FANDOM


Pärnumaa vabatahtliku tegevuse uuringu viis läbi MTÜ Pärnumaa Kodukant projekti "Pärnumaa vabatahtliku tegevuse koordineerimine" raames.

Uuring koosnes kahest osast.

Esimene osa kaardistas Pärnumaa inimeste vabatahtliku tegevuse alast suhtumist ja teadlikkust. Selleks viidi e-formulari abil läbi küsitlus, millele vastas kokku 217 inimest.

Teine osa oli suunatud organisatsioonidele, kes on vabatahtlikke kaasanud ja viidi läbi intervjuu vormis. Eesmärgiks oli saada ülevaade organisatsioonide võimekusest ja valmisolekust kaasata vabatahtlikke. Samuti oli sooviks saada sisendit maakondliku vabatahtlike keskuse tegevuste tarvis – mida saaks Pärnumaal ühiselt korraldada tõstmaks organisatsioonide suutlikkust vabatahtlikke kaasata ning aktiviseerida elanikke osalema vabatahtlikus tegevuses. Kokku osales intervjuudes 19 organisatsiooni.

Uuringu teostasid MTÜ Pärnumaa Kodukant, majandus- ja kaitsepoliitika analüütik Häly Laasme, kogukonna arengu konsulent ning Pärnumaa Vabatahtlike Keskuse projektijuht Eha paas ja teised pojektimeeskonna liikmed.

Uuringu tekst: Pärnumaa vabatahtliku tegevuse uuring 2010

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki