FANDOM


Täna on 17. august 2017

Pärnu loovisikute loomemajanduslik tugistruktuur

Olukorra ülevaadeEdit

 1. Pärnus tegutseb erinevatel loomealadel ca 75 Loovisikute ja loomeliitude seaduse mõistes loovisikut, kes loovad ja publitseerivad teoseid.
 2. Pärnus on olemas pärnu loovisikuid ühendav interdistsiplinaarne Pärnu loomeliit http://www.parnuloomeliit.ee, mis koondab ca 30 erinevatel loomealadel tegutsevat loovisikut.
 3. Pärnus on olemas Pärnu Kunstnike Maja, kus on 14 alalist residetsiruumi, mida lühema või pikema perioodi kasutab 50-70 loovisikut aastas.
 4. Pärnus on esindatud riiklikud (Endla teater, Eesti Kontserdi Pärnu Kontserdimaja), munitsipaalsed (Pärnu Linnaorkester, Pärnu Linnagalerii) ja eraõiguslikud (näiteks Pärnu Uue Kunsti Muuseum, Pärnu Ooper, Koolkond, Jumalikud Ilmutused OÜ) loovisikute teoseid kasutavad loomeettevõtted.
 5. Pärnus toimub regulaarseid üritusi, millel vähem või rohkem on esindatud ka pärnu loovisikute teosed.
 6. Pärnus on loodud turismiettevõtteid ühendav Turismiklaster, mille üheks tegevuse eesmärgiks on koostöö arendamine loovisikute ja loomeettevõtetega.
 7. Lisaks palgatööle riiklikes-, munitsipaalsetes- ja eraõiguslikes loomeettevõtetes on loovisikud taotlenud ja saanud loometegevuseks riiklikku loomingulist toetust Kultuuriministeeriumilt, Kultuurkapitalilt ja eraõiguslikelt fondidelt.

ProbleemeEdit

 1. Pärnu loovikute loomingut kasutatakse riigi ja linna loomeettevõtete poolt liiga vähe, piisavalt ei kasutata riiklikke eraõiguslikke toetusmeetmeid loovisikutelt teoste tellimiseks;
 2. Pärnu loovisikute teoste tutvustamine nii Pärnus kui väljaspool Pärnut ei ole süsteemne ja regulaarne;
 3. Pärnu linnal puuduvad otseselt loovisikute tegevust toetavad meetmed: näiteks pärnu loovisiku stipendium, toetus pärnu professionaalsele kunstikollektiivile või toetus pärnu loovisikute teoste ekspordiks. Ettepanek toetusmeetmete Pärnu linna arengukavva aastani 2025 lülitamiseks lükati Pärnu Linnavalitsuse poolt tagasi;
 4. Pärnu loovisikud ja loomeettevõtted ei oska oma teoseid ja tooteid turundada, selleks tegevuseks panustatakse liiga vähe ressursse, tegevus on süsteemitu ja ebaprofessionaalne;
 5. Koostöö pärnu turismiettevõtetega on ebaefektiivne. Turismiettevõtted ootavad loovisikutelt ja loomeettevõtetelt informatsiooni tulevikus toimuva sündmuse kohta ajaliselt palju varem, kui need seda riikliku ja munitsipaalse rahastamissüsteemi jäikuse tõttu väljastada suudavad. Lahenduseks oleks rahastamismeetmed, mille raames tehtaks otsuseid vähemalt 2-3 kalendriaastat ette.
 6. Loovisikute pealekasv on vähene, kuna Pärnus pakutav kõrgharidus on liiga pragmaatiline, puuduvad filosoofia- ja loovad erialad.
 7. Puuduvad pärnu loovisikute tegevuse loomemajanduslikku aspekti käsitlevad uuringud.

Pärnu loovisikute loomemajandusliku tugistruktuuri eesmärgid ja tegevusedEdit

(sulgudes võimalik teenuse osutaja)

E1. Pärnu loovisikute ettevõtlusaktiivsuse suurendamine:
E1.T1. Pärnu loovisikute ettevõtlusalane nõustamine (PEAK)
E1.T2. Toetused alustavatele loomeettevõtjatele (EAS)
E2. Pärnu loovisikute ja loomeettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine ja pärnu loovisikute teoste ekspordi mahu kasvatamine:
E2.T1. Pärnu loovisikute teoseid esindavate ekspordiüksuste tegevuse toetamine (Pärnu linn, EAS, Kultuuriministeerium, Kultuurkapital);
E2.T2. Pärnu loovisikute teoste turundamine välismaal: osalemine välismessidel ja muudel turundusüritustel;
E2.T3. Pärnu loovisikute ühise tootekuvandi (brändi) väljatöötamine ja turundamine välismaal (näiteks Loomering, Pärnu Biennaal);
E2.T4. Pärnu loovisikute ja loomeettevõtjate ekspordi- ja turundamisalane nõustamine ja vastavate koolituste korraldamine.
E3. Pärnu loovisikute ja loomeettevõtjate koostöö hoogustamine teiste valdkondade ettevõtjatetega:
E3.T1. Pärnu loovisikute ja loomeettevõtjate ühisturundusprojektide läbiviimine koos pärnu turismiettevõtetega (Turundustugi OÜ);
E4. Kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu kasvatamine pärnu loomeettevõtjate käibes:
E4.T1. Pärnu loovisikute planeeritud ja kujundatud ühiste toodete ja teenuste väljaarendamine ja turundamine (Pärnu linn, PEAK, turismiettevõtted)
E5. Teiste pärnu ettevõtlusvaldkondade toodete ja teenuste lisandväärtuse suurendamine läbi koostöö pärnu loomeettevõtjate ning loovisikutega:
E5.T1. Pärnu ettevõtjad tellivad oma toote või teenuse kujunduse pärnu loovisikult;

Tegevuste ajakavaEdit

Tegevused on ajakavaliselt jaotatud kahte rühma:

 1. tegevused, mis teostatakse pärnu loovisikute loomemajanduslikule tegevusele hoo sisse andmiseks ja mille ülesanne on saavutada kvalitatiivne läbimurre (tuntuse kasv, ekspordimahu kasv, uute ärimudelite loomine ja müügitulemuste märgatav paranemine);
 2. tegevused, mis on suunatud uue taseme säilitamiseks pikema perioodi jooksul (ühisbrändi väljatöötamine ja edasiarendamine, kavakindel uute ressursside juurdetoomine, uute isemajandavate ärimudelite toimimine)


VälislinkeEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki