FANDOM


Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskus, Eesti Arengufond ja Minu Eesti kutsuvad osalema !

Pärnumaa kodanikuühiskonna V konverents

Eesti visioon 2018 - Maailmas edukas koduselt armas"


Pärnumaa Kutsehariduskeskus

27. november 2010


10:00 - 10:30 Osalejate registreerimine

10:30- 10:45 Tervitussõnad

Ettekanded:

13:00- 14:00 Energiapaus

14:00- 17:00 Eesti kasvuvisioon 2018. Vaata lähemalt http://www.kasvuvisioon2018.ee

Mõttetalgul on arutlusel seitse teemavaldkonda ja Skype ühenduse kaudu osalevad aruteludes valdkondade eksperdid.

Töörühmad:

  1. Majandus. Majanduspoliitika. Milliseid ärivaldkondi eelisarendada, kuidas riik saab vaba ettevõtlust toetada? Millised on uued fookused, valdkonnad?
  2. Roheline poliitika, säästlikkus: Roheline, säästev areng
  3. Välispoliitika: Välispoliitika ja -majandus, Eesti roll rahvusvahelisel areenil. Majandus, mis liidab ja ühendab.
  4. Haridus: Haridus ja talendid. Hariduse kvaliteet ja kättesaadavus, avatus talentidele ja välistööjõule.
  5. Valitsemine: Valitsemine, riigihaldus. Milline on poliitiline kultuur: Eestvedamine või administreerimine?
  6. Ühiskond, väärtussüsteem: Avatus, maine, hoolivus. Ühiskonna tüüp ja väärtussüsteem. Kuidas toimivad suhted Eesti ühiskonnas eraisikute, ettevõtete ja valitsuse vahel. Hoiakud erinevate Eestis elavate vähemuste ja sisserändajate suhtes.
  7. Sotsiaalsüsteem: Kuidas toetada abivajajaid? Keda ja kuidas on ühiskonnas vaja toetada? Inimeste elukvaliteet.


17:00- 17:30 Konverentsi kokkuvõtted ja lõpetamine

Pärnumaa kodanikuühiskonna V konverentsi ideed on salvestaud Eesti kasvuvisiooni 2018 ideeturul, kus toimub ka ideede hindamine. Pärnu vikis on ideed salvestatud lehel Eesti kasvuvisioon 2018 maakondade visioonipäeva ideeturg 29.11.2010


RegistreerimineEdit

Konverentsil osalemine on tasuta. Registreerimine toimus aadressil http://www.eformular.com/kristahabakukk/konverents2010.html ja kestis kuni 25. novembrini!


ToetajadEdit

Pärnu Maavalitsus, Europe Direct Pärnumaa Infopunkt, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Kodanikuühiskonna Sihtkapital