FANDOM


Pärnu Postimehe uudistetoimetaja Teet Roosaar on näinud vaeva Pärnu linnas kandideerivate erakondade ja valimisliitude valimisprogrammide analüüsimisega, et leida neis ühisosa ja erinevat. Tundub, et võrreldes ajaga neli aastat tagasi, on ühesuguseid lubadusi mõnevõrra rohkem.

Osa lubadustest tuleneb igapäevasest elust, näiteks suurem tähelepanu suvisele heakorrale, talvisele lume- ja libedusetõrjele – need puudutavad kõiki linnakodanikke.

Kukekomm, millega meelitatakse vanemaealisi, on sõidusoodustused, kus on jõutud juba sinnamaale, et jääb astuda vaid üks samm ja kehtestada tasuta ühissõidukiliiklus kõigile linlastele, kes on saanud pensionäriks.

Nüüd, mil riik on laste huviharidusele selgelt selja pööranud, omandab huviringidest osavõtu võimaluse tagamine tugevama kaalu.

Pärnu Postimees uurib lähiajal erakondadelt ja valimisliitudelt nende suhtumist uue silla vajadusse ning kuidas kandideerijad lahendaksid sillakoridori probleemi.

On küsitavaid lubadusi, nagu linna tulubaasi suurendamine või 2020. aastaks Pärnu lennujaama muutmine regulaarlendude sihtkohaks. Mitu korda lendajate potentsiaalilt suurem Tartu on oma lennujaamaga üsna hädas.

Õhukesel jääl kõndimine on lubada linna panustamist tasuvate töökohtade loomisse jne.

Õõnsate lubaduste ritta kuulub kindlasti kalaturg, mida on lubatud valimistest valimisteni, aga millest ei ole nähtavasti asja saanud huviliste puudumise tõttu.

Pärnu linnavolikogusse kandideerivate erakondade ja valimisliitude seast paistavad kõige omapärasemate valimislubadustega silma Keskerakond ja Reformierakond: keskerakondlased lubavad tuua kesklinna parkidesse oravad, reformierakondlased paigaldada koolidesse kondoomiautomaadid.Valimislubadused enne valimisiEdit

Toetused linnakodanikeleEdit

Tasuta parkimineEdit

Kui neli aastat tagasi püüti pärnakate hääli tasuta parkimise lubamisega, siis seekord keskendutakse rohkem sõidusoodustustele ühissõidukites, üllataval kombel on valimislubadustes päris suur ühisosa.

Tasuta parkimist (välja arvatud suvel ranna piirkonnas) lubavad seekord üksnes Keskerakond ning valimisliit Südame ja Mõistusega. Pärnut neli aastat juhtinud Kivimägi valimisliit, Reformierakond, IRL ja sotsid on koalitsioonileppes kirjapandu unustanud.


Tasuta sõit linnaliinibussidesEdit

Valimiste eel on linnavalitsus võimaldanud pärnakatel neljal päeval linnabussides tasuta sõita. Kõigile linlastele tasuta bussisõitu ei luba isegi Keskerakond, kes tahab tasuta sõidu õiguse kehtestada üksnes õpilastele ja pensionäridele sihiga laiendada seda kõigile pärnakatele.

Eakad saavad praegu Pärnu linnabussides tasuta sõita alates 70 eluaastast. Reformierakond, Kivimägi valimisliit ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) lubavad selle langetada 65 eluaastale. Enamik inimesi jääb pensionile 63 eluaastast, seega puudutab erinevus vaid kahte aastat.

Õpilastest tahab Keskerakond anda tasuta sõidu õiguse kõigile Pärnu kooliõpilastele, Reformierakond Pärnus elavatele põhikooli lastele. Erinevus on gümnaasiumiastmes ja soodustuse tegemises kooli või elukoha järgi.

IRLi valimislubadus on tasuta sõidu õigus kahe- ja enamalapselise pere lastele alates teisest üldhariduskoolis ja kutseõppeasutuses õppivast õpilasest. Südame ja Mõistusega soovib tagada Pärnu linna kooliõpilastele tasuta sõidu kodust kooli ja tagasi, pannes käima koolibussid. Sotsid tahavad eelkõige puhkajate tarbeks kehtestada linnabussi ühtse päevapileti. Keskerakond võimaldaks invatakso sõiduõiguse kõigile üle 90aastastele pärnakatele.

Elukalliduse tõusu kompenseerimineEdit

Keskerakonna lubaduste seas on eakate elukallidustoetuse taastamine, teistel seda pole.

MatusetoetusEdit

Südame ja Mõistusega peab vajalikuks matusetoetust.

Tasuta toit lasteaias ja gümnaasiumisEdit

Tasuta toitu lubavad Keskerakond, Südame ja Mõistusega, Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid. Kaks esimest annaksid Pärnu igale lasteaialapsele korra päevas linna kulul süüa, kolmas räägib vajadusel põhikooli õpilastele tasuta hommikusöögi pakkumisest. Sotsid ja Keskerakond pakuksid tasuta gümnaasiumilõunat. Riik tagab praegu kõigi põhikooliõpilaste tasuta lõuna.

SünnitoetusEdit

Sünni- ja esimesse klassi minevate laste toetuste osas käib ülepakkumine. Keskerakond lubab sünnitoetust võimalusel tõsta, Reformierakond jätkata 300 euro maksmist ja Kivimägi valimisliit sünnitoetuse 400 euroni tõsta. Südame ja Mõistusega programmis on linna makstav emapalk miinimumpalga ulatuses kuni lapse teise eluaasta täitumiseni, mis on sünnitoetusega võrreldes tunduvalt kallim toetuseliik.

RanitsatoetusEdit

Ranitsatoetust lubab maksta:

 • Reformierakond 35 eurot,
 • Kivimägi valimisliit 50 eurot
 • IRL 100 eurot
 • Südame ja Mõistusega 200 eurot

Sotsid on piirdunud lubadusega maksta puudustkannatavatele õpilastele kooli alguse toetust.

Huviringitasude kompenseerimineEdit

Keskerakond lubab seniseid ringitasusid vähendada ja huviringitoetusi suurendada.

Südame ja Mõistusega lubab tagada ühe huviringi linna kulul.

Sotsid toetaksid vajadusel perekondi, et iga laps saaks osaleda vähemalt ühes huviringis, rakendades huviharidusosaku.

Noore spetsialisti toetusEdit

Reformierakond tahab taastada noore spetsialisti toetuse.

IRL kavatseb käivitada noore kõrgharidusega spetsialisti stipendiumi koostöös ettevõtetega.

Keskerakond lubab toetada noori kõrgharidusega õpetajaid, kes asuvad tööle Pärnu koolides.

Linnakodanike heaolu- ja terviseteenuste sooduspaketidEdit

Sotsid soovivad töötada välja linnakodanike heaolu- ja terviseteenuste sooduspaketid

EluasemetoetusEdit

Sotsid:

 • lubavad üle vaadata AS Pärnu Vee kulud ja hinnad.
 • kavatsevad üle vaadata linnaasutuste ja korteriühistutega sõlmitud soojavarustuse lepingud.

EKRE:

 • soovib viia vee hinna eelmise aasta tasemele
 • kehtestada korteritele ja majadele abonentmaks, millest on vabastatud kohapeal elavad koduomanikud.
 • nõuab soojuse hinna olulist langetamist Pärnus, esitades konkurentsiametile omapoolsed arvutused ja põhjendused soojuse hinna arvutamise kohta.

Munitsipaalelamufondi loomineEdit

Sotsid, Keskerakond ja EKRE tahaksid luua munitsipaalelamufondi noorte perede ja spetsialistide jaoks. Keskerakond räägib üksnes noortest peredest, sotsid koostöös ettevõtjatega munitsipaalelupindade fondi loomisest noorte spetsialistide ja perede tarvis, EKRE linna kulul noortele kõrgharidusega spetsialistidele soodsate üürikorterite ehitamisest.

Kampaaniad “Hoovid korda” ja “Värvid linna”Edit

Väga populaarsed on kunagised kampaaniad “Hoovid korda” ja “Värvid linna”, mille elluäratamist toetavad Keskerakond, Reformierakond ja Kivimägi valimisliit.

Toetus väikeettevõteteleEdit

EKRE arvates tuleks ranna kauplemisload esmajärjekorras anda väikeettevõtetele, kus omanikud on ise teenindajad.

Keskerakond soovib Pärnu ettevõtjaid suvitushooajal ranna rajooni müügikohtadega toetada.

Sotsid lubavad linnavara rentimisel eelistada kohalikke kala-, liha-, piima- ja pagaritööstusi, kes uusi töökohti loovad.

Lasteaiaõpetajate palgatõusEdit

Sotsid soovivad tõsta lasteaiaõpetajate töötasu ning korrastada koolide ja lasteaedade abipersonali tööaega ja palku.

Südame ja Mõistusega lubab lasteaiaõpetajate palga viia õpetajatega võrdsele tasemele.


Linna juhtimise parem korraldamineEdit

Pikem aeg eelnõudega tutvumiseksEdit

Keskerakond lubab taastada pikema eelnõudega tutvumise aja enne volikogu istungeid ja anda volikogu esimehe koha täitmise õiguse opositsioonile.

Opositsiooniga arvestamineEdit

IRL rõhutab, et linna juhtimine on meeskonnatöö ja ühemehesõud jäägu minevikku. “Säilitame väärikuse ja objektiivsuse oma oponentidega suhtlemisel,” kirjutatakse nende valimisprogrammis.

Linnapea palga vähendamineEdit

Reformierakond ja EKRE lubavad linnapea palka viiendiku võrra vähendada, Keskerakonna arvates ei peaks Pärnu linnapea palk olema Eesti linnapeadest kõrgeim.

Kivimägi ütles, et nende programm linnapea palka ei käsitle, kuid üks on selge: seni, kuni Tallinna ja Tartu linnapea palk on külmutatud, ei saa juttugi olla Pärnu linnapea palga suurendamisest. “Kas linnapea palk saab olema sama mis täna või väiksem, sõltub ennekõike sellest, kuidas tulevased koalitsioonipartnerid omavahel kokku lepivad. Arvamus, et linnapea palk võib saada takistuseks uue koalitsiooni moodustamisel, on naiivne ja rumal. On kümneid tähtsamaid teemasid,” teatas Kivimägi.

Parem kaasamineEdit

Pärast ühte arvamusartiklit lõpetas Kivimägi pressikonverentside korraldamise. Keskerakond, IRL ja EKRE lubavad need oma valimisprogrammis taastada, sama on kinnitanud Reformierakonna linnapeakandidaat Andrei Korobeinik. EKRE sooviks on, et ka volikogu iga kuu pressikonverentse korraldaks.

Keskerakonna üks mõte on anda raadiokuulajatele võimalus otse-eetris küsimusi esitada. Südame ja Mõistusega lubab olulistes küsimustes otsuse langetada pärast rahvaküsitlust. Linnavalitsuse avatuks muutmist, kohtumisi elanikega, kodanikeühenduste kaasamise vorme ja uuringutele toetumist on maininud paljud erakonnad.

Sotsid lubavad, et kõikide koosolekute protokollid saavad olema avalikud ja hakkavad kuuluma eelnõude juurde. “Tippametnikud annavad avalikkusele aru oma tegemiste ja sõitude tulemustest,” seisab sotside valimisprogrammis. EKRE tahaks linnavalitsuse ametnike välisreise ja koolitusi miinimumini vähendada, sest nende efektiivsus on erakonna hinnangul pea olematu.


Linna ettevõtete parem juhtimineEdit

EKRE lubab korra majja lüüa linna ettevõtete juhtimises ja nõukogudes, vaadates üle juhtide töölepingud ja palgad. Erakonna arvates ei tohiks töölepingu lõpetamisel maksta koondamistasu üle ühe kuu palga.

Bussiliikluse parem korraldamineEdit

Eelmisel suvel muudetud linnabussiliikluse lubavad Keskerakond ning Südame ja Mõistusega ümber korraldada nii, et poleks vaja ümber istuda ja väljumisajad arvestaksid koolitundide lõppemisega.

Reformierakond ja EKRE pooldavad bussiliikluse skeemi täiustamist või muutmist, täpsustamata üksikasju.

Kivimägi valimisliit kavatseb jätkata suviste ööbussiliinidega, Reformierakond regulaarsed ööbussid käivitada.

Keskerakond, Reformierakond ja sotsid seavad eesmärgiks, et bussid oleksid sobivad ratastoolis või lapsevankriga sõitjatele, Kivimägi valimisliidu eesmärk on 2016. aastast kõigil liinidel madalapõhjalisi busse kasutada. Keskerakond tahab, et igas bussipeatuses oleks võimalus istuda ja ilma eest kaitset leida, Kivimägi valimisliit lubab vähemalt 20 peatust elektrooniliste infotabloodega varustada.

Keskerakonna arvates vajab Pärnu korralikku bussijaama, IRL lubab ehitada uue moodsa bussiterminali ja luua maakondliku ühtse piletisüsteemi. Sotsid tahavad luua koostöös Pärnumaa omavalitsuste liiduga Pärnumaa ühistranspordikeskuse ja rajada koos ettevõtjatega reisisadama. Kivimägi valimisliit lubab Euroopa Liidu tõukefondide abil ehitada praegusesse asukohta uue bussijaama.


Avaliku ruumi arendamineEdit

Tänavavalgustuse parandamineEdit

Keskerakond lubab taastada linna täisvalgustuse, asendades praegused tänavavalgustid LED-lampidega.

Reformierakond lubab tänapäevastada linnavalgusteid ja valgustada linna korralikult.

Kivimägi valimisliit on ühes pressiteates kinnitanud, et tänavate valgustamine jätkub senises mahus.

Südame ja Mõistusega tagab vajaliku tänavavalgustuse kogu linna territooriumil.


Heakorra parandamineEdit

Osa erakondi ja valimisliite pole rahul linna puhtuse, tööde kvaliteedi, haisu ja müraga.

EKRE arvates peaks rannahooaeg kestma mai algusest septembri keskpaigani ja ranna koristamine algama kohe pärast lume sulamist. Tänavate hooldamises tuleks kord majja lüüa, tänavad taastada pärast kaevamisi nii, et need poleks halvemad kui varem. Lund tuleks kesklinnast, ristmikelt, ülekäigukohtadelt ja bussipeatustest ära vedada.

Keskerakond peab oluliseks, et Pärnu tänavad oleksid talvel jalakäijatele ohutud, ja lubab ohutumaks liiklemiseks parandada libedusetõrjet ja puhastuse kvaliteeti.

Nii Keskerakond kui Kivimägi valimisliit lubavad libeduse vältimiseks jagada elanikele tasuta puistematerjali. “Eraldame täiendavalt raha kõnniteede koristamiseks ja libedusetõrjeks,” on üks Kivimägi valimisliidu lubadustest.

Keskerakond on lubanud rohkem prügikaste paigutada.

Südame ja Mõistusega lubab kogu linna ulatuses aastaringselt puhtuse, lumetõrje ja heakorra tagada. Samuti soovitakse prügimajandus ümber korraldada nii, et kodanik saaks valida konteineri tühjendamise sageduse ning poleks tühisõitude arveid ja pühapäevast prügivedamist.

IRL tahab Pärnus tagada eeskujuliku heakorra ja puhtuse

Kivimägi valimisliit tahab ehitada randa üldkasutatavad dušid ja muuta keskranna liivaala suitsuvabaks.

Sotsid torkavad silma mõttega algatada Pärnus intelligentsete prügikastide kasutuselevõtmine.

Jalakäijate alade loomineEdit

Reformierakonna ja Kivimägi valimisliidu programmist leiab lubaduse muuta Supeluse tänav suvistel nädalavahetustel (Reformierakond) või suvel (Kivimägi valimisliit) jalakäijate tänavaks.

Kivimägi valimisliit tahab rekonstrueerida rannapromenaadi laudtee.

Sotsid tahavad suurendada kesklinna jalakäijate tsooni, luues samas kesklinna ja ranna rajooni lähedusse uusi parkimisalasid.

Reformierakond kavatseb rajada Mai rajooni, uue jalakäijate raja lõppu suvekülalistele tasuta parkla ning pakkuda tasuta bussiühendust loodava parkla ja ranna vahel.

Kalaturu taastamineEdit

Reformierakond lubab jõe ääres (Lai 24, 26, Vingi 1) avada kalaturu ja laadaplatsi.

InvesteeringudEdit

Keskerakond võtab endale kohustuse hoida linna rahakott korras ja peale toetuste väga kulukaid uusehitisi ei luba.

Uute lasteaedade ehitamineEdit

Enamik on maininud lasteaiakohtade loomist, kavalamad teades, et Euroopa Liidult võib selleks toetust saada.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) tahaks selle tähistamiseks, et aastal 2015 möödub 30 aastat Pärnusse viimase lasteaia ehitamisest, uue lasteaia ehitada.


Kalevi staadioni rekonstrueerimineEdit

Kivimägi valimisliit, Keskerakond, Reformierakond ning Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) kavatsevad üksmeelselt Kalevi staadioni korda teha. Kivimägi valimisliit on seadnud isegi tähtaja – 2015. aastaks.

Kirsi – Ehitajate tee – Savi tänava vahelise elamuala vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimineEdit

Üllatav pole, et kandideerijad teavad Pärnu Vee kavatsusest Euroopa Liidu toel Kirsi – Ehitajate tee – Savi tänava vahelise elamuala vee- ja kanalisatsioonitorustikud rekonstrueerida ning üritavad seda oma lubadusena eksponeerida.

Kolmanda silla ehitamineEdit

Tunduvalt ebamäärasemad ollakse uue silla suhtes:

 • Kivimägi valimisliit tahab selle ehitamiseks riigilt raha, mainimata, kuhu ta silda soovib teha.
 • EKRE arvates tuleb sild ehitada Liiva ja Niidu tänava vahele ning nad on valmis alustama selle projekteerimisega ja valitsuse survestamisega raha eraldamiseks.
 • Sotsid on piirdunud üldise jutuga kolmanda silla abil kesklinna liikluskoormuse vähendamisest.
 • Keskerakond lubab sillakoridori planeerimisel lähtuda analüüsidest, mitte ärihuvidest. Erakond on kindel, et uus sild ei valmi aastatel 2013–2017 ja lubab seni parandada Kesklinna silla konstruktsioone ning teha see ratturitele ja jalakäijatele sõbralikumaks.
 • Reformierakond kavatseb alustada uue silla ehitamiseks vajalike eeltöödega.
 • IRLi programmis sillast ei räägita.

Olemasolevate sildade rekonstrueerimineEdit

Kivimägi valimisliit kavatseb korrastada Siimu silla.

Reformierakond kavatseb remontida Kesklinna silla.

Koolide rekonstrueerimineEdit

Kivimägi valimisliit:

 • Vanalinna põhikooli hoone rekonstrueerimine
 • ühisgümnaasiumi jalgpalliväljaku rekonstrueerimine
 • kunstikooli hoone remont

Turvasüsteemide rajamineEdit

Kivimäe valimisliit kavatseb käivitada koos politseiga kesklinna ja randa katva videovalvesüsteemi.

Teede ja tänavate ehitamine ja rekonstrueerimineEdit

Kivimägi valimisliit:

 • Laia tänava rekonstrueerimine,
 • Savi tänava rekonstrueerimine,
 • vähemalt 30 protsendi tänavavalgustuse uuendamine
 • Kesklinna sillast Siimu silla poole promenaad-pargi rajamine
 • Tammsaare – Riia ja Tammsaare – Suur-Jõe tänava ristmike väljaehitamine.

Reformierakond:

 • Papiniidu tänava pikendus Tammsaare puiesteeni
 • Pärlimõisa tee Uus-Sauga ja Saugamõisa tee vahele

Keskerakond:

 • Mai ja Papiniidu tänava ristmikule valgusfoori rajamine
 • kutsekooli bussipeatuse juurest kooli suunduva kõnnitee väljaehitamine
 • promenaadi pikendamine Raekülani

Supelrandade arendamineEdit

Keskerakond soovib

 • uuendada Raeküla ranna inventari,
 • heakorrastada Vana-Pärnu ranna

Puhkealade arendamineEdit

Keskerakond soovib luua juurde ja korrastada senised piknikukohad

Reformierakond lubab arendada jõe ääres välja tänapäevase Rääma puhkeala.

Vallikääru rekonstrueerimineEdit

Reformierakonna soov on ehitada Vallikääru lava ja teenindushoone

Munamäe pargi rekonstrueerimineEdit

Kivimäe valmisliit kavatseb rekonstrueerida Munamäe pargi.

Uus bussijaamEdit

IRLi lubadustest on kulukaim uue bussiterminali ehitus.

Läänemere kunstiparkEdit

Kivimägi valimisliit toetab Läänemere kunstipargi rajamist Pärnusse.


KergliiklusteedEdit

Toomas Kivimägi valimisliit soovib:

 • ehitada kergliiklusteed Tammistest (linnapiirist) Papiniidu sillani ja Liivi teelt Raeküla tervisespordikeskuseni,
 • ühendada Raeküla linnaosa Maisse viidud uue kergliiklusteega,
 • valgustada kergliiklustee jahtklubist mudaravilani.


Jalgrattalinn PärnuEdit

IRL tahab käivitada avaliku teenusena jalgrattateenuse

Reformierakond, Keskerakond ja Kivimägi valimisliit lubavad ehitada randa, koolide juurde ja mujale uusi jalgrattaparklaid.

Muuli ümbruse korrastamineEdit

Reformierakond, Keskerakond ja Kivimägi valimisliit lubavad korrastada muuli juurdepääsutee.

LennujaamEdit

Sotsid munitsipaliseeriksid vajadusel lennujaama ja looksid munitsipaalettevõtte, kuhu kaasataks kohalikke ettevõtteid.

Reformierakond soovib muuta lennujaam aastaks 2020 regulaarlendude sihtkohaks, ehitades Euroopa Liidu fondide toel ootesaali ja navigatsioonisüsteemi.

Munitsipaalhosteli rajamineEdit

Sotsid tahavad koos kolledži, kutsehariduskeskuse ja teiste huvilistega rajada kesklinna hosteli hooajalise majutusvajaduse korvamiseks.

Linnaosakeskuste rajamineEdit

Sotsid kavandavad koostöös kohalike seltsidega linnaosade teeninduskeskuste rajamist.


Krematooriumi rajamineEdit

Keskerakond soovib koos erainvestoritega ehitada krematooriumi koos korraliku ärasaatmisruumiga.

Metsakalmistu matusemaja korrastamineEdit

Reformierakond soovib korrastada Metsakalmistu matusemaja.

LõbustusparkEdit

Keskerakond soovib püstitada kunagise lõbustuspargi asukohta vaateratta

SpordirajatisedEdit

Keskerakond soovib rajada spordiväljakud parkuurimiseks.

Reformierakond soovib:

 • korrastada Raeküla staadioni ja ehitada sinna müratõkke,
 • luua koos riigiga veespordikeskuse,
 • teha korda Lastestaadioni uisu- ja spordiväljaku
 • ehitada Mai elamurajooni uue uisuväljaku

Ettevõtluse toetamineEdit

Uute töökohtade loomise toetamineEdit

Innovatsioonikeskuse väljaarendamineEdit

Reformierakond soovib avada kesklinnas endise kutsekeskkooli ruumides innovatsioonikeskuse,

Loode-Pärnu tööstusküla väljaarendamineEdit

Reformierakond soovib tagada Loode-Pärnu tööstuskülas kõigile kinnistutele korralikud tänavad ning uued vee- ja kanalisatsioonitorustikud.

Haridussüsteemi arendamineEdit

Kõrghariduse arendamineEdit

IRL tahab suunata ühe protsendi linna eelarvest kõrghariduse toetuseks Pärnus.

GümnaasiumiharidusEdit

Praegune linnavalitsus otsustas Ülejõel gümnaasiumihariduse andmise lõpetada. Keskerakond, Südame ja Mõistusega ning EKRE leiavad, et Ülejõel peaks siiski olema kool, mis gümnaasiumiharidust annab. Mida selleks teha kavatsetakse, seda valimisprogrammid ei paljasta.

Koolide õppekavade arendamineEdit

Sotsid tahaksid alustada linna kõikides koolides alates kuuendast klassist majandus-ettevõtlusõpet.

Reformierakond tahab viia õppekavadesse sisse programmeerimisõppe.

Reostuse tõrjumineEdit

Reformierakond soovib lõpetada Jannseni tänava sadamas puistematerjali käitlemine.

Valimisliidu Südame ja Mõistusega soovib:

 • jälgida öörahu ajal mürataset
 • viia ellu investeeringud, et vabaneda Vana-Pärnu reoveepuhastusjaama haisust.

EKRE tahab:

 • lõpetada sadamast Vana-Pärnu tolmutamise
 • keelata öörahu ajal sadamas mürarikkad tööd.

Kivimägi valimisliit tahab muuta keskranna liivaala suitsuvabaks.


Tervishoiu arendamineEdit

Keskerakond tahab avada ööapteegi.

Keskerakond kavatseb keelata Pärnus energiajookide reklaami ja noorteüritustel energiajookide müügi.

Energiajoogid on südameasjaks võtnud ka Kivimägi valimisliit, kes tahab koos politseiga rakendada abinõusid alkoholi, tubaka ja energiajookide kättesaadavuse piiramiseks ennekõike alaealistele.

Valimislubadused pärast valimisi koalitsioonilepingu projektisEdit

Allikas: Teet Roosaar: Pärnu nelikliit hakkab valikuid tegema. PP 25.10.2013

Koalitsioonilepingut töötab välja Pärnu nelikliit: Toomas Kivimägi valimisliidu (TKV), IRLi, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioon. Selleks, et stabiilselt valitseda, kavatsetakse lepingule võtta kõigi koalitsiooni kuuluvate volikogu liikmete allkirjad. Ainult esindajate kokkuleppimisest pole kasu, kui osa neist volikogus või linnavalitsuses tööle ei hakka ja saadikud volikogus hääletades eri meelt on.


Kolmas sildEdit

Läbirääkijate vastuolusid uue silla asukoha ümber üritab Kivimägi tasandada lubadusega taotleda riigilt silla ehitamiseks raha, nimetamata silla asukohta.

Linnapea palga vähendamineEdit

Reformierakonna valimislubadusest vähendada linnapea palka viiendiku võrra koalitsioonikõnelustel juttu ei ole.

Linna juhtimineEdit

IRL soovib fikseerida, et linna juhtimine oleks meeskonnatöö, suhtlemine elanikega inimlik ning oponentidega suhtlemisel säilitataks väärikust ja objektiivsust.

Kodanike kaasamine ja otsuste langetamine uuringutele tuginedesEdit

Linlaste senisest rohkem kaasamist, elanike algatuste toetamist ja asjaajamise kiirendamist tahavad nii Reformierakond, IRL kui sotsid.

Sotside soov on, et olulisemad linna tulevikku puudutavad otsused langetataks uuringutele tuginedes, linnale tekkivat kasu arvestades ja neid eelnevalt avalikkusele tutvustades.

TKV eelistaks hoida linnajuhtimist läbipaistva ja avatuna nagu seni ja kaasata huvigruppe olulisemate otsuste tegemisse.

Lasteaiakohtade loomine ja lasteaedade tingimuste parandamineEdit

Võimuliit kavatseb seada prioriteediks lasteaiakohtade loomise.

Sotsid juhtisid tähelepanu sellele, et praegu on puudu eeskätt sõimekohti ja samasuguse sündimuse korral järjekorrad kaovad. Uute lasteaiakohtade ehitamise asemel oleks nende arvates mõistlikum panustada lasteaedade remonti, inventari ning lasteaednike ja koolide tugipersonali palkadesse.

Euroopa Liidu vahenditest võidakse Tallinna, Tartu ja Pärnu lasteaiakohtade loomist toetada. Seega tuleb läbirääkijatel valida, kas kasutada linna raha ühe uue lasteaia omaosaluseks või võimalikult paljude seniste lasteaedade uuendamiseks. Lastevanematelt voodipesu raha kogumisest ja praeguste lasteaedade muust viletsusest oli Pärnu Postimehes juba enne valimisi juttu.

Koolihoonete renoveerimineEdit

Remonti vajavatest koolimajadest on TKV enne valimisi nimetanud Vanalinna põhikooli, nüüd arutatakse, mitu uut lasteaeda ehitada ja mitmes kapitaalremont teha. Jutuks on ka moodulite rent kui kõige odavam.

Musitsipaalüldhariduse reformEdit

Koolireformist koalitsioonilepingu ettevalmistamisel juttu ei tehta.

Hariduse sisu puudutavad

 • TKV lubadus otsida võimalusi arhitektuuri- ja linnaplaneerimise eriala õpetamiseks Hansagümnaasiumis (sellise nimega kool peaks küll järgmisest õppeaastast kaduma – T. R.)
 • Reformierakonna soov õpetada Pärnu koolides programmeerimist
 • IRLi tahtmine suunata üks protsent linna eelarvest igal aastal kõrghariduse toetuseks Pärnus ja kutsehariduse praktika sidumine Pärnu ettevõtetega.


ToetusedEdit

Toetused bussisõiduleEdit

Reformierakond soovib läbi suruda tasuta bussisõitu Pärnus elavatele põhikoolilastele.

IRL soovib kehtestada tasuta bussisõitu alates teisest üldharidus- või kutsekoolis õppivast õpilasest

Kivimägi soovib seada toetustele 300 000eurone piir, millest pool kuluks tasuta bussisõidu õiguse 65. eluaastale langetamiseks.


Toetused koolilõnaleEdit

Sotsid soovibad tasuta gümnaasiumilõunat.

Reformierakond soovib põhikooliõpilaste vajaduspõhist hommikusööki.


RanitsatoetusEdit

Koolitee alustamise toetust tahab TKV maksta üksnes “seda vajavatele peredele”, suurendades seda 32 eurolt 50-le.

IRL tahab ranitsatoetuseks 100 eurot kõigile esimesse klassi minejatele, sama lähenemist pooldab Reformierakond, ent nende summa on 35.


SünnitoetusEdit

TKV eelistus on sünnitoetuse tõstmine 400 euroni.


Tasuta huviharidusEdit

Sotsid on koalitsiooni mineku üheks tingimuseks seadnud igale lapsele ühe tasuta huviharidusringi tagamise. Selleks, et lapsed saaksid eri võimalusi proovida, loodaks huviharidusosak.

Kui TKV tahab sotse koalitsioonis näha, on tal vaja eelarvest arvestada 800 000 euroga aastas.


InvesteeringudEdit

Keerukaim on tulevase koalitsiooni ees investeeringute ja nende ajakava kokkuleppimine: * IRL soovib ehitada uue tänapäevase bussiterminali (ligikaudu kolm miljonit) ja luua maakondliku piletisüsteemi (50 000)

 • TKV on päri ELi toel bussijaama ehitamise ja 300 000-eurose omafinantseeringuga.
 • Erimeelsusi pole 3,5 miljoni euro eest Kalevi staadioni uuendamise toetamisega
 • TKV lubadused
  • Laia tänava rekonstrueerimine,
  • Siimu silla korrastamine,
  • kunstikooli hoone remont
  • Kesklinna sillast Siimu silla poole rajatav promenaad
 • Reformierakonna lubadus
  • Kesklinna silla remont,
  • Metsakalmistu matusemaja korrastamine,
  • Papiniidu tänava pikendus Tammsaare puiesteeni
  • Vallikääru teenindushoone. Alternatiiv: TKV tahaks piirduda mobiilse esinemislava soetamisega.
 • Mitme osalise plaanides on Tahkuranna valla territooriumil asuva Reiu-Raeküla terviseraja arendamine. Kuidas see sobib Rail Balticu Pärnust läbitoomisega (raudtee lõikaks metsa pooleks), pole avalikkusele selgitatud.

Bussivõrgu korrastamineEdit

Ümberistumispeatustega linnabusside liinivõrgu muutmisest koalitsiooniläbirääkimistel juttu ei ole, kuid:

 • Reformierakond tahaks bussiliikluse skeemi täiustada ja panna sõitma regulaarsed ööbussid.
 • IRL soovib parandada linnapiire ületavat ühissõidukiliiklust ettevõtlusalade juurde.

Ettevõtluse arendamineEdit

Selleks, et ettevõtlust arendada, tahavad sotsid koalitsioonilepingusse kirjutada nõude, et töökohti loovate ettevõtete taotlused lahendataks linnavalitsuses nädalaga.

IRL soovib Pärnus taastada inkubatsiooniteenuse

Reformierakond soovib luua kesklinna innovatsioonikeskuse.

Toetused kõrgharidusega spetsialistideleEdit

Eri poliitiliste jõudude programmides on

 • kõrgharidusega spetsialistide stipendiumi käivitamine,
 • munitsipaalkorterite pakkumine spetsialistidele,
 • praktika ja ettevõtluse sidumine,
 • Rüütli tänava pindade rentimisel teenuste ja söögikohtade eelistamine


Uute töökohtade loomineEdit

Töökohtade Pärnusse meelitamise tugisambaks on tekkivale võimuliidule koostöös EASiga Loode-Pärnu tööstuspiirkonna arendamine ja sealse tänavavõrgustiku väljaehitamine. Tõenäoliselt käiakse välja lubadus luua seal nelja aastaga 400 töökohta.

Reformierakond on valimiste eel rääkinud 500 kõrgepalgalise töökoha loomisest, nende tekkimise viisi ei pruugi koalitsioonileping näidata.

Pärnakate elukeskkonna muutmineEdit

TKV kavatseb kinni hoida lubadusest

 • ehitada randa üldkasutatavad dušid ja jalgrattaparklad,
 • muuta keskranna liivaala suitsuvabaks,
 • rekonstrueerida rannapromenaadi laudtee
 • korrastada muuli juurdepääsutee.

IRLi sooviks on

 • alustada linnarataste laenutamisega
 • algatada arutelud ja ettevalmistused kesklinna muutmiseks autovabaks.

Reformierakond tahab

 • muuta Supeluse suviti jalakäijate tänavaks.

Vaata kaEdit


Keskerakonna valimisprogramm Pärnu linnavolikogu valimisteks 2013
Reformierakonna valimisprogramm Pärnu linnavolikogu valimisteks 2013
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna valimisprogramm Pärnu linnavolikogu valimisteks 2013
Isamaa ja Res Publica Liidu valimisprogramm Pärnu linnavolikogu valimisteks 2013
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimisprogramm Pärnu linnavolikogu valimisteks 2013
Toomas Kivimägi valimisliidu valimisprogramm Pärnu linnavolikogu valimisteks 2013
Valimisliidu Südame ja Mõistusega valimisprogramm Pärnu linnavolikogu valimisteks 2013

AllikadEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki