FANDOM


Konkursi kuulutusEdit

Kaasav eelarve 2017

Pärnu linna 2017. aasta eelarvesse on planeeritud 40 000 eurot, mille kasutamise otsustad sina!

Kaasav eelarve on hea võimalus öelda sõna sekka, kuidas kasutada 40 000 eurot nii, et see teeks heameelt võimalikult paljudele pärnakatele. See on võimalus lahendada mõni silmajäänud murekoht või viia ellu päris uus mõte. Ja kindlasti on oluline esitatud ideede seast oma lemmikule hääl anda!

Ootame ideid, mille elluviimine rikastab meie linnakeskkonda.

Tegemist peab olema investeeringuideega.

Esita idee hiljemalt 25. novembril 2016 kell 23.45

Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering:

- peab pakkuma avalikku hüve
- peab olema avalikus kasutuses
- ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele
- on realiseeritav aasta jooksul.

Ideekirjeldus peab sisaldama:

- realiseerimise eelarvet
- realiseerimise aega
- järgneva hooldusega seotud kulude mahtu aastas.

Ideid võivad esitada kõik, ka mittepärnakad, aga hääletamise ja lõppotsuse langetamise õigus on vaid neil, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas.

Paberile vormistatud ideekirjelduse materjalid võib kinnises ümbrikus (märgusõnaga „kaasav eelarve 2017") saata ka Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või tuua linnavalitsuse infolauda. ​ Ideekirjeldusele palume kindlasti lisada esitaja andmed: nimi, telefon, e-post.

Esitatud ettepanekud on tutvumiseks kättesaadavad alates 28. novembrist.

Enne rahvahääletust valitakse laekunud ettepanekute hulgast välja parimad. Valiku tegemisel hinnatakse:

- ideest osasaajate hulka
- mõju linnaruumile
- originaalsust
- kogukonna koostöös soosimist
- aktiivsete eluviiside soosimist

Väljavalitud ideed pannakse pärnakate vahel hääletusele.

Ellu viiakse rahvahääletusel enim hääli saanud idee. Kui idee maksumus on väiksem kui 40 000 eurot, viiakse ellu ka paremusjärjestuses järgmine idee, mis mahub ülejäänud summa sisse.

Hääletus toimub 19. detsembrist 2016 kuni 15. jaanuarini 2017

- hääletada saavad vaid pärnakad (al 16. eluaastast)
- igal hääletajal on üks hääl

​ Kui Sina ei ole veel pärnakas, aga oled Pärnuga seotud ja tahad linna eelarves sõna sekka öelda, siis registreeri end pärnakaks.


Hääletamisele läinud ettepanekudEdit

Forwardspace Pärnu koostöötamis-keskusEdit

Allikas: https://www.volis.ee/gvolis/web.options?command=kov_14029&redirectToView=https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/85?ettepanek=26089&kid=14029

Eeldatav maksumus: 40000 €

Meie idee on luua koostöötamis-keskus Pärnu kesklinna, et kohalikel ettevõtlikel noortel oleks rohkem põhjust Pärnusse jääda ja siia tagasi tulla. Keskuses saab olema 30-40 renditavat töökohta, pakkudes iduettevõtetele ja vabakutselistele inspireerivat keskkonda. Peale tooli, laua ja internetiühenduse on Forwardspace'i ülesanne korraldada ettevõtlustöötube, investoritega kohtumist, mentortunde ja muid võimendavaid üritusi.

MTÜ Forwardspace'i asutajad on ettevõtete Paljaspala, ESEC, Gamecan ning Black and Brownie tantsukooli eestvedajad, kes on omal nahal tundnud, et Pärnus puudub asjalikke noori ettevõtjaid ühendav kommuun. Keskkond, kus kuulatakse ning toetatakse kõiki ideid ning kus on võimalik kohtuda ka teiste ettevõtlike inimestega. Tänasel hetkel tuleb freelanceritel (vabakutselistel) ja kahe-mehe ettevõtetel töötada kodus, raamatukogus või kohvikus. Äripindade hinnad on kõrged, kuid kohtumised klientide, mentorite ja võimalike partneritega on vajalikud.

Meie eesmärk Forwardspace'iga on luua Euroopa tasemel keskus, mis võimendaks Pärnu linna aasta-ringselt. Toome Pärnu start-up maailma kaardile, muudame kohalikku elu põnevamaks, aitame kaasa uute töökohtade ning ettevõtete tekkimisele. Läbi kohalike idufirmade toome linna ka välisinvesteeringud, mis toetavad kohalikku majanduskasvu. Keskuse valmimist aadressil Akadeemia 1 ootab juba üle 10 ettevõtte, kelle toomine ühisesse motiveeritud ettevõttlikku keskkonda on kriitiline, et tagada ettevõtjate Pärnusse jäämine.

Taotleme kaasavat eelarvet, et jaanuaris avatava keskuse kvaliteeti 2017 aasta jooksul märgatavalt tõsta. On paratamatu, et elemendid interneti kiirusest - sisustuseni on määravad. Eriti neile, keda ootame siia teistest linnadest, kus taolised keskused juba toimivad. Tõstame Forwardspace HUB’i kvaliteeti vajades investeeringut nii sisekujunduse, mööbli, kui ka tehnika hankimiseks. Oleme juba praeguseks palju vaeva näinud, et leida kohalikke toetajaid ettevõtete ning koostööpartnerite näol Forwardspace'i käivitamiseks. Praeguseks on kindel, et teeme koostööd nii JCI Pärnu, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži kui ka Garage48 Hub’iga.

Näited sarnastest ettevõtmistest teistes Eesti linnades: http://www.lift99.co/about-lift99/ https://www.facebook.com/startuptartu/ http://www.springhub.org/ https://www.contriber.com/coworking-spaces-tallinn-estonia/

Toome Pärnu Start-up maailma kaardile!

Rohkem infot manuses olevas koostöötamis-keskuse PDF failis.

Ettepanekuga seotud lisafailid

 • Forwardspace 40k eelarve - Leht1.pdf
 • Forwardspace Pärnu koostöötamis-keskus.pdf

Ettepaneku esitaja: MTÜ Forwardspace


Lille park Rääma linnaossaEdit

Allikas: https://www.volis.ee/gvolis/web.options?command=kov_14029&redirectToView=https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/85?ettepanek=26058&filter=&kid=14029

Eeldatav maksumus: 42680 €

Rajada Rääma linnaossa olemasolevale võsalale park. Rohu 96a rohealal ei ole hetkel mõistlikku kasutust, pigem tundub ala eemaletõukav ja ohtlik.

Loodav park on jagatud mitmeks osaks. Kinnistu põhjapoolsesse ossa kujundatakse parkmets, keskossa lastemänguväljak, rajatakse kõnnetee, mis võimaldab liikuda Lille tänava ja Rohu tänava elanikel bussipeatusesse mööda turvalist teed.

Täpsem projekti kirjeldus on pandud lisasse.

Ettepanekuga seotud lisafailid

 • Lille pargi kirjeldus.doc
 • põhijoonis LILLE PARK 24.11.pdf

Ettepaneku esitaja: Terje Prisk ja Kati Niibo


Ohutusabi süsteemid ülekäiguradadeleEdit

Allikas: https://www.volis.ee/gvolis/web.options?command=kov_14029&redirectToView=https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/85?ettepanek=26381&filter=&kid=14029

Eeldatav maksumus: 40000 €

Tere,

Projekti pakub välja Safelight OÜ. Projekti eesmärk on suurendada liikluohutust Pärnu linna ülekäiguradadel. Paigaldame 10 ohutusvalgustussüsteemi Pärnu linna poolt välja valitud ülekäiguradadele. Analoogne süsteem on Pärnus paigaldatud Mai kooli juurde ja seda on testitud alates märts 2016. Projekti maksumus on 40000€. Projekt sisaldab 10ne süsteemi jaoks vajalikke seadmeid , häälestust ja paigaldust. Samuti tasuta järelhooldust 1 aasta jooksul . 10 süsteemi on paigaldatud 2017 aasta teise kvartali lõpuks.

Projekti kulud ei sisalda:

1.Võimalike lisapostide või liiklusmärgi postide pikenduste paigaldusi kaamerate ja kaablite vedamiseks.

2.Samuti ei sisaldu hinnas süsteemiks vajaliku toitekaablite vedu ja ühenduskulud.

ehk siis süsteemide paigaldamiseks eeldame, et on olemas vajalikud postid ja meie poolt ette antud kohta paigaldatud elektriühendus. Ülejäänud kulud jäävad Safelight OÜ kanda.

2017-2018 aastal hoolduskulusid Pärnu linnale ei teki. 2019 aastal võime sõlmida süsteemide hooldamiseks lepingud kui Pärnu linn seda soovib ja kui selleks on tekkinud vajadus. Kulutused selguvad esimese aasta jooksul kui Safelight jälgib ja hooldab paigaldatud süsteeme. Kuluallikaks võib olla näiteks kaamerate puhastus kulud. Olemasoleva praktika alusel aga sellist hooldust siiamaani pole vaja läinud.

Safelight ei vastuta vandalismi ja liiklusõnnetuste tõttu tekitatud kahjustuste eest ja selliste remonttööde teostamine on eraldi läbirääkimiste objekt.

Turvalisemat liiklemist soovides

Safelight OÜ meeskond

Tarmo Rannak,Urmas Mäe,Kadi Köster-Hansumäe ; www.safelight.ee

+37253458444; tarmo@safelight.ee


 • Märkus

Ettepanek on tegija poolt esitatud tähtaegselt, st 01.11.2016. Tehnilistel põhjustel on tehtud korduv sisestus, seetõttu näitab esitamise ajaks 16.12.16

Ettepaneku esitaja: Tarmo Rannak


Pilli park Pärnu jõe vasakkaldalEdit

Allikas: https://www.volis.ee/gvolis/web.options?command=kov_14029&redirectToView=https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/85?ettepanek=26087&filter=&kid=14029

Eeldatav maksumus: 55000 €

Kalamehe Kvartali selts soovib korrastada Pilli pargi, aadressil Vesiroosi 2, mis jääb vana haigla ja jõe vahelisele alale. Pärnu linna 2017.aasta kaasavast eelarvest raha kasutamisega soovime rikastada linnakeskkonda korrastades ühe räämas pargi, mis hiljem on kasutatav kogu linnarahvale ning millest tekib tore vabaajaveetmise koht lastega peredele, tervisesportlastele ning linnaosa rahvale kooskäimiskohana.

Millised võimalused tekivad pargi loomisega Pärnu linna elanikele?

1. Esimene laste mänguväljak piirkonnas
2. Fitnessvahendid tervisesportlastele
3. Ajaveetmiskoht Jaansoni raja külastajatele
4. Kalamehe kvartali kogukonna ürituste toimumise koht ja kooskäimiskoht Kogukonna ideed: Tervisehommikud nädalavahetusel, laste jooga,

laste oma täika 1x kuus, PopUp kohvik jne.

5. Piirkonna elanikud saavad juurde uue puhkeala
6. Võimalik paadisild, randumine kaatrite jm veesõidukitega.

Ettepanekuga seotud lisafailid

 • IDEEKIRJELDUS.pdf
 • Esitlusmaterjal.pdf
 • atix_003047.pdf

Ettepaneku esitaja: Ardo Nõmm

Pärnu Raba EkstreemspordikeskusEdit

Allikas: https://www.volis.ee/gvolis/web.options?command=kov_14029&redirectToView=https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/85?ettepanek=26086&filter=&kid=14029

Eeldatav maksumus: 40000 €

Projekti üldine eesmärk on luua noortele head tingimused sportimiseks, sotsialiseerumiseks ja arenemiseks ning võimaldada tervislikult ja aktiivselt vabaaja veetmist. Siserulapargi rajamine toob kaasa kohalike sõitjate oskuste arengu ja sellest tulenevalt ka paremad tulemused nii Eestis toimuvatel kui ka rahvusvahelistel võistlustel (nt Simple Session).

Investeeritava objekti kirjeldus

Siserulapargiks sobivad ruumid asub aadressil – Turba 5, II korrus.

Tegemist on endise Raba ujula hoonega, kus on siserulapargi jaoks sobiva suurusega saal. 30 x 17m ja lagi kõrgusega 5m. Väiksemate mõõtude juures väheneks kasutuskvaliteet oluliselt. Lisaks oleks seal olemas tugiruumid (wc, riietusruumid ja saun). Seega piisab vaid sanitaarremondist, mis oleks võrreldes uue hoone rajamisega oluline kokkuhoid. Samas hoiaks uue funktsiooni rajamine olemasolevasse struktuuri ära hoone amortiseerumise.


Kasusaajad

- Pärnu tänavasportlased- (trikiratturid, rulatajad, trikitõukeratturid, trikirulluisutajad) saavad endale korraliku ja oskuste arengut soosiva siserulapargi.
- Pärnu linna noored, kellel on võimalus alustada uue sportliku hobiga. 
- Pärnu Linnavalitsus- loob elanikes rahulolu, parandab Pärnu kui linna mainet, suurendab linna külastatavust pereturismi ja sporditurismi poolelt.


Tulevased plaanid keskusega

Keskuse eesmärk on luua järgnevate aastatega noortele aktiivne spordikeskus, mis on kombinatsioon uutest ja traditsioonilistest elamusspordialadest. Elamusspordi all mõtleme spordialasid, mis on kaasahaaravad ja pakuvad harrastajale rohkem loomingulisust, kui tradistioonilised spordialad. Keskuse arenemiseks ja võistluste korraldamiseks plaanime koostada erinevaid projekte ja hoida keskust pidevas arengus. Kahe aasta perspektiiviks on kombineerida keskuses erinevad huvitegevused, sidudes omavahel kunst, muusika ja sport. Kõik tegevused toimuvad koostöös noortekeskusega, andes noortele võimaluse enda loomingut, oskusi ja plaane teostada. Toimuma hakkab pidev koostöö koolidega, et info ja tutvustused treeningute, huvialategevuste ja muu kohta kiiremini noorteni jõuaks. Viime suvise traditsiooni Kuldrula ühe etapi talvesse. Sisepark annab ideaalse võimaluse korraldada Kuldrula ka talvel.


Projekti detailne kirjeldus ja eelarve lisatud failina

Ettepanekuga seotud lisafailid

 • RABA_EKSTREEMSPORDIKESKUS.pdf

Ettepaneku esitaja: MTÜ Pärnu Vabakooli Selts

Vana-Pärnu korvpalli- ja spordiväljaku rekonstrueerimineEdit

Allikas: https://www.volis.ee/gvolis/web.options?command=kov_14029&redirectToView=https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/85?ettepanek=26025&filter=&kid=14029

Eeldatav maksumus: 32000 €

Eesmärgiks on pakkuda rohkem võimalusi vaba aja sportlikumaks veetmiseks Vana-Pärnu linnaosas ning rekonstrueerida Merekalda tänava metsapargis olev korvpalliväljak ning luua parki ka välijõusaal.

Korvpalliväljak saaks lisaks olemasolevatele korvpallirõngastele pehme kummimatist pinnase.

Välijõusaal pakub erinevate seadmetega võimalusi kogu keha treenimiseks. Jõusaal koosneb järgmistest treeningvahenditest:

 • tasakaalusild
 • poom vedrudel
 • rippkangid
 • rööbaspuud
 • kätesurumisekangid
 • kõhulihaste treeningvahendid
 • rippredel
 • press support

Ettepanekuga seotud lisafailid

 • informatsioon.pdf
 • Eksperthinnanguga seotud lisafailid
 • Ettepaneku esitaja: Argo PaavelEttepanekud, mis ei läinud hääletuseleEdit

Lemmikloomade kalmistuEdit

Allikas: https://www.volis.ee/gvolis/web.options?command=kov_14029&redirectToView=https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/85?filter=&arhiiv=26401&ettepanek=25629&kid=14029

Eeldatav maksumus: 15000 €

Tere. Pärnu linnas ega maakonnas ei ole lemmikloomade kalmistut. Tekib küll lemmikloomade tuhastamise võimalus kuid lihtsalt matmine oleks kõige odavam viis kultuurselt oma lahkunud lemmik lõpuks paigutada. On kuulda, et lausa avalikes parkides tekivad öösel kahtlased mullakuhjad... Lemmiklooma kalmistu peaks olema valgustatud ja atraktiivne ka lihtsalt jalutamiseks. Vajadusel tuleb eraldatava maa pealt võsa ja kännud eemaldada, põlispuud jääksid alles, pinnakate võiks olla killustik mis võimaldab kergelt uue haua rajamist, mõned pingid. On peremehi, kes tahavad ilusa hauakivi paigutada, mõni tahab ikka aegajalt lahkunud sõbra juures käia...Töötaja hooldaks kogu kalmistu platsi, jõulude ajal süüdataks küünlad kui omanik ise ei ole käinud. Eelneval kokkuleppel kaevatakse ka haud valmis. Edasi tuleks hauaplatsi eest renti tasuda seni kui on huvi, et lemmiku haud oleks olema ja korras. Asukoht peaks olema ligipääsetav ka linnaliini bussiga. Muidugi ei tohiks sellel platsile planeerida ehitisi. Liiga kõrvaline koht ei sobi sest siis jääb see koht tähelepanuta ja suureneb vandaalitsemise oht. Idee oleks luua ilus koht mis pakuks ka turistidele silmailu ja huvi. Tegelikku maksumust ei oska arvestada teadmata kõiki asjaolusid. Esialgu oleks hea teada kas sellele ideele on üldse toetajaid ja potensiaalseid teenuse kasutajaid.

Ettepaneku esitaja: Kristina-Liisa Salus


Muuli ehitus Raeküla randaEdit

Allikas: https://www.volis.ee/gvolis/web.options?command=kov_14029&redirectToView=https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/85?filter=&arhiiv=26401&ettepanek=26091&kid=14029

Eeldatav maksumus: 39960 €

Raeküla mereranda on vajalik ehitada muul. See võimaldab kaluritel minna merele kala püüdma. Praegu tuleb Raekülast, mööda jõge, kalastuspiirkonda sõita muulide vahelt merele 5-7 kilomeetri pikkust teekonda. Muuli olemasolul Raeküla rannas saab paadiga merele mõne kilomeetriga. Sellega elavneks raekülalaste tegevus merel. Taastuks rannakalurite ja huviliste mereline tegevus.

Muul sobiks hästi Hirve tänavalt algava rannatee pikenduseks. Rannatee jätkuna paraneb liiklus rannaalale.

Raekyla_muuli_ehitus.pdf

Ettepaneku esitaja: Eino-Jüri Laarmann


Puidust tänavavalgustuspostid ilusaksEdit

Allikas: https://www.volis.ee/gvolis/web.options?command=kov_14029&redirectToView=https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/85?filter=&arhiiv=26401&ettepanek=26088&kid=14029

Idee seisneb selles, et teha praegu kõik ühesugused olevad puidust tänavavalgustuse postid ilusaks. Tähedab seda, et post värvida mingit kindlat värvi, teha peale kasvõi pärnu kuurordi elevant või Pärnu oma logo. Võimlusi on palju ja Pärnust saaks kaasata näiteks Kunstide maja kunstnikud. Pärnu vana silla all on ka väga hästi tehtud tänavakunst.

Tehagi näiteks Pärnusse sisse tulles posti peale kohe Pärnu logo. Väga palju andekaid inimesi on kes saaksid aitada puidust tänavavalgustus poste värvidega kaunistada. See idee annaks ka hubast olemist pärnakatele ja turistidele väga palju uudistamist. Postide peale saaks ka jätta sõnumeid inimstele(näiteks) "be happy"

Ettepaneku esitaja: Hendrik


Pärnu Lootsi 8 avaliku väikelaevaslipi ehitusEdit

Allikas: https://www.volis.ee/gvolis/web.options?command=kov_14029&redirectToView=https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/85?filter=&arhiiv=26401&ettepanek=26048&kid=14029

Eeldatav maksumus: 40000 €

Pärnu on merelinn ja merekultuuri aasta lõpuks on parim investeering ühe merevärava lisamine Pärnu linnaelanikele ja Pärnus tegutsevatele ametiasutustele, kes toimetavad Pärnu jõel ja lahel. Hetkel kasutatakse väikelaevade veeskamiseks Ringi tänava otsas olevat nn. looduslikku avalikku slippi. Nimetatud slipp on praegustele vajadustele mittevastav.

Uus slipp oleks 6 meetrit lai ja 24 meetrit pikk, mis ulatub sügavale vette. Slipp võimaldab kaatrite ja muude väikelaevade veeskamise. Samuti saavad slippi kasutada erinevad riigiasutuste esindused Pärnus. Kindlasti oleks oluliseks objektiks Pärnu jõe kaldal, kust linnarahvas ja ametkonnad saavad oma aluseid turvaliselt vette lasta. Praegusel hetkel selline ametlik koht puudub. Olemasolev slipp on looduslik ja vajab praeguses seisus ümberehitust. Uue slipi kasutusaeg on vähemalt 40 aastat ja hoolduskulud on minimaalsed, millega kaasneb ka kuluefektiivsus. Käesolev projekt oleks üks osa Pärnu linna kallasraja ja merevärava rekonstrueerimise projektist. Samuti oleks uus slipp Pärnu Jahtklubi vahetus läheduses ja lihtsustaks ka Jahtklubil suurregattide teenindamise.

Pärnu linna arengukava aastani 2025. Ptk 4 Pärnu visioon aastaks 2025, Pärnu on aeg-ruumiliselt hästi kättesaadav. Arengusuund ELAME PÄRNUS, Pärnu on meritsi hästi ligipääsetav: Pärnus asub Liivi lahe tuntuim jahtsadam. Arengusuund PUHKAME PÄRNUS, eesmärk 4.1.2 Aastaringset elamuskogemust pakkuvate külastusobjekide, puhkealade ja teenuste välja arendamine.

Pärnu linna turismiarengukava 2008-2017. Arendustegevuses tegevus nr 2.1.10 Merespordialade harrastamiseks tingimuste loomine aastatel 2009-2017. Tegevus nr 2.4.3 Jõeala arendamine.

Pärnu linna üldplaneering 2001-2025. Ülevaade linnaosade kaupa. 3.6. Kesklinna linnaosa: Jahtklubi sadama asukoht on Pärnu jõe kaldal, Ringi tn ja Vallikraavi tn vahelises lõigus ja vallikraavis. Pärnumaa arengustrateegia 2030+. Tegevuskava p 5.7.2 Väikesadamate väljaarendamine.

Projekti üldine eesmärk on parendada kohalikku elukeskkonda Pärnu linnas ja maakonnas läbi meresõidu, merepääste, keskkonnakaitse, purjespordi ja vaba aja veetmise võimaluse tingimuste parandamise. Projekti eeldatav mõju kohalikule arengule on meresõidu ja purjespordi populaarsuse suurenemine spordi- ja vaba aja veetmise võimalusena Pärnu linnas ja maakonnas. Samuti korraldab Pärnu Jahtklubi suuri rahvusvahelisi svertpaadi regatte, viimasena toimus aastal 2012 rahvusvaheline regatt kui osavõtt ulatus 300 sverpaadini ja 2015 kui osales üle 1000 purjetaja. Järgmine suurvõistlus toimub juba aastal 2017 kui Pärnusse on oodata üle 300 svetpaadi ja neid saatvad turvaalused.

Slipi ehitus mõjutab paljusid valdkondi. Eelkõige politsei- ja piirivalveameti, päästeameti, keskkonnainspektsiooni, vabatahtlike merepääste avalike teenuste osutamine muutub palju turvalisemaks ja operatiivsemaks. Viimastel aastatel on suurt kasvu näidanud väikelaevajuhi lubade taotlemine ja väikelaevade soetamine on kiires tõusus. Suurenenud on harrastuskalastajate paadipark ja erinevate hobi veesõidukite soetamine.

Projekti tegevuse tulemusena ehitatakse 6 meetrit lai ja 24 meetrit pikk slipp ja kindlustatakse kaldajoont. Slipi kui rajatise rekonstrueerimine: vajalike ehitusmaterjalide ostmine, komplekteerimine ja transportimine; rekonstrueerimistööde teostamine. Süvendamine, kaevamine, betooni valamine, kaldarajatise kindlustamine. Slipi ääristav kaldaala kindlustatakse kergkaiga ja slipi esine tugevdatakse pinnasega, mis tagab pääste- ja kiirabiautode ligipääsu jõe äärde. Uus slipp ei nõua jooksvaid hooldus- ja remonttöid.

Otsesed kasusaajad numbrites: Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Keskkonnainspektsioon, Veeteede Amet ja Pärnu Vabatahtlik merepääste (töökohustuste täitmisel 8 kaatrit korduvalt aastas); harrastuskalurite paadid (5000 inimest aastas), erinevate veesõiduite omanikud (2000 inimest aastas), purjespordikooli õpilased (lapsed ja noored, 55 õpilast aastas); maakondlikel, riiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel osalejad (500 noort aastas).

Kaudsed kasusaajad: Pärnu linna ja maakonna elanikud kokku umbes 82 000 inimest. Arengudokumentides oluliseks peetud kaide kaasajastamist, mis parandab oluliselt piirkonna merevärava pakutavate teenuste kvaliteeti ja mainet; turvalised paatide veeskamisvõimalused tõstavad inimeste huvi veepealse harrastus kui ka vaba aja veetmise viisi vastu.

Projekti üldine eesmärk on parendada kohalikku elukeskkonda Pärnu linnas ja maakonnas läbi vaba aja veetmise võimaluse tingimuste parandamise (paraneb turvalisus ja töökindlus). Projekti eeldatav mõju kohalikule arengule on meresõidu populaarsuse suurenemine spordi- ja vaba aja veetmise võimalusena Pärnu linnas ja maakonnas.

Projekti otsene eesmärk on luua kvaliteetne võimalus aluseid turvalistes tingimustes vette lasta ametkondadel nagu Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Keskkonnainspektsioon, Veeteede Amet ja vabatahtlikud merepäästjad. Uuelt slipilt saavad töökohustuste täitmiseks olevaid veesõidukeid turvaliselt vette lasta ja välja võtta.

Investeeringu objekti asukoht on Pärnu sadama akvatooriumil Pärnu jõel ja Pärnu linna kinnistul Lootsi 8 (Ringi tänava otsa ja nn vana vetelpääste kai vaheline ala). Kinnistu osa Lootsi 8 kuulub Pärnu linna omandisse. Investeeringu objekt asub linna avalikus ruumis ja on avalikus kasutamises. Investeering on teostatav 6 kuu jooksul.

Lisa 1 - Ala eskiisjoonis

Lisa 2 - Realiseerimise eelarve

Lisa 3 - Pilt

Ettepanekuga seotud lisafailid

 • asukoht.png
 • Slipp Lootsi 8.pdf
 • slipp1.jpg
 • slipp4.jpg

Ettepaneku esitaja: Raiko Lehtsalu (MTÜ Pärnu Jahtklubi)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki