FANDOM


Täna on 21. august 2017

Siin lehel toimub projekti "Pärnu viki väljaarendamine poliitikaanalüüsi töövahendina" koostamine, haldamine ja aruandlus.


TaustEdit

Pärnu kodanikuühiskonna portaal Pärnu viki http://et.parnu.wikia.com/wiki/Esileht on kõigile vabalt kasutatav ja igaühe poolt täiendatav ning parandatav poliitikaanalüüsi töövahend Pärnu linna ja maakonna rohujuuretasandi poliitika viljelemiseks täieliku läbipaistvuse põhimõttel. Portaal sai alguse 6. septembril 2009.

Portaali võib arendada igaüks. Sellesse võib igaüks kirjutada uusi artikleid ja olemasolevaid parandada. Muudatused ilmuvad viivituseta. Pärnu kodanikuühiskonna portaal ei ole entsüklopeedia ega ajaleht. Pärnu kodanikuühiskonna portaal on vahend Pärnu linna ja maakonna arengu hetkeseisu analüüsimiseks ja parimate ideede väljasõelumiseks. Siit saavad poliitikud, ametnikud, ettevõtjad, kolmanda sektori eestvedajad ja muud huvilised ideid konkreetsete projektide ja programmide väljatöötamiseks.

Pärnu vikit on tutvustanud ajakirjanduses ning kõikvõimalikel Pärnus aset leidnud kodanikuühiskonna eestvedajate kokkusaamistel. Portaali olemasolust on üldiselt teadlikud peaaegu kõik Pärnu poliitikamaastikul tegutsevad poliitikud ja enamus ametnikke.

Probleemid Pärnu viki arendamiselEdit

 1. Inimesed ei oska kasutada viki-tarkvara.
 2. Kodanikuühiskonna poolel on puudus pädevatest protokollijatest. Tihti ei saada ka aru hoolikalt vormistatud protokolli vajalikkusest vahendina avaliku poliitikakujunduse mõjutamisel ning sellest, et protokolli vomistamata jätmisel lähevad väärtuslikud probleemitõstatused ja ideed ühiskonna jaoks kaduma.
 3. Kardetakse avalikult probleeme tõstatada ja ideid välja käia. Toomas Kivimägi rääkis 19.9.2013 Pärnu kodanikeühenduste ümarlaual ühiskonna "allergiast", mis on seotud hirmuga ideede ees.
 4. Ametnikud ei julge oma seisukohti avaldada ja infot anda, kuna kardetakse vallandamist või muul viisil represseerimist
 5. Ei juleta mõelda alternatiividele, kuna see muudab poliitikakujundamise protsessi paratamatult pikemaks ja keerulisemaks. Tahetakse probleem kiiresti kaelast ära saada. Selle tulemusel lahendatakse üksikküsimusi ja hakatakse uue asja puhul iga kord uuesti otsast peale.
 6. Informatsioon on halvasti kättesaadav. Asutuste dokumendiregistrite kasutamine on keeruline, andmed nendes on killustatud. Näiteks paljud komisjonides ja muudes väiksemates formaatides arutatud asjad on praktiliselt kättesaamatud. Nende kohta kas protokoll üldse puudub või on see koostatud väheülevaatlikult. Vahel eksiseerivad küll näiteks lindistused, kuid need on valmistatud ühes eksemplaris ja on ainult linnavalitsuses koha peal kasutamiseks. Ning mis kõige hullem, paljusid argumente, mida on tegelikult otsuste tegemisel arvesse võetud, ei ole kunagi avalikult kättesaadavaks tehtudki.
 7. materjalide kättesaadavaks tegemise aeg on liiga pikk. Toimunud sündmuste protokollid saavad kättesaadavaks liiga kaua hiljem pärast sündmuse toimumist.
 8. Protokolli järelkontrolli võimaluse puudumine. Kui puudub lindistus, eksisteerib alati oht, et protokollija saab suulisest tekstist vääralt aru. Vikisüsteemis protokolli puhul saab kõneleja pärast ise oma mõtet täpsustada ja sõnu korrigeerida.

EesmärkEdit

Seni on Pärnu viki olnud eelkõige informatsiooni kogumise koht. Nüüd võiks lisanduda kõrgem, analüütiline tasand ning portaal võiks hakata tegelikult tööle interaktiivse poliitikaanalüüsi töövahendina.

Selleks, et portaal poliitikaanalüüsi töövahendina tõsiseltvõetavalt tööle hakkaks, oleks hädavajalik ühiskondlike protsesside juhtimist ning andmete analüüsimise meetodeid valdavate professionaalide lisandumine.

Eesmärgiks võiks olla, et järgmisteks kohaliku omavalitsuse valimisteks 2017 on Pärnus juurdunud praktika, et ühtegi linnale olulist otsust ei võeta enam vastu võimalikult kõiki huvirühmi kaasava ning alternatiive arvesse võtava täielikult läbipaistva poliitikaanalüüsita.


KoostööpartneridEdit

 • Andrus Kallastu, Pärnu viki esindaja
 • konsulteeritud on Praxisega (Hille Hinsberg)

TegevusedEdit

 1. Praxise analüütikute kaasabil näidisena kahe kuni kolme poliitikaanalüüsi koostamine koostöös Pärnu avaliku võimu ja huvirühmadega (näiteks Pärnu munitsipaalüldhariduskoolide võrgu ümberkorraldamine, Kolmas sild)
 2. kodanike väljaõpetamine vabatahtlike analüütikutena poliitikaanalüüsi protsessis asjatundlikuks osalemiseks;
 3. Pärnu linnavolikogu ja linnavalituse kaasamine, et aastal 2017 Pärnus ei langetataks enam ühtegi avaliku võimu otsust ilma pädeva poliitikaanalüüsita


RahastamineEdit

VälislingidEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki