FANDOM


Täna on 20. august 2017


Seoses Pärnu linna uue arengukava koostamisega on koostamisel ka Pärnu linna kultuuri arengukava aastani 2025.

Vajaduse põhjendusEdit

Pärnu kultuuri arengukava on vaja, kuna see annab võimaluse

  1. selgitada oma olemust ja väärtushinnanguid ka teistele;
  2. kaasata erinevaid valdkonnas tegutsevaid inimesi ja organisatsioone ning motiveerida neid koostööle mitte ainult valdkonnasiseselt vaid ka avardada oma maailmapilti ning näha kultuuri laiemalt ja märgata selle seoseid teiste valdkondadega;
  3. tunda end ühtse ja tugevana ja kujundada julgelt koos tulevikku eelkõige oma soovide kohaselt;
  4. tagada linna kultuuripildi mitmekesisus ja mitmetasandilisus, arendades loomemajandust, kontserdi, teatri- ja kunstialast tegevust, laste ja noorte huvitegevust, eesti- ja vähemusrahvaste seltside tegevust jne;
  5. hinnata kultuuriprotsesside jätkusuutlikkust, luua eeldused protsesside süsteemseks juhtimiseks ja suunata ressursse vajalikesse kohtadesse tulemuslikumalt;
  6. luua uusi ja arendada olemasolevaid avatud ja kaasaegseid kultuuriinstitutsioone ning –asutusi;
  7. tagada hästi planeeritud, süsteemne ning aja- ja asjakohane kultuuritegevus linnas;
  8. tagada kultuurimälu säilimine ka tulevastele põlvedele, säilitada tasakaal traditsionaalse ja uue vahel;
  9. põhjendada taotlusi kohalikust- ja riigieelarvest ning muuta kultuuritegevus võimalikult atraktiivseks erinevatele koostööpartneritele.

AnalüüsEdit

ALUS: Pärnu kultuurielu hetkeseisu kirjeldus ja SWOT-analüüs

AruteludEdit

TöörühmEdit

Siin saavad registreeruda isikud, kes on valmis Pärnu kultuuri arengukava koostamise töörühmas osalema:

Kultuuri arengukava
töörühm
valdkonniti
kujutav ja rakenduskunst lavakunst ja lavakujundus audiovisuaalne kunst kirjandus muusika arhitektuur
f
u
n
k
t
s
i
o
o
n
i
t
i


professionaalne
Pärnu linna professionaalkultuuri arengustrateegia
Kristel Kallau, Mari Kartau Töörühm: Töörühm: Toomas F. Aru, Sven Kivisildnik, Kaupo Meiel Lukas Groen, Andrus Kallastu, Kai Kallastu, Leonora Palu, Aare Tammesalu, Jaanus Torrim, Karin Veissmann Töörühm:


harrastuslik
Töörühm: Töörühm: Töörühm: Töörühm: Töörühm: Töörühm:
meelelahutuslik
Töörühm: Töörühm: Töörühm: Töörühm: Töörühm: Töörühm:
hariduslik
Töörühm: Töörühm: Töörühm: Töörühm: Töörühm: Töörühm:
seotud äritegevus
Töörühm: Töörühm: Töörühm: Töörühm: Töörühm: Töörühm:
avalik võim
Töörühm: Töörühm: Töörühm: Töörühm: Töörühm: Töörühm:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki