FANDOM


Sulgudes kandidaadi positsioon partei üleriiklikus nimekirjas, mille alusel jaotatakse kompensatsioonimandaadid.

Paksus kirjas valituks osutunud kandidaat.


Eesti IseseisvusparteiEdit

 1. Vello Leito (1)
 2. Leo Tammiksaar (13)

Eesti KeskerakondEdit

 1. Kadri Simson (2): Valitud 3853 häälega, kirjutas 8. veebruari 2011 Pärnu Postimehes: “Me soovime alandada toasooja ja ravimite käibemaksu, sest need maksutõusud on pannud suurima koorma pensionäridele, lastega peredele ning inimestele, kellel pole tööd.”
 2. Avo Keel (88) Luban: 1. kehtestada astmelise tulumaksu, 2. alandada elektri, toasoojuse ja toidukaupade käibemaksu, 3. võrdsustada ühe tööaasta ühe pensioniaastaga, 4. tõsta erakordselt pensione ja kehtestada lesepension, 5. taastada linnade ja valdade tulubaas, et tagada inimeste toetamine kodukohas, 5. tagada tasuta koolitoit lasteaiast gümnaasiumini, 6. säilitada gümnaasiumid nii maal kui linnas, 7. vabastada tööandja pikaajalise töötu töölevõtmisel üheks aastaks tulumaksust, 8. lihtsustada suhtlemist Töötukassaga, 9. taastada hambaravihüvitis, 10. alandada ravimite käibemaksu, 10. olla inimesekeskne
 3. Kalle Song (55)
 4. Margus Tammekivi (66)
 5. Rein Ratas (31)
 6. Svetlana Tšipurina (78)
 7. Aivar Pikkmets (27)
 8. Hillar Talvik (99)
 9. Taavi Pukk (107)
 10. Marko Šorin (113)

Eestimaa RahvaliitEdit

 1. Hannes Toomsalu (8)
 2. Karel Tölp (21)
 3. Tõnu Rattasepp (70) Luban: 1. kehtestada presidendi otsevalimised, 2. muuta Riigikogu 51-kohaliseks, 3. tagada omavalitsuste elujõulisus ja avalike teenuste kättesaadavus, 4. vähendada oluliselt riigivalitsemise kulusid, 5. langetada elektri hinda 20%, 6. luua väikeettevõtluseks võrdsed võimalused üle Eesti, 7. soodustada maaettevõtlust, 8. tõsta lastetoetus 800 eurole, 9. tõsta vanaduspension nelja aastaga 415 eurole, 10. toetada rahvakultuuri ja harrastusspordi arengut
 4. Ülle Varik (32)
 5. Käde Kalamees (51)
 6. Annika Aruoja (43)

Eesti ReformierakondEdit

 1. Rein Lang (9): "Me ei ole nõus nendega, kes väidavad, et Eesti peab radikaalselt muutma oma poliitilist süsteemi. /.../ Meie teel suurema heaolu poole pole täna ette näha suuri väliseid takistusi. Kõik sõltub meist endist. Igaühe, nii üksikisiku kui firma või kodanikuühenduse võimest kohanduda ja õppida enneolematult kiire tehnoloogilise arengu tingimustes. Edasiviivaid otsuseid ei langeta teisel aastakümnel enam mitte niivõrd avalik võim, kuivõrd üksikisikud ja nende ühendused." Valitud 3926 häälega, kirjutas 11. veebruari 2011 Pärnu Postimehes: “Nüüd oleks Eestil aeg rahus ja stabiilsuses kasutada ära kõik need võimalused, mida rahvusvaheline positsioon meile annab, ja tõmmata end skandinaavlastele järele. Nende enda abiga. Just geograafiline ja psühholoogiline lähedus Skandinaaviale annab meile praegu ajaloolise võimaluse.”
 2. Väino Linde (60): Valitud 2630 häälega, ütles 4. märtsi 2011 Pärnu Postimehes: “Nagu neli aastat tagasi olen nüüdki sunnitud möönma, et kuivõrd Pärnu linn pole jõudnud kõigile väga vajaliku uue silla täpset asukohta ega maksumust kindlaks määrata, ei saa keegi järgmise riigikogu alguses parimagi tahtmise korral sellekohast poliitilist kokkulepet sõlmida.” Linde ei välistanud “ühist lobitööd silla ehitamiseks eurorahaga ja riiklikest investeeringutest”.
 3. Andrei Korobeinik (58): "Riigikogu valimistel kandideerimise põhjuseks on soov anda oma panus riigi ja kodulinna Pärnu arengusse ning rakendada oma erialaseid kogemusi ühiskonna heaks. Riigikogus saan palju ära teha e-riigi arenduse elavdamiseks, samuti välisinvesteeringute kaasamiseks info-kommunikatsioonitehnoloogia valdkonda. Ma usun, et just usk meie rahvusvahelise edu võimalusse ja tahe maailma paremaks muuta on see, mida riik praegu vajab." 16.2.2011 19:54 Korobeinik: Elan Pärnus ja Pärnu ei ole parim koht elamiseks. Teen kõik, et Pärnus oleks parem elada.
 4. Andrus Soopalu (87)
 5. Väino Hallikmägi (106)
 6. Krista Habakukk (62)
 7. Andres Mõis (118)
 8. Kalev Päit (122)
 9. Andry Agard (86)
 10. Erki Melts (61)

Erakond Eesti Kristlikud DemokraadidEdit

 1. Anne Kontus Hermann (9)

Erakond Eestimaa RohelisedEdit

 1. Eerik-Niiles Kross (2). 16.2.2011 19:52 Kross: Luban, et riigikogus ei tee ma midagi oma südametunnistuse vastu. Luban, et toon tagasi kaitseväe esindatuse Pärnumaale.
 2. Tarmo Kõuts (23)
 3. Mart Jüssi (123)
 4. Jüri Lember (35)
 5. Anneli Ärmpalu-Idvand (96)
 6. Eino-Jüri Laarmann (78)
 7. Aino Värbu (105)
 8. Veiko Potisepp (26)
 9. Juhan Haravee (98)
 10. Tiit Hunt (66)

Erakond Isamaa ja Res Publica LiitEdit

 1. Toomas Tõniste (13): "Pärnumaa tulevikku mõjutab suuresti see, kui edukalt me suudame ära kasutada Pärnumaa merd, õhku ja teid: Pärnumaa merevärav - Pärnu Sadam, Pärnu Jahtklubi; Pärnumaa õhk - lennujaam korda, uued lennuliinid; Pärnumaa teed - Rail Baltica, Via Baltica. Riigipoolne tugi ja tulevikku suunatud otsused aitavad kaasa ettevõtluse arengule, uute töökohtade tekkele ja maksulaekumistele." 16.2.2011 19:49 Tõniste: Kui suudan muuta suhtumist, et tööandjad on halvad, olen palju ära teinud. Valitud 1863 häälega, lubas 10. veebruaril 2011 Pärnu Postimehes: “Eestis peab olema tugev väikelinnade võrgustik. Selleks tuleb suunata ELi regionaalpoliitika uued vahendid erasektori töökohtade loomise toetamiseks just väikelinnadesse kui regionaalsetesse keskustesse. Nii tagame töökohad nii keskuste kui ääremaade elanikele.”
 2. Annely Akkermann (34): Valitud 3259 häälega, kirjutas 17. veebruaril 2011 Pärnu Postimehes, et “ligipääsetavus on Pärnu konkurentsieelis ja see on vaja piirkonna heaks välja arendada, kuid see pole omavalitsuse teema, vaid riiklik taristuarendamise poliitika,” ning teatas, et “Pärnumaa saadikud peavad seisma selle eest, et Pärnumaa huvid oleksid riigi tasandil esitatud ja kaitstud”.
 3. Andres Metsoja (44)
 4. Trivimi Velliste (60)
 5. Siim Suursild (95)
 6. Urmas Aava (84)
 7. Raul Peetson (112)
 8. Aldur Vunk (122)
 9. Tamara Roosipuu (121)
 10. Riho Tapfer (124)

Sotsiaaldemokraatlik ErakondEdit

 1. Epp Klooster (85). 16.2.2011 19:53 Klooster: Viin riigikokku kohalikku tahet.
 2. Marianne Mikko (12): Valitud 2080 häälega, kirjutas Pärnu kohta 1. märtsi 2011 Pärnu Postimehes: “Uute haridusvõimaluste loomine ja noorte haritud inimeste siiatoomine on üks Pärnu arengu võtmeküsimusi.”
 3. Andres Hirvela (102)
 4. Tatjana Jaanson (23)
 5. Kalev Kaljuste (101)
 6. Kaido Madisson (89)
 7. Mercedes Merimaa (48)
 8. Vahur Mäe (112)
 9. Valter Parve (43)
 10. Jüri Puidet (123)

Vene Erakond EestisEdit

 1. Dmitri Mihhailov (9)

ÜksikkandidaadidEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki