FANDOM


Pärnumaa arengutase on madal, sest Eesti areng on regionaalselt tasakaalustamata. Pärnumaale ei ole riigi poolt loodud võrdseid arenguvõimalusi võrreldes Tallinna ja Tartuga. Soome ja Rootsi eeskujul on teada, et riik saab regionaalarengusse edukalt sekkuda.


Regiooni edukus sõltub ettevõtete oskusest luua tasuvaid töökohti ning avaliku sektori nutikusest neid selles toetada.


Faktid:

 1. 2013. aastal loodi 61,3 protsenti Eesti sisemajanduse koguproduktist Harju maakonnas.
 2. Harjumaal oli SKT elaniku kohta Eesti keskmisest 42 protsenti suurem.
 3. Pärnumaa ettevõtted moodustavad müügitulu, ekspordi ja kasumi osas alla nelja protsendi Eesti majandusest.
 4. Pärnumaa kui tööstusmaakond on Eestis alles viiendal kohal.
 5. Pärnumaa on viimase 15 aasta jooksul kaotanud 15 protsenti elanikkonnast ja rahvas vananeb.
 6. Pärnumaa on tulumaksu laekumiselt ja kõrghariduse taasteindeksilt Eestis kaheksas.


Probleemid:

 1. Makse makstakse kogu Eestis, kuid nende arvelt tasutakse riigipalgalistele peamiselt Tallinnas ja Tartus. Riigipalgalised tekitavad nõudluse, mis võimaldab toimida arvukal teenindusmajandusel. Pärnu tööandjad ei suuda spetsialiste värvata, sest nende riigipalgalistest abikaasadel pole Pärnus tööd.
 2. Lapsi koolitatakse kogu Eestis, kuid nutikamad saavad rakenduse ainult Tallinnas või Tartus. Tallinnas ja Tartus asuvate kõrgkoolide ümber tekkivad suure lisandväärtusega ettevõtted võtavad tudengid tööle ja ülejäänud Eesti on ainult kasvulava rollis. Pärnumaa ettevõtted ei saa teha suuri kavasid väärtusahelas ülespoole ronimiseks, sest pole noort haritud tööjõudu, kellega plaane teha ja neid ellu viia. Haridus- ja teadusministeerium distantseerub valitsusvastutusest ja teatab, et võimalused Pärnu maakonnas kõrgharidust omandada sõltuvad ülikoolide rektoraatide tahtest.
 3. Hiljuti heaks kiidetud EASi uus ettevõtluse kasvustrateegia põhjustab Pärnumaal veel suurema taandarengu. Strateegia fookuses on ainult edukamad ärid ja toetusi võivad kasutada ainult ettevõtted, kus lisandväärtus töötaja kohta on vähemalt 23 500 eurot. Kuna sellised ettevõtted paiknevad peamiselt Tallinnas ja selle ümbruses, siis regionaalne lõhe suureneb veelgi. Toetust antakse neile, kes seda ei vaja või kes niikuinii võidavad akadeemilise sektori ja turu lähedusest tootearenduses. Muu Eesti ettevõtjad peavad kvalifitseeritud tööjõu puuduses ise hakkama saama.
 4. Piirkondliku konkurentsivõime programmi raames surutakse Pärnumaad nii taristu kui tööhõive raamistikus koos Ida-Viruga madalama toetusmäära rühma, kuigi meie sotsiaal-majanduslikud näitajad selleks alust ei anna.


Ideed:

 1. Luua Pärnusse riigieelarvelisi töökohti (näiteks sotsiaalkindlustusamet, tarbijakaitse- ja keskkonnaamet, ettevõtluse arendamise sihtasutuse turismiarenduskeskus, riigimetsa majandamise keskus).
 2. Arendada Pärnumaa kutsehariduskeskuses välja viienda taseme õppekavad.
 3. Suurendada Tallinna tehnikaülikooli ja Eesti maaülikooli kompetentsi baasil ülikoolide ühisõppekavade alusel kõrghariduse omandamise võimalusi Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis.
 4. Rajada Pärnusse kompetentsikeskus teadmussiirdeks ettevõtetesse
 5. Juurutada riiklikud stipendiumid kõrgkoolide lõpetajate suundumiseks väljapoole Harju- ja Tartumaad.
 6. Rakendada ettevõtete kasvumeetmetesse regionaalarengut toetav lähenemine
 7. Rekonstrueerida Pärnu lennuväli. Soomes asuva turismisihtkoha Levi edu rajaneb Soome valitsuse investeeringul Kittilä lennujaama. Ainult Rail Balticei too kohale ülemere või Peterburi puhkajaid. Spaade ja golfiväljakute omanikud on valmis lennuühenduste käivitamiseks riske jagama.
 8. Nõuda Pärnumaalt Riigikogusse valitud saadikutelt konkreetseid tegusid Pärnumaa arendamiseks. Meil justkui on oma saadikud, aga nad kas ei tegele maakonna muredega või ei võeta neid oma erakonnas kuulda.


Allikad:


Vaata kaEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki