FANDOM


Lehekülg on lukustatud seisuga 2013. Ettepanekuid lehekülje muutmiseks palun teha arutelulehel.
Täna on 20. juuli 2017Reformierakonna kultuuripoliitika eesmärk Pärnus on tagada kultuuri loojale ja tarbijale vaba ja loominguline keskkond ning aidata sellega kaasa Pärnu linna arengule.

Reformierakond seisab võrdsete võimaluste eest ning tunnustab kõiki Pärnus toimivaid kultuuriloojaid ja -vahendajaid omandi- ja organisatsioonilisest vormist sõltumata.

Kultuurielu jõulisuse tagamiseks Pärnu linnas lähtub Reformierakond järgmistest põhimõtetest:

1. Linna kultuurieelarve vahendite suunamine ennekõike professionaalkultuuri, sealjuures ennekõike pärnu loovisikute tegevuse toetamiseks. Harrastuskultuuri toetamise seniseid põhimõtteid ei muudeta. Kommertskultuuri toetatakse ettevõtlustoetuste meetmete kaudu. Massiüritusi toetatakse linna kultuurieelarvest proportsioonis nende kultuuriprogrammi kvaliteediga.

 • Võtame suuna sellele, et linnaeelarveliste kultuuriorganisatsioonide töö tulemuslikkust hinnatakse eelkõige nende panuse järgi pärnu loovisikute loomingulise töö tugistruktuurina.
 • Kehtestame reegli, et linnaeelarveliste kultuuriorganisatsioonide töökohtade täitmiseks korraldatakse regulaarselt konkurssvalimisi.
 • Kehtestame reegli, et linna kultuurieelarve vahendeid jagatakse eelkõige avalike taotlusvoorude alusel.

2. Kultuurile mõeldud rahaeraldiste suurendamine ja stabiilsusmehhanism.

 • Suurendame kultuurile suunatavat raha, taotledes juba linnaeelarve tasandil lisavahendeid nii riigi kui ka Euroopa Liidu kultuuriprogrammidest.
 • Toetame ennast õigustanud kultuuriprojekte kuni kolmeaastase finantseerimistsükli alusel.

3. Loovisikute, loomeliitude ja muude valdkondlike ühenduste kaasamine partnerina.

 • Loome professionaalse loomingu ergutamiseks pärnu loovisiku stipendiumi meetme.
 • Loome tegevustoetuse meetme eraõiguslikele professionaalsetele kultuurikollektiividele.
 • Loome eraõigusliku kultuuritegevuse stimuleerimiseks linna infrastruktuuritoetuse meetme.

4. Rahvusvahelisel tasemel kultuuri kättesaadavuse parandamine Pärnus.

 • Toetame pärnakate initsiatiivil toimuvate rahvusvaheliste koostööprojektide läbiviimist.
 • Toetame pärnakate initsiatiivil toimuvat rahvusvahelisel tasemel kultuuri esitlemist Pärnus.

5. Kultuuriehitiste ja -rajatiste püstitamine ning loovust ja loovat tööd soosiva infrastruktuuri arendamine.

 • Toetame Nooruse maja juurdeehituse valmimist (MTÜ Rääma Noorte Ühing Noorus).
 • Toetame kultuurikeskuse väljaarendamist Vana-Pärnus, mille esimeseks etapiks on Vana-Pärnu Keskuse suveaia arendamine (MTÜ Vana-Pärnu Kultuuriselts).
 • Toetame Raeküla Vabakoolikeskuse väljaarendamist (MTÜ Selts Raeküla).
 • Toetame kujutava kunsti eksponeerimiseks ja säilitamiseks uue hoone ehitamist Pärnusse (SA Pärnu Uue Kunsti Muuseum ja Pärnu Linnagalerii).
 • Toetame Vallikääru lava abihoone ehitamist (Pärnu linn).
 • Toetame Tantsumaja ehitamist (MTÜ Pärnu Kaasaegse Tantsu Ühing ja Tantsukool WAF Dance).
 • Toetame Loode-Pärnu piirkonnas suurte festivalide ala väljaarendamist (Pärnu linn).
 • Toetame Vanalinna Põhikooli õueala renoveerimist vabaõhuürituste korraldamiseks (MTÜ Pärnu Ooperiselts ja Pärnu Vanalinna Põhikool).
 • Toetame Läänemere riikide paviljonidega näitusepargi rajamist (SA Pärnu Uue Kunsti Muuseum).

6. Pärnu kultuuri ekspordi edendamine ja Pärnu tutvustamine maailmas kultuuri abil.

 • Loome meetme kultuuri- ja turismivaldkonna koostöös Pärnut ja pärnu kultuuri tutvustavate ühisturundusprojektide elluviimiseks, tagades nende projektide jaoks riigi ja Euroopa Liidu raha taotlemisel linnapoolse osarahastamise.
 • Toetame välismaal toimuvaid pärnu kultuuri tutvustavaid rahvusvahelise kõlapinnaga suurüritusi.
 • Kaasame Pärnu kultuuri ekspordi edendamisel aktiivselt Eesti diplomaatilist võimekust ning teeme koostööd teiste Euroopa Liidu riikide välisteenistustega.

7. Kultuurivaldkonna tihe seos haridusvaldkonnaga.

 • Toetame kaunite kunstide alaste senisest kõrgemate koolitustasemete arendamist Pärnus.
 • Stimuleerime hariduse ja harrastuskultuuri valdkonnas töötavate loovisikute loomingulist tegevust.
 • Peame oluliseks, et üldhariduskooli õppetöö raames saaksid lapsed isiklikult tutvuda võimalikult paljude kultuurivaldkondade (teater, muusika, kujutav kunst, film, arhitektuur, kirjandus, digitaalkultuur, kultuuripärand) ja nendes valdkondades tegutsevate loovisikutega.

8. Pärnu linna kultuurilise palge mitmekesistamine.

 • Toetame loovisikute rahvusvaheliste residentsiprogrammide käivitamist Pärnus.

9. Muinsuste ja kultuuripärandi tutvustamine, kaitsmine ning hoidmine.

 • Toetame abiprogrammidega muinsuskaitseliste objektide ja muu ainelise kultuuripärandi reeglitekohast renoveerimist.
 • Toetame oluliste Pärnu kultuuritegelaste mälestuse jäädvustamist nii linnaruumis kui ka trüki- ja digitaalmeedias.

10. Loomemajanduse arendamine osana Pärnu majanduskeskkonnast.

 • Toetame pärnu loovisikute ja ettevõtjate koostööprojekte, mille eesmärgiks on arendada kauneid kunste ja majandust siduvaid õppekavu, rajada loomekeskusi, korralda kultuurimänedžeride koolitamist ja muid tegevusi, mis asuvad kultuuri-, ettevõtlus-, innovatsiooni-, haridus- ja turismipoliitika kokkupuutepunktis.
 • Toetame ettevõtluse aluste õpetamist loovisikutele ja kultuurierialade õpilastele.
 • Toetame kultuuriteooria õpetamist majanduserialade õpilastele.
 • Toetame kultuuri- ja turismivaldkonna koostööprojekte, mis suurendavad Pärnut külastavate turistide arvu väljaspool suvist kõrghooaega.

Alusdokumendid

Arutelud

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki