FANDOM


Täna on 20. august 2017


Tähelepanu! Siin lehel toimus modereeritud ühisloomena Reformierakonna valimisprogrammi väljatöötamine Pärnu linna volikogu valimisteks sügisel 2013. Teksti koostamise eest vastutas Reformierakonna-poolne Pärnu linnapea kandidaat Andrei Korobeinik.

Igaüks võis teha siin tekstis täiendusi ja parandusi, kuid kehtima jäi versioon, mille Andrei Korobeinik kiitis heaks, st mille eest ta võttis poliitilise vastutuse.

Programmi koostamine on nüüd lõppenud ja see leht on muudatusteks suletud. Samas on avatud aruteluleht, millele on kõigil huvilistel võimalik sisestada lisainfot ja kommentaare. Registreerimata kasutajad pääsevad arutelulehele pealkirja all oleva nupu Talk kaudu. Programm võiks valija jaoks sisaldada lisainfot, st iga lubaduse juures võiks olla kirjas:

  1. millised on selle lubaduse elluviimise korral konkreetsed mõjud elukeskkonnale Pärnus;
  2. milliseid kulutusi eeldab lubaduse elluviimine Pärnu linna eelarvest ning kui palju peaks vahendeid tulema mujalt;
  3. millised on võimalikud alternatiivid, st miks just selle lubaduse elluviimine on parim lahendus;
  4. millised võimalikud huvirühmad saavad lubadusest kasu ja millised huvirühmad kaotavad;
  5. kes konkreetselt seisavad ühe või teise lubaduse elluviimise taga, st kas meil on olemas inimesed lubaduse elluviimiseks;
  6. kuivõrd on tegu nö vana asjaga, st projekti või mõttega, mis on juba kirjas näiteks linna arengukavas või on tegu täiesti uue ideega.


Teksti valmimise käik

Programmi esialgse, 7.2.2013 valminud versiooni koostamisel osales 55 inimest. Töö käis kolmes töögrupis kahe kuu jooksul.

Programmi koostamiseks toimusid Reformierakonna Pärnu kontoris (Rüütli 36) koosolekud:

  • 5. märts 2013 kell 17:00: Linna juhtimine ja areng (vt. [1])
  • 2. aprill 2013 kell 17:00: Ettevõtlus ja turism
  • 25. aprill 2013 kell 17:00: Noored ja lapsed ning sotsiaalvaldkond
  • 28. mai 2013 kell 17:00: Haridus, sport, kultuur

Programmi lõplik versioon valmis 8.7.2013 ning oli kommenteerimiseks ja tagasisideks avatud kuni 12.7.2013.

Reformierakonna valimisprogramm Pärnu linnavolikogu valimisteks 2013, lõplik versioon Eesti Reformierakonna kodulehel: http://www.reform.ee/piirkond/parnu-valimisprogramm (sama ka .pdf-formaadis salvestatud Pärnu vikisse)


Pärnu 2017: linn, mille üle iga pärnakas võib uhke olla

Reformierakonna tegevuskava eesmärk on muuta Pärnu mugavaks, elamisväärseks, inimlikuks, moodsaks ja turvaliseks – kohaks, mida saavad kõik pärnakad uhkusega oma koduks nimetada ja külalistelegi näidata. Kohaks, mis pakub nii hästi tasustatud tööd kui ka suurepäraseid võimalusi nautida vaba aega ja kultuuriüritusi.

1 Hästi juhitud linn

Et iga pärnakas saaks oma linna juhtimise üle tõeliselt uhke olla, muudame Pärnu avatumaks ja linnavalitsuse tõhusamaks.

1.1 Kodanikule avatud linn. Kaasame senisest rohkem linlasi, kodanikuühendusi ja ettevõtete esindajaid.

1.2 Eestile avatud linn. Parandame koostööd valitsuse, riigiasutuste ja Pärnu linna vahel. Taotleme oluliste riigiasutuste toomist Pärnusse.

1.3 Pärnumaale avatud linn. Alustame Suur-Pärnu loomise konsultatsioonidega.

1.4 Tarkade ametnikega linn. Et linn oleks tõhusalt juhitud, koolitame linnavalitsuse ametnikke et tõsta nende kompetentsi.

1.5 Hästi hoitud linn. Haldame linna vara senisest paremini. Linna spordiobjekte haldame ühtse süsteemiga.

1.6 Vastutustundlik linn. Suurendame Pärnu tulubaasi ja hoiame linna rahaasjad korras.

1.7 Sotsiaalselt tundlik linn. Vähendame linnapea palka 20% võrra.


2. Ettevõtlik ja edukas linn

Pärnu inimesed peavad saama suuremat palka, selleks panustame jõulisemalt innovatsiooni. Pärnu vajab kõrgepalgalisi töökohti ja arenenud ettevõtlust, mille üle saaks iga Pärnu elanik uhkust tunda.

2.1 Innovatiivne linn. Loome kesklinna innovatsioonikeskuse, kuhu koonduvad Pärnu innovatsiooniettevõtted.

2.2 Abivalmis linn. Et linna tuleks uusi moodsaid tootmisettevõtteid, tagame Loode-Pärnu tööstuspiirkonnas kõigile kinnistutele korralike tänavate ja uute vee- ja kanalisatsioonitrasside olemasolu kinnistute piiridel.

2.3 Toetav linn. Aitame koostöös saatkondade ja EAS-iga Pärnu ettevõtteid kasulikele välisvisiitidele.

2.4 Esinduslik sadamalinn. Koondame Pärnu Sadama Vana-Pärnusse. Lõpetame Jannseni tänava sadamas puistematerjali käitlemise.

2.5 Eeskujulik linn. Muudame linnale kuuluvad äriühingud majanduslikult efektiivsemaks.

2.6. Kiirelt arenev linn. Teeme detailplaneeringute menetlemise senisest kiiremaks.

2.7 Kaasaegne linn. Toetame nn tarkade majade rajamist Pärnusse.


3. Moodsalt ja targalt planeeritud linn

Pärnust peab saama kõige kiiremini arenev linn Eestis. See eeldab kaasaegset ja terviklikku nägemust kogu linna arengust.

3.1 Rahvusvaheline linn. Koostöös riigiga saavutame Rail Balticu peatuse rajamise Pärnusse. Muudame Pärnu Lennujaama aastaks 2020 regulaarlendude sihtkohaks. Arendame meie lennujaama Euroopa Liidu fondide abil regulaarlendudeks sobivaks (ootesaal, kohustuslik navigatsioonisüsteem).

3.2 Sujuva liiklusega linn. Ehitame välja Papiniidu tänava pikenduse kuni Tammsaare tänavani ning Pärlimõisa tee Uus-Sauga ja Saugamõisa tee vahel. Alustame uue silla ehituseks vajalikke eeltöid, remondime tänase kesklinna silla.

3.3 Kaunis linn. Aitame heakorrastamist vajavate hoonete omanikel neid korda teha. Taastame kampaaniad „Värvid linna“ ja „Hoovid korda“.

3.4 Hea linn puhkuseks. Arendame Pärnu jõe ääres välja kaasaegse Rääma puhkeala.

3.5 Uhkemate sündmuste linn. Arendame lõpuni Vallikääru. Ehitame korraliku lava teenindushoone.

3.6 Populaarne rannalinn. Toetame ranna-alale avalikus kasutuses olevate hoonete ja meie inimesi teenindavate ettevõtete rajamist. Teeme korda vasakkalda muuli juurdepääsu.

3.7 Väärikas linn. Korrastame Metsakalmistu matusemaja.

3.8 Korras teedega linn. Koostame kõigi linna tänavate (sh kõnniteed ja kergliiklusteed) ehituse ja remondi kava ja alustame selle elluviimist.

3.9 Toimiva taristuga linn. Teeme korda vee- ja kanalisatsioonitorustikud eeslinnas ning Raba- Kirsi-Savi elamupiirkonnas.

3.10 Roheline ja puhas linn. Hoiame ja kaitseme ning hooldame ja uuendame kõiki Pärnu parke ja haljasalasid.


4 Turistidele ahvatlev linn

Võime uhked olla, et Pärnu maine puhkuse veetmise kohana on kõrge. Linna ülesanne on pikendada turistide viibimist Pärnus, pakkudes koostöös erasektoriga neile laiemat valikut tegevusi ja teenuseid. Pärnust peab saama turistidele aasta ringi ahvatlev sihtkoht.

4.1 Koostöövõimeline linn. Tõhustame koostööd turismivaldkonnas Pärnu linna, SA Pärnumaa Turismi, majutusettevõtete ning EAS-i vahel. Ühisturunduse abil toome rohkem välisturiste linna. Teeme koostööd teiste omavalitsuste ja ettevõtjatega uute turismisihtkohtade arendamiseks, et pakkuda Pärnu külastajatele tegevust ka pikemaks ajaks.

4.2 Tervislike eluviisidega linn. Arendame koostöös ettevõtetega spordi- ja veeturismi.

4.3 Tunnustatud kuurortlinn. Taastame Pärnu kui kuurortlinna väärika staatuse, toetades raviturismi eelisarendust.

4.4 Suvitajate linn. Pikendame rannapromenaadi ja pakume tasuta parklat suvekülalistele. Koostöös erasektoriga käivitame minirongi marsruudi ning pakume tasuta bussiühendust loodava parkla ja ranna vahel. Suvistel nädalavahetustel muudame Supeluse tänava jalakäijate tänavaks.

4.5 Esinduslik kaubanduslinn.Teeme kaubanduslubade saamise lihtsamaks ja korrastame suvekaubanduse rannapiirkonnas.

4.6 Kaunis ja avatud jõelinn. Avame kalaturu ning laadaplatsi jõe ääres (Lai 24, 26 ja Vingi 1). Toetame kohvikute, restoranide, paadilaenutuste jne toomist jõe äärde. Ehitame uue paatide slipi Papiniidu silla äärde.


5 Noorte linn Teeme Pärnust atraktiivse elamiskeskkonna noortele peredele.Töötame välja programmi noorte perede tulekuks Pärnusse.

5.1 Haritud noorte linn. Taastame Pärnu noore spetsialisti toetuse.

5.2 Turvalise lastehoiuga linn. Loome täiendavaid lasteaiakohti, et neid jätkuks kõigile soovijatele. Korrastame lasteaedade hoovialad ja mänguväljakud, viime lasteaiad vastavusse kõigi ohutusnõuetega.

5.3 Lapsesõbralik linn. Ehitame ja korrastame mänguväljakud, k.a. piirdega mänguväljakud väikelastele.

5.4 Tervete noorte linn. Korrastame spordiväljakud noortele. Toetame noortele ekstreemspordibaasi loomist. Jätkame noortespordi toetamist.


6 Sotsiaalselt turvaline linn

Uhked oma linna üle saame olla siis, kui kõigil – nii noortel kui eakatel – on siin ühtviisi hea, turvaline ja mugav elada ja liikuda.

6.1 Beebisõbralik linn. Jätkame sünnitoetuse maksmist: 300 EUR.

6.2 Õpilasesõbralik linn. Maksame ranitsatoetust kõigile esimese klassi õpilastele: 35 EUR. Jätkame vajaduspõhist koolitoetuse maksmist.

6.3 Hooliv linn. Kaasame linna heakorratöödele töö kaotanud linnaelanikke.

6.4 Taskukohane linn. Jätkame sõidusoodustuse pakkumist õpilastele, paljulapselistele peredele, üliõpilastele ja pensionäridele.

6.5 Sujuva bussiliiklusega linn.Täiustame bussiliikluse skeemi. Käivitame regulaarsed ööbussid.

6.6 Tasuta bussiliiklusega linn lastele ja eakatele. Pakume tasuta bussisõitu Pärnus elavatele põhikooli lastele. Langetame tasuta bussisõitu saavate pensionäride vanusemäära 70-lt 65-nda eluaastani.

6.7 Turvalise liiklusega linn. Uuendame linna valgusfoorid, lisades vajadusel helisignaalid.

6.8 Igaühele avatud linn. Parandame lapsevankriga ja ratastooliga liiklejate liikumisvõimalusi. Koostöös töötukassaga ja kodanikuühiskonnaga tõstame erivajadustega inimeste tööhõivet.

6.9 Valgustatud linn. Kaasajastame linnavalgusteid ja valgustame linna korralikult.

6.10 Tasuta koolitoiduga linn. Jätkame tasuta koolilõunate pakkumist põhikooli õpilastele. Vajadusel pakume neile ka tasuta hommikusööki.

6.11 Abistav linn. Taotleme erihoolekande keskuse loomist Pärnusse.

6.12 Toetav linn. Toetame Pärnu laste ja naiste varjupaika.

6.13 Aktiivsete eakate linn. Jätkame eakate ühingute toetamist.

6.14 Õnnelike noorte linn. Koolivägivalla ennetamiseks teeme koostööd Pärnu noorte initsiatiiviga „Julgelt vastu!“.

6.15 Teadlike noorte linn.Paigaldame koolidesse kondoomiautomaadid.


7. Haritud inimestega linn.

Teeme kõik, et Pärnus antav haridus oleks Eesti parimate seas, et see oleks kaasaegne ja konkurentsivõimeline. Toetame haridusasutuste koostööd parimate tulemuste nimel.

7.1 Tänapäevase haridusega linn. Tihedas koostöös kõigi Pärnu kõrg- ja kutsehariduskoolidega, üldharidus- ja huvikoolidega ning ettevõtetega arendame siinset infotehnoloogiasektorit. Toetame programmeerimisõpet kõigis Pärnu koolides.

7.2 Eeskujulike koolide linn. Teeme koolihooned korda. Paigaldame koolide juurde jalgrattahoidjad.

7.3 Loodussõbralik linn. Käivitame Pärnu Keskkonnahariduskeskuse.

7.4 Oma kõrghariduse üle uhke linn. Jätkame koostööd Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga.


8. Sportlik ja elurõõmus linn

Kõik Pärnu linnakodanikud – noorimatest eakateni – peavad saama liikuda ja tervislikult elada. Selleks ehitame või korrastame üha uusi ja uhkemaid sportimisvõimalusi.

8.1 Kvaliteetsete staadionitega linn. Renoveerime Kalevi staadioni. Korrastame Raeküla staadioni, ehitame müratõkke.

8.2 Rahvusvaheline spordilinn. Koostöös Kultuuriministeeriumiga toome Pärnu linna rahvusvahelised spordiüritused.

8.3 Kaasaegne veespordikeskus. Koostöös riigiga loome kaasaegsetele nõuetele vastava veespordikeskuse.

8.4 Moodsa ujulaga linn. Toetame kaasaegse ujula ehitamist Pärnusse.

8.5 Parimate terviseradadega linn. Toetame terviseradade teket ja arendust. Ehitame välja Jaansoni raja ning rahvaspordikeskuse Raeküla terviseraja juurde.

8.6 Heade jalgrattateedega linn. Ehitame 4 aasta jooksul vähemalt 10 kilomeetrit uusi jalgratta- ja rulluisuteid. Paigaldame jalgrattaparklad kesklinna ja randa.

8.7 Kaasaegne talispordilinn. Teeme korda lastestaadioni uisu- ja korvpalliväljaku. Ehitame uue uisuväljaku Mai elamurajooni.

8.8 Üle Eesti tuntud spordilinn. Koostöös ettevõtjatega toetame Pärnu linna esindusvõistkondi.


9 Kultuuri täis linn

Pärnu oma nägu tuleb hästi korraldatud ja laiemalt tuntud kultuuriüritustest. Et need oleksid mitmekesised ja linlastele tulusad, panustame kultuuriüritustele väljaspool suvehooaega ning suurendame üritusturismi Pärnus.

9.1 Tublide kultuuriseltside linn. Peame vajalikuks Nooruse maja juurdeehitust.

9.2 Üle riigi tuntud konverentsilinn. Toetame konverentside korraldamist Pärnus.

9.3 Tugevate kultuurisünduste linn. Tagame traditsiooniliste kultuuriürituste järjepidevuse, näiteks Hansapäevad või Järvi festival. Suurendame kultuuriprojektide finantseerimist.

9.4. Moodne filmilinn. Toetame kaasaaegse kobarkino käivitamist.

9.5 Elava rahvakultuuriga linn. Toetame rahvakultuuri ja muukeelse elanikkonna rahvakultuuri üritusi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki