FANDOM


ÜleskutseEdit


Rail Balticu Pärnu raudteejaam Pärnu linna!

Allkirjasta petitsioon lehel http://petitsioon.ee/rail-balticu-parnu-raudteejaam-parnu-linna

On kokku lepitud, et Rail Balticu trass läbib Pärnumaad ning rongid teevad peatuse Pärnus. Ometi on olemas ka teine trassivariant, mille kohaselt Rail Balticu Pärnu peatus rajatakse Sinti.

Kutsun üles kõiki pärnakaid ja Pärnuga seotud inimesi väljendama selgelt oma soovi, et Rail Balticu Pärnu raudteejaam rajatakse Pärnu linna.

Eesmärk on koguda 15. oktoobriks 2013 kell 23.59 vähemalt tuhat toetusallkirja ning anda petitsioon koos allkirjadega üle Rail Balticu planeerijatele.

Neil, kellel isiklik ligipääs Internetile puudub, on võimalik petitsioon allkirjastada Pärnu Keskraamatukogus.

Täpsemat infot Rail Balticu planeerimise kohta Pärnumaal leiab lehel http://parnu.maavalitsus.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/d0QX/content/id/6114204

Palun seda üleskutset levitada!

Lugupidamisega,
Andrus Kallastu
andrus.kallastu@eesti.ee


Petitsiooni edastamineEdit

Petitsiooni originaal saadeti 16.10.2013 00:33:33 +0300 [00:33:33 EEST] petitsiooni algataja Andrus Kallastu poolt digiallkirjastatuna e-kirjaga:

 • Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusele, kontaktisik Tiiu Pärn, tiiu.parn@mv.parnu.ee
 • Rail Balticu planeerijatele, INFO@RAILBALTIC.INFO

Koopiad saadeti:

 • Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, e-post: info@mkm.ee
 • Pärnu Maavalitsusele, mv@mv.parnu.ee
 • Pärnu Linnavolikogule, volikogu@lv.parnu.ee
 • Pärnu Linnavalitsusele, linnavalitsus@lv.parnu.ee
 • Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonnale, planeerimine@lv.parnu.ee
 • Pärnumaa Omavalitsuste Liidule, e-post: pol@pol.parnumaa.ee


Petitsioonile lisati saatetekst:

Tere, leiate e-kirja manusest petitsiooni, millega allakirjutanud soovivad Rail Balticu Pärnu raudteejaama rajamist Pärnu linna.

Petitsiooni allkirjastamine toimus lehel https://petitsioon.ee/rail-balticu-parnu-raudteejaam-parnu-linna

Kuna osad petitsioonile allkirja andnud isikutest on seda teinud varjatult, tuleb seda tõlgendada nii, et käesolevale kirjale lisatud petitsiooni originaal ei kuulu avaldamisele.


Parimate soovidega,
Andrus Kallastu
petitsiooni algataja

Vastused kirja kättesaamise kohtaEdit

Kuupäev: 	Wed, 16 Oct 2013 00:32:21 +0300 [00:32:21 EEST]
Kellelt: 	"info@railbaltic.info" <info@railbaltic.info>
Kellele: 	Andrus Kallastu <andrus.kallastu@eesti.ee>

Tere!

Täname Teid Rail Balticu kavandamise protsessis osalemise eest. Teile vastatakse 
esimesel võimalusel.

Ühtlasi anname teada, et avalikustamise käigus meile laekuvad kirjad, mis sisaldavad sisulisi  
ettepanekuid, koondatakse ja analüüsitakse terviklikult, kõiki kirju koos läbi vaadates. Nii saame 
läbi mõelda meile tehtavate ettepanekute omavahelised seosed ja jõuda parema tulemuseni. Kuna 
ettepanekuid laekub arvukalt ning lisandub jooksvalt, võtab kirjade analüüsimine aega. Sellest 
tulenevalt on enamikele sisulistele ettepanekutele võimalik vastata alles pärast avalikustamise 
perioodi lõppu, orienteeruvalt oktoobri lõpus või novembris. Ühtlasi palume lugeda käesolev 
vastuskiri haldusmenetluse seaduse §41 mõistes vastamiseks etteantud tähtaja pikendamise teateks

Lugupidamisega,
Rail Balticu meeskond
Kuupäev: 	Tue, 15 Oct 2013 21:33:37 +0000 [00:33:37 EEST]
Kellelt: 	Ära vasta - No Reply <noreply@lv.parnu.ee> Eesti
Kellele: 	Andrus Kallastu <andrus.kallastu@eesti.ee>
Teema: 	Automaatvastus VS: Rail Balticu Pärnu raudte ejaam    Pärnu linna! Petitsioon

Täname Teid saadetud e-kirja eest.

Tegemist on automaatvastusega, mis kinnitab, et oleme kätte saanud Teie poolt saadetud e-kirja. 
Palume käesolevale kirjale mitte vastata.

Pöördumisele, millele ootate vastust, vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 
kalendripäeva jooksul.

Esitatud teabenõude täidame viie tööpäeva jooksul. Teabenõue on teabenõudja poolt avaliku teabe 
seaduses sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlus eelnevalt dokumenteeritud teabe 
saamiseks.

Благодарим за письмо. Ответ будет Вам отправлени при первой возможности, но не позднее, чем в 
течение 30 календарных дней.

Thank you for e-mail. Your message was successfully delivered to Pärnu City Government. In case your 
message needs a response we will respond you within 30 calendar days.

Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
tel 4448200
faks 444 8221
e-post linnavalitsus@lv.parnu.ee
www.parnu.ee
Kuupäev: 	Tue, 15 Oct 2013 21:33:39 +0000 [00:33:39 EEST]
Kellelt: 	mkm info <info@mkm.ee> Eesti
Kellele: 	Andrus Kallastu <andrus.kallastu@eesti.ee>
Teema: 	Automaatvastus

Tere

Täname Teid pöördumast Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole. Vastame Teile esimesel 
võimalusel.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium


Hello,

Thank You for contacting the Ministry of Economic Affairs and Communications. We will respond as 
soon as possible.

Ministry of Economic Affairs and Communications
Kuupäev: 	Wed, 16 Oct 2013 08:45:11 +0300 [08:45:11 EEST]
Kellelt: 	Tiiu Pärn <tiiu.parn@mv.parnu.ee> Eesti
Kellele: 	Andrus Kallastu <andrus.kallastu@eesti.ee>
Teema: 	Re: Rail Balticu Pärnu raudteejaamPärnu linna! Petitsi oon

Tere,
sain kirja kätte.
Tervitades,
Tiiu Pärn

StatistikaEdit

Petitsiooni allkirjastamine toimus ajavahemikus 13.09.2013 00:00 kuni 15.10.2013 23:59.

Petitsioonile andis allkirja 388 inimest (38,8% eesmärgist 1000):

KUUPÄEV KOKKU PROTSENT
16.09.201317344,59
17.09.20138722,42
18.09.2013215,41
19.09.2013215,41
20.09.201382,06
21.09.201320,52
22.09.201330,77
23.09.201330,77
24.09.201320,52
25.09.201310,26
26.09.201330,77
27.09.201361,55
28.09.201310,26
29.09.201341,03
30.09.201330,77
1.10.201320,52
2.10.2013102,58
3.10.201382,06
8.10.2013164,12
9.10.201351,29
10.10.201320,52
11.10.201310,26
12.10.201320,52
14.10.201320,52
15.10.201320,52
KOKKU388100,00

Sellest

naisi 219 (56,44%), mehi 169 (43,56%)
ID-kaardiga 131 (33,76%), E-postiga 257 (66,24%)
pärnakaid 289 (74,49%), Pärnu sõpru 99 (25,51%)

Tühistada ei olnud vaja ühtegi allkirja. Täiendavat kontrolli vajas 6 allkirja.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki