FANDOM


Siin lehel toimub projekti "QUERKLANG GOES EUROPE" Eesti partnerite koostöökokkuleppe teksti ettevalmistamine ja koostamine.QUERKLANG GOES EUROPE. Eesti partnerite koostöökokkulepe
10. detsember 2018

Käesoleva koostöökokkuleppega liitudes kinnitan, et

 1. olen teadlik projekti "QUERKLANG GOES EUROPE" eesmärkidest;
 2. koostöökokkuleppega liitujaks on Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik (edaspidi "partner");
 3. mul on õigus esindada koostöökokkuleppega liitunud partnerit;
 4. mina isiklikult ning minu poolt esindatav partner tunnustab ja järgib alljärgmisi koostööpõhimõtteid:
  1. Partnerid teevad koostööd projekti "QUERKLANG GOES EUROPE" (Erasmus+ COMENIUS projekti number: VG-BP-BE-16-26-023095; projekti periood 01.09.2016 - 31.10.2018) raames. See tähendab, et partnerid tunnustavad projekti üldjuhti Kulturkontakte e.V. (http://www.kultkom.de/) ja Eesti-poolset juhti Eesti Arnold Schönbergi Ühingut (http://www.schoenberg.ee/) projekti juhtimisel.
  2. Et võimendada projektis "QUERKLANG GOES EUROPE" püstitatud eesmärke, võivad partnerid käesoleva koostöö raames algatada ka omi projekte. Need projektid ei tohi olla vastuolus projekti "QUERKLANG GOES EUROPE" eesmärkidega,
  3. Partnerite finantsilise koostöö aluspõhimõte on: "partner ei maksa teisele partnerile midagi, kuid iga partner hoolitseb ise enda kulude eest."
  4. Partnerid tunnustavad, et "QUERKLANG GOES EUROPE" Eesti allprojekti planeerimine ja partneritevaheline infovahetus toimub eelkõige vikisüsteemis planeerimislehel http://et.parnu.wikia.com/wiki/QUERKLANG_EESTI See tähendab, et info, mida ka teised partnerid peaksid teadma, peab eranditult asuma sellel lehel. Iga partner hoolitseb ja vastutab, et tema plaanide ja tegevuse kohta on nimetatud lehel kõige värskem informatsioon.
  5. Koostöökokkuleppe allkirjastamine toimub digitaalselt portaalis https://digidoc.ee/
  6. Iga partner võib algatada koostöökokkuleppe muutmise. Arutelu koostöökokkuleppe muutmiseks toimub planeerimislehel http://et.parnu.wikia.com/wiki/QUERKLANG_EESTI/Eesti_partnerite_koost%C3%B6%C3%B6dokument Uus koostöökokkulepe jõustub, kui sellele kirjutavad alla kõik kehtiva koostöökokkuleppega liitunud partnerid.
  7. Partner võib igal hetkel koostöökokkuleppest taanduda, võttes oma allkirja tagasi. Koostöökokkuleppest taandumisega seotud võimalike kulude eest vastutab koostöökokkuleppest taandunud partner.