga - ehk hetkel prioriteetsena tunduv töö ja töötuse sektor + erivajadustega inimesed. Ettepaneku esitaja: Indrek Linnuste
2. Kilgi tn kergliiklustee rajamine (0). Esitan ettepaneku, mis aitaks parandada Ülejõel paarisaja linlase igapäevast liiklusohutust. Tänane olukord. Kilgi tn lõigul (Telliskivi tn ja Rohelie tn vahel) puudub hetkel kõnnitee. Jalakäijad peavad sammuma sõiduteel, eriti lumisel ajal ning ebamugav olukord on see ka sõidukijuhtidele. Näitkes kui satuvad kokku mõlemas suunas liikuvad masinad ning jalakäija. Tulevik. Sõidutee servades on ruumi kõnnitee rajamiseks.

Mõjutab positiivselt Tulika 12 ja 14 kortermajade ning selle piirkonna elanike liikumismugavust, mis on põhiliseks liikumisteeks Härma bussipetuste ja kaubahoovi suunal kui ka sõidukite pääsemiseks Tallinna maanteele. Ettepanekuga seotud lisafailid: Kligi_kergliiklustee_t2navate_plaan.png, Kilgi_kergliiklustee_t2navate_vaade1.png, Kligi_kergliiklustee_t2navate_vaade2.png, Kligi_kergliiklustee_t2navate_vaade3.png, Kligi_kergliiklustee_t2navate_vaade4.png. Ettepaneku esitaja: Martin Merilaine

3. Linnaaed. Teater "Endla" valgusreklaam (0). 2015 a. kaasava eelarve raames on mōned ideed.
1. "Linnaaed" on aed kus linna elanikud saavad ise endale sööki kasvatada. Selleks on eraldi aed, kust saad endale maatüki ja kus on olemas kastmisvesi, koolitusmaterjalid, miks mitte ka tööriistad. Täpne teostus oleks vaja läbi mõelda kuid ideena võiks selle Pärnus ära teha, sest kindlasti on iminesi kel puudub oma maja/aed kuid kes soovivad näpud mullaseks teha. Tulevikus võiks aedasid olla linna eri piirkondades ning miks mitte ka kesklinnas kus see oleks ilusa teostuse korral ka turistidele vaatamisväärsuseks.
2. Teater "Endla" hoonele suurem ja kirkam valgusreklaam. Sillalt on näha Pärnu uus keskus (Apollo kino, Kontserdimaja jms) öistes tuledes, otse ees on teater pimeduses. Oleks väga effektne kui ka teatril oleks uuel aastal särav kiri "Teater Endla". Ettepaneku esitaja: Veiko Kanistik
4. Pärnusse 1000 uut terviseturisti igal nädalal (0). Eeldatav maksumus: 13000 €. Ettepanek lisatud failina. Ettepanekuga seotud lisafailid: Tervise_ja_puhkek2itumise_avardamine_J.Kukk.rtf. Ettepaneku esitaja: Jüri Kukk
5. Riigi rajajad rahvale rõõmuks Rüütlisse (0). Ettepanek lisatud failina: Riigirajajad_Ryytlisse_Raekylaselts.rtf. Ettepaneku esitaja: Raeküla Vanakooli Keskus, MTÜ Selts Raeküla
6. Turvaline jagrattasõit. Jõepargas. Ühistransport eeslinnadesse (0).
1. Puhastada ja hooldada Pärnu linna kergliiklus teede võrgustik regulaarselt aasta ringi nõnda, et oleks jalgrattaga võimalik iga ilmaga turvaliselt liigelda ilma erivarustust omamata (naelkummid jms.)
2. Käivitada hooajaline jõepargas tulevase silla asukohal Raba - Aia tänavate teljel, et jalakäijad ja jalgratturid saaksid jäävabal perioodil ületada Pärnu jõge. Mootoriga varustatud pargas liigub mõlemale kaldale kinnitatud trossi mööda, mis vajub pargase järel vee alla, et mitte takistada veesõidukeid. Kuna tegemist on trossi külge kinnitatud alusega, ei vaja pargasejuht mingit merealast eriharidust ega erilubasid. Pargas liigub pidevalt edasi tagasi, asendades jalakäijate ja jalgratturite silda, olles samas ka turismiatraktsioon.Eeskuju ja kogemusi saab võtta naaberriigi Soome linnast Turku, kus taoline pargas on aastaid edukalt kasutusel.
3. Pikendada linna regulaarne ühistranspordi võrgustik väljaspool linna piire asuvatesse eeslinnadesse, et anda seal elavatele inimestele võimalus loobuda igapäevasest autosõidust ja sellega vähendada linna liikluskoormust ja ummikuid. Ettepaneku esitaja: Tiit Raev
7. WC Jaansoni raja juures ning rannas (0). WC paigaldus Jaansoni rajale, st mõlema kalda ääres olevale rajale. Hetkel puuduvad igasugused võimalused ning inimesed käivad raja ääres häda tegemas. Samuti oleks vaja, et ka rannapiirkonnas oleksid WC kättesaadavad varakevadest hilissügiseni. Ettepaneku esitaja: Jaana


VälislingidEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki