FANDOM


Täna on 20. august 2017


Siin lehel toimub mõttekoja "Pärnu loov initsiatiiv" platvormi koostamine ning elluviimise analüüs.


Mõttekoda

Pärnu loov initsiatiiv

PLATVORM

Liitu mõttekojaga


Üldised põhimõttedEdit

 1. Loovuse, innovatsiooni, uute lahenduste ja ettevõtmiste toetamiseks suunatakse Pärnu linnas 10 - 15% nii rahalistest kui ka mitterahalistest ressurssidest.
 2. Pärnu linna juhitakse täiesti läbipaistvalt.
 3. Pärnu linnas on olulisemate otsuste aluseks poliitikaabalüüs.

EttevõtlusEdit

Probleemid:

 1. Pärnus käivitatakse liiga vähe start-up'e
 2. Ettevõtmised liiguvad Pärnust ära
 3. Läbimõtlematud muinsuskaitselised piirangud takistavad ettevõtluse arengut kesklinnas

Toetamist väärt uued ettevõtmised:

 1. Forwardspace

HaridusEdit

Probleemid:

 1. Pärnakate haridustase on madal ja inimeste olemasolev haridus tihti ei vasta tänapäeva tööturu nõudmistele.
 2. Huvihariduse pakkujate ebavõrdne kohtlemine.
 3. Puudub võimalus omandada muusikalist keskharidust.

Põhjused:

 1. Pärnu vaimne keskkond ei ole õppimisesõbralik (näiteks on laialt levinud seisukoht, et inimene õpib, kuna ta on rumal)
 2. Puuduvad iseseisva õppimise oskused.
 3. Pärnus pakutav formaalharidus on madalatasemeline ja paindumatu.

Tegevused

 1. Toetada erinevaid postformaalse hariduse algatusi (õppevõrgustikud, -klubid, -ringid, -programmid) (vrd https://www.visili.fi/fi/opintokeskus/tukea-yhdistyksen-itse-jarjestamiin-koulutuksiin/vision-opintokerhotuki)

Toetamist väärt uued ettevõtmised:

KultuurEdit

Probleemid:

 1. kultuurielu sumbumine ja mandumine

Põhjused:

 1. noorte professionaalide vähene pealekasv
 2. vähene kriitika
 3. finantsvahendite vähesus


Üldine eesmärk:

Pärnu kultuuripoliitika eesmärk on tagada kultuuri loojale ja tarbijale vaba ja loominguline keskkond.

Üldpõhimõte:

Pärnu linn seisab võrdsete võimaluste eest ning tunnustab kõiki Pärnus toimivaid kultuuriloojaid ja -vahendajaid omandi- ja organisatsioonilisest vormist sõltumata.


Tegevused:

1. Linna kultuurieelarve vahendeid suunatakse ennekõike professionaalkultuuri, sealjuures ennekõike pärnu loovisikute tegevuse toetamiseks. Harrastuskultuuri toetamise seniseid põhimõtteid ei muudeta. Kommertskultuuri toetatakse ettevõtlustoetuste meetmete kaudu. Massiüritusi toetatakse linna kultuurieelarvest proportsioonis nende kultuuriprogrammi kvaliteediga.

 • Hinnata linnaeelarveliste kultuuriorganisatsioonide töö tulemuslikkust eelkõige nende panuse järgi pärnu loovisikute loomingulise töö tugistruktuurina.
 • Korraldada linnaeelarveliste kultuuriorganisatsioonide töökohtade täitmiseks regulaarselt konkurssvalimisi.
 • Jaotada linna kultuurieelarve vahendeid eelkõige avalike taotlusvoorude alusel.

2. Kultuurile mõeldud rahaeraldisi suurendatakse ja järjepidevuse tagamiseks luuakse stabiilsusmehhanism.

 • Suurendada kultuurile suunatavat raha, taotledes juba linnaeelarve tasandil lisavahendeid nii riigi kui ka Euroopa Liidu kultuuriprogrammidest.
 • Toetada ennast õigustanud kultuuriprojekte kuni kolmeaastase finantseerimistsükli alusel.

3. Loovisikute, loomeliitude ja muude valdkondlike ühenduste kaasamine partnerina.

 • Luua professionaalse loomingu ergutamiseks pärnu loovisiku stipendiumi meede.
 • Luua tegevustoetuse meede eraõiguslikele professionaalsetele kultuurikollektiividele.
 • Luua eraõigusliku kultuuritegevuse stimuleerimiseks linna infrastruktuuritoetuse meede.

4. Rahvusvahelisel tasemel kultuuri kättesaadavuse parandamine Pärnus.

 • Toetada pärnakate initsiatiivil toimuvate rahvusvaheliste koostööprojektide läbiviimist.
 • Toetada pärnakate initsiatiivil toimuvat rahvusvahelisel tasemel kultuuri esitlemist Pärnus.

5. Kultuuriehitiste ja -rajatiste püstitamine ning loovust ja loovat tööd soosiva infrastruktuuri arendamine.

 • Toetada Nooruse maja juurdeehituse valmimist (MTÜ Rääma Noorte Ühing Noorus).
 • Toetada kultuurikeskuse väljaarendamist Vana-Pärnus, mille esimeseks etapiks on Vana-Pärnu Keskuse suveaia arendamine (MTÜ Vana-Pärnu Kultuuriselts).
 • Toetada Raeküla Vabakoolikeskuse väljaarendamist (MTÜ Selts Raeküla).
 • Toetada kujutava kunsti eksponeerimiseks ja säilitamiseks uue hoone ehitamist Pärnusse (SA Pärnu Uue Kunsti Muuseum ja Pärnu Linnagalerii).
 • Toetada Vallikääru lava abihoone ehitamist (Pärnu linn).
 • Toetada Tantsumaja ehitamist (MTÜ Pärnu Kaasaegse Tantsu Ühing ja Tantsukool WAF Dance).
 • Toetada Loode-Pärnu piirkonnas suurte festivalide ala väljaarendamist (Pärnu linn).
 • Toetada Vanalinna Põhikooli õueala renoveerimist vabaõhuürituste korraldamiseks (MTÜ Pärnu Ooperiselts ja Pärnu Vanalinna Põhikool).
 • Toetada Läänemere riikide paviljonidega näitusepargi rajamist (SA Pärnu Uue Kunsti Muuseum).

6. Pärnu kultuuri ekspordi edendamine ja Pärnu tutvustamine maailmas kultuuri abil.

 • Luua meetme kultuuri- ja turismivaldkonna koostöös Pärnut ja pärnu kultuuri tutvustavate ühisturundusprojektide elluviimiseks, tagades nende projektide jaoks rigi ja Euroopa Liidu raha taotlemisel linnapoolse osarahastamise.
 • Toetada välismaal toimuvaid pärnu kultuuri tutvustavaid rahvusvahelise kõlapinnaga suurüritusi.
 • Kaasata Pärnu kultuuri ekspordi edendamisel aktiivselt Eesti diplomaatilist võimekust ning teeme koostööd teiste Euroopa Liidu riikide välisteenistustega.

7. Kultuurivaldkonna tihe seos haridusvaldkonnaga.

 • Toetada kaunite kunstide alaste senisest kõrgemate koolitustasemete arendamist Pärnus.
 • Stimuleerida hariduse ja harrastuskultuuri valdkonnas töötavate loovisikute loomingulist tegevust.
 • Teha nii, et üldhariduskooli õppetöö raames saaksid lapsed isiklikult tutvuda võimalikult paljude kultuurivaldkondade (teater, muusika, kujutav kunst, film, arhitektuur, kirjandus, digitaalkultuur, kultuuripärand) ja nendes valdkondades tegutsevate loovisikutega (töövarjutamine).

8. Pärnu linna kultuurilise palge mitmekesistamine.

 • Toetada loovisikute rahvusvaheliste residentsiprogrammide käivitamist Pärnus.

9. Muinsuste ja kultuuripärandi tutvustamine, kaitsmine ning hoidmine.

 • Toetada abiprogrammidega muinsuskaitseliste objektide ja muu ainelise kultuuripärandi reeglitekohast renoveerimist.
 • Toetada oluliste Pärnu kultuuritegelaste mälestuse jäädvustamist nii linnaruumis kui ka trüki- ja digitaalmeedias.

10. Loomemajanduse arendamine osana Pärnu majanduskeskkonnast.

 • Toetada pärnu loovisikute ja ettevõtjate koostööprojekte, mille eesmärgiks on arendada kauneid kunste ja majandust siduvaid õppekavu, rajada loomekeskusi, korralda kultuurimänedžeride koolitamist ja muid tegevusi, mis asuvad kultuuri-, ettevõtlus-, innovatsiooni-, haridus- ja turismipoliitika kokkupuutepunktis.
 • Toetada ettevõtluse aluste õpetamist loovisikutele ja kultuurierialade õpilastele.
 • Toetada kultuuriteooria õpetamist majanduserialade õpilastele.
 • Toetada kultuuri- ja turismivaldkonna koostööprojekte, mis suurendavad Pärnut külastavate turistide arvu väljaspool suvist kõrghooaega.


Toetamist väärt uued ettevõtmised:

 1. Läänemere Kunstisadam

KogukondEdit

Probleemid:

 1. Pärnu inimesed ei tunne üksteist ning üksteise võimeid ja oskusi

Üldine eesmärk: Tugev sotsiaalne turvavõrgustik ja kõrgetasemeline kohalik julgeolek.

Tegevus:

Toetamist väärt uued ettevõtmised:


KeskkondEdit

Probleemid:

Üldine eesmärk:


Tegevus:

Toetamist väärt uued ettevõtmised:

 1. Taastuvenergia tootmise toetamine: iga Pärnu hoone katusele päikesepaneelid.

Linna majandamine ja investeeringudEdit

Linna juhtimineEdit

Probleemid:

 1. Kogukonna vähene kaasatus linna juhtimisse.


1. Pärnu linna juhtimisotsused tuginevad täieliku läbipaistvuse põhimõttel.

2. Igale olulisele otsusele eelneb poliitikaanalüüs.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki