FANDOM


Probleemi kirjeldusEdit

Käesoleval ajal on Raekülas asuva raudteejaama kinnistu omanik AS Olerex, kes soovib uut detailplaneeringut koostamata Raeküla raudteejaama hooned lammutada ja tüüpprojekti alusel rajada kütusetankla.

Raeküla elanikel on põhjendatud õigus muretseda antud piirkonna turvalisuse pärast. Nimelt rajatava tankla maa-alused kütusemahutid hakkavad paiknema raudtee vahetus läheduses raudtee kaitsevööndi tsoonis.

Teadaolevalt hakkab Rail Baltica tööle 6 päeva nädalas 24 tundi päevas, kusjuures reisirongid liiklevad ajavahemikus 06.00 – 23.00 iga kahe tunni järel, seega 8 korda päevas ning kaubarongid öösiti.

Eeltoodu näitab üheselt, et rongide ülitihedast liiklusest põhjustatud vibratsioon hakkab otseselt mõjutama raudtee lähedusse rajatavaid maa-aluseid kütusetanklaid. Teiseks täiendavaks vibratsiooni allikaks on kinnistu lähedusse ehitatav VIA Baltica Pärnu ümbersõidu Liivi teelõik.

Kui AS-i Olerex poolt on kütusetankla ehitatud, siis puudub võimalus rajada Rail Baltica läbi Pärnu kavandatava trassi raudteeseaduses sätestatud kaitsevööndi puudumise tõttu.

Kui arvestada asjaolu, et Rail Baltica ehitamisel tuleb vähemalt kaks paari rööpaid + möödumisrada, ning 30 meetri laiune raudtee kaitsevööndi ala arvestus algab äärmise rööpapaari teljest, siis raudtee taristu laienemisest tulenevalt ulatub 30 meetrit peaaegu uue VIA Baltica Liivi maanteelõiguni. Teiselt poolt ei ole võimalik raudteetammi laiendamine läheduses asuva jõe tõttu. Seega, enne kui pole Rail Baltica detailplaneeringut Pärnu maakonnas täies mahus vastu võetud, ei tohiks eelnevalt antud piirkonda ehitada eelkõige kõrgendatud ohuallikaga ehitisi. Raudteekaitse vööndisse ükskõik millise objekti ehitamine nõuab eriluba.

Pudub igasugune info, kas AS Olerex on teinud kavandatava kütusetankla rajamisel vastavaid uuringud vibratsioonist tingitud kahjulike mõjude osas, vältimaks antud piirkonnas reaalselt toimuda võivat laiaulatuslikku katastroofi. Samuti puudub teave, kas Rail Baltica tehniliste tingimustega on kooskõlas raudtee kaitsevööndisse või kaitsevööndi vahetusse lähedusse jäävate tankla kütusemahutite asumine.

Kütusetankla ehitamiseks raudtee kaitsetsooni nõuab Tehnilise Järelvalve Ameti http://www.tja.ee/ eriluba.

Eestis on juba olemas pretsedent seoses raudtee, kütuste ja inimestega. Riigi ja Royal Vopak E.O.S vaheline vastuolu uue Maardu vangla ehitamise osas lõppes sellega et riik leidis vanglale uue asukoha.

Huvirühmade loendEdit

 1. AS Olerex
 2. Kuno Raude, arhitekt
 3. MTÜ Selts Raeküla
 4. MTÜ Kodanikujulgus
 5. MTÜ Pärnu Naisliit
 6. NaiRe Pärnu klubi
 7. MTÜ Pärnumaa Erivajadusega Laste ja Noorukite Vanemate Ühing
 8. MTÜ Maitreia
 9. MTÜ Pärnumaa Rahvusvähemuste Liit Raduga

Arutelude protokollidEdit

Suhtlemine avaliku võimu esindajategaEdit

Kirjavahetus

Pärnu Maavalitsuse seisukoht 16.12.2011Edit

 • PARNU MV SEISUKOHT 111216

Pärnu Linnavalitsuse seisukoht 3.11.2011Edit

 • PARNU LV SEISUKOHT 111103

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukoht 27.10.2011Edit

 • MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI SEISUKOHT 111027

Maanteeameti seisukoht 30.11.2011Edit

 • MAANTEEAMETI SEISUKOHT 111130

Tehnilise Järelvalve Ameti seisukoht 31.12.2011Edit

 • TEHNILISE JARELVALVE AMETI SEISUKOHT 111031

LahendusedEdit

VälisviitedEdit

 1. Raeküla selts algatas rahvaküsitluse. PP 22.07.2011
 2. Raeküla selts asus raudteejaama kaitsele. PP 17.08.2011
 3. Olerex kutsub Raeküla jaama üle arutlema. PP 19.08.2011
 4. Juhtkiri: Suhtluspuue Pärnus. PP 23.08.2011
 5. Olerex võib taganeda Raeküla raudteejaamast. PP 24.08.2011
 6. Kuno Raude: Linnavalitsus leidku lahendus. PP 25.08.2011
 7. Ivar Mägi: Raudteejaamast ja tanklast, faktidest ja detailidest. PP 25.08.2011
 8. Pärnulased protestivad tankla rajamise vastu. PP 25.08.2011
 9. Jaamahoone lammutamine on alanud. PP 26.08.2011
 10. Karri Tiigisoon: Tankla raudteejaama asemel – kas võimalik või võimatu? PP 01.09.2011
 11. Toomas Kivimägi: Tankida või mitte? PP 07.09.2011
 12. Kuno Raude: Vastuolud kehtivates planeeringutes ootavad kõrvaldamist. PP 15.09.2011
 13. Mikk Pärnits: Aidates kaasa Pärnu eripära kaotamisele. PP 20.09.2011
 14. Ministeerium ei toeta Olerexi tankla rajamist Raeküla raudteejaama. PP 19.12.2011
 15. Linn andis Raeküla raudteejaama lammutusloa. PP 08.02.2012
 16. Kohus peatas Raeküla raudteejaama lammutamise. PP 09.02.2012
 17. Linnavolinikud soovitasid tanklale uus asukoht leida. PP 11.02.2012
 18. Kaido Koppel: Raeküla raudteejaam või kohvik, baar, söökla? PP 11.02.2012
 19. Kaupo Meiel: Kinkige jaamahoone ära. 14.02.2012
 20. Kuno Raude: Tema kõrgeausus raha ruulib. PP 16.02.2012
 21. Seltsidel pole õigust lammutusloa peale kaevata. PP 17.02.2012
 22. Olerexi vastu võitleja lubas 4000 euro eest suu lukku panna. PP 02.03.2012
 23. Kuno Raude lubas 4000 euro eest raudteejaama lammutada. PP 02.03.2012
 24. Kuno Raude: Kas eesmärk pühitseb alati abinõu? PP 02.03.2012
 25. Juhtkiri: Põhimõtte hind on 4000 eurot. PP 03.03.2012
 26. Astrid Hindriks: Rail Baltic ja puugid. PP 07.03.2012
 27. Kuno Raude: Autori õigustest Raeküla jaamahoone valguses. PP 10.03.2012
 28. Kristjan Altroff: Autori isiklikud õigused pole absoluutsed. PP 10.03.2012
 29. Linn lükkas raudteejaama lammutusloa vaided tagasi. PP 22.03.2012
 30. Kütusefirma asus Raeküla raudteejaama hoonet lammutama. PP 20.04.2012
 31. Juhtkiri: Lõppvaatus Raekülas. PP 24.04.2012
 32. Raeküla raudteejaama hoone kaob linnapildist. PP 25.04.2012

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki