FANDOM


Selle lehe eesmärk on tagada Pärnu sündmuste korraldajate parem infovahetus, kuid siit leiavad infot ka sündmustest teavitajad (Pärnu linnavalitsus, turismiettevõtted, meediaväljaanded ) ja sündmuste külastajad. Siia võib kirja panna kõiki võimalikke Pärnus toimuvaid ja kavandatavaid sündmusi: etendusi, kontserte, töötubasid, koosolekuid, arutelusid, mõttetalguid, loenguid, koristusaktsioone, pidusid, üleskutseid jne. Sündmuste infot võib sisestada igaüks, kuid info tõesuse eest vastutab sündmuse korraldaja. Lehe koostamise põhimõtted:

  1. Leht on üles ehitatud sündmuse algushetke kronoloogilises järjestuses.
  2. Palun sisesta sündmuse info lühidalt, kuid täpselt! Olulised andmed on nädalapäev, kuupäev, kellaaeg (minuti täpsusega), toimumiskoht (vajadusel aadress), pealkiri, esineja(d), sündmuse sisu (kontserdi kava, koosoleku teema ja päevakord vms), sündmuse kestus, korraldaja kontaktandmed, andmed pääsmete kohta, viited allikatele vms.
  3. Ka siis, kui kaugemas tulevikus kavandatava sündmuse kõik detailid ei ole veel teada, on kasulik sündmuse toimumise kavatsusest teatada võimalikult varakult. Nii teavad ka teised korraldajad oma sündmusi planeerides sündmusega võimaluse korral arvestada. Planeeritava sündmuse juurde võib panna märkuse KAVATSUS, mis näitab, et sündmus ei pruugi toimuda.
  4. Palun hoia sündmust puudutav info värskena! Kui tead, et sündmus planeeritud ajal ei toimu, toimub mujal või teisiti, palun korrigeeri andmeid viivitamatult! Adekvaatse info eest vastutab ainult sündmuse korraldaja!
  5. Soovitav on sisestada andmeid registeeritud kasutajana. Registreerimata kasutajana sisestatud andmeid võib käsitleda vandalismina.
  6. Hoia sellel lehel silm peal! Kuna tegu on vikiga, võib siin alati hetkeks pääseda märatsema keegi pahatahtlik kurjam. Paranda ilmne vandalism viivitamatult!
  7. Koosoleku või muu arutelu puhul koosta alati protokoll. Nii säilub käsitletud informatsioon kõigi jaoks ka edaspidi.