FANDOM


KAVAND
Täna on 16. august 2017

Üldised põhimõttedEdit

 1. Tellimuse periood on üks aasta 1.septembrist kuni 31.augustini.
 2. Pärnu linna professionaalse süvamuusika tellimuse vormistamine toimub konkursi korras.


MõistedEdit

 • Pärnu loovisik on Pärnus elav, aga ka Pärnus sündinud, Pärnus tegutsev või tegutsenud loovisik.
 • Salvestamiskulud on infrastruktuuri ja produktsioonifirma kulud. Kulude hulka ei loeta muusikute palgakulusid ja muid kollektiivi kulusid.
 • Täismõõduline orkestrikontsert on orkestrikontsert, mille kava standardstruktuur on avamäng, teos solistile ja orkestrile ning sümfoonia. Täismõõduliseks orkestrikontserdiks on ka õhtuttäitev oratoorium või muu vokaalsümfooniline suurvorm.
 • Täismõõduline kammerkontsert on kammerkontsert, mille kava ajaline puhta muusika maht on vähemalt 50 minutit.

TellimusvaldkonnadEdit

Muusikateater (ooper/operett/muusikal/ballett/tantsuteater)Edit

2 täismõõdulist muusikateatriproduktsiooni, millest üks tellitakse Pärnu kollektiivilt ja teine külaliskollektiivilt. Pärnu kollektiivi puhul finantseerib Pärnu linn vähemalt 75 % kuludest ning külaliskollektiivi puhul mitte üle 25 %.

Seisuga 16. august 2017 olemas:

Sümfooniline orkestrimuusikaEdit

24 täismõõdulist, erineva kavaga sümfoonilise orkestrimuusika kontserti, mis moodustavad regulaarsete orkestrikontsertide hooaja. Vähemalt 12 orkestrikontserti tellitakse Pärnu kollektiivilt ja kõige rohkem 12 orkestrikontserti külaliskollektiivilt. Pärnu kollektiivi puhul finantseeritakse vähemalt 90 % kuludest ning külaliskollektiivi puhul mitte üle 10 %. Külaliskollektiivi toetuse vormiks on eelkõige infrastruktuuritoetus.

Seisuga 16. august 2017 olemas:

 • Osad Pärnu Linnaorkestri kontserdid, mis toimuvad ebaregulaarselt ja ei moodusta terviklikku abonementi
 • Eesti Kontserdi poolt korraldatud külalisorkestrite kontserdid, mis toimuvad ebaregulaarselt ja ei moodusta terviklikku abonementi

KammermuusikaEdit

24 täismõõdulist, erineva kavaga kammermuusika kontserti, mis moodustavad regulaarsete kammerkontsertide hooaja. Vähemalt 12 kammerkontserti tellitakse Pärnu kollektiivilt ja kõige rohkem 12 kammerkontserti külaliskollektiivilt. Pärnu kollektiivi puhul finantseeritakse vähemalt 90 % kuludest ning külaliskollektiivi puhul mitte üle 10 %. Külaliskollektiivi toetuse vormiks on eelkõige infrastruktuuritoetus.

Seisuga 16. august 2017 olemas:

Festivalid/kontserdisarjadEdit

Vähemalt 4 eriilmelist süvamuusikafestivali või kontsertide/etenduste sarja. Toetuse vormid on kas rahaline või infrastruktuuritoetus.

Seisuga 16. august 2017 olemas:

 • Pärnu Nüüdismuusika Päevad, jaanuar
 • PROMFEST + Klaudia Taevi vokalistide konkurss, mai-juuni
 • Orelifestival, juuni-august reedeti kell 20.00
 • Järvi festival, juuli
 • Raepromenaad/Raemuusika, juuli-august
 • Pärnu Ooperi SUVEAARIA, juuli-august
 • MUSICA SACRA, september-mai pühapäeviti kell 14.00
 • Pärnu Ooperipäevad, detsember

Tellimused pärnu loovisikuteleEdit

Tellimusperioodi jooksul tellitakse

 • 1 ooper või orkestrisuurvorm: pärnu heliloojalt tellitakse vähemalt 1 muusikateatri- või orkestriteos
 • 3 kammermuusikateost: pärnu heliloojatelt tellitakse vähemalt 3 kammermuusikateost
 • 6 sooloesitust orkestriga: pärnu interpreetidelt tellitakse vähemalt 6 sooloteose, instrumentaalkontserdi, vokaalteoste sarja vms esitust orkestriga

Seisuga 16. august 2017 olemas:

PublikukoolitusEdit

 • 24 koolikontserti

Seisuga 16. august 2017 olemas:

SalvestisedEdit

Salvestatakse vähemalt 1 CD või 1 DVD. Eelistatud on pärnu heliloojate ja pärnu interpreetide loomingu salvestamine. Finantseeritakse vähemalt 90 % salvestamiskuludest.

Seisuga 16. august 2017 olemas:

EksportEdit

Tallinnas toimub

 • vähemalt 6 pärnu kollektiivi orkestrikontserti
 • vähemalt 6 pärnu kollektiivi kammerkontserti

Välismaal toimub

 • vähemalt 1 pärnu kollektiivi orkestrikontsert
 • vähemalt 1 pärnu kollektiivi kammerkontsert

Seisuga 16. august 2017 olemas:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki