FANDOM


Lehekülg on lukustatud. Arutelu on võimalik arutelulehel.

Pärnumaa omavalitsuste valimised 2017


TUGEVA JA TURVALISE PÄRNU EEST

Hea kodulinna rahvas!

15. oktoober on päev, mil teie otsustate, keda te usaldate ja soovite näha järgmised neli aastat Pärnu linna juhtimas.

Viimased neli aastat on olnud linnale head ennekõike tänu tööandjatele ja maksumaksjatele. Toon siinkohal välja vaid kolm põhimõttelist otsust, mis märgatavalt linnaelu muutnud.

Haridus. Nelja aasta tagused otsused kohandada koolivõrk toimunud muutustega oli üks olulisemaid. Tean, kui ebapopulaarne see oli, tean, et kaotasin kohalikel valimistel seetõttu 500 häält, ent ei kahetse hetkekski. Selle tulemusena on korras Koidula gümnaasium ja Vanalinna põhikool. Kaasasime riigi ja Euroopa Liidu raha ligemale 10 miljonit eurot. Kõik see olnuks olemata, kui me löönuks neli aastat tagasi araks ega teinuks otsuseid koolivõrgu korrastamiseks, nagu mõned erakonnad seda soovisid.

Ühistransport. Selle moderniseerimine oli ja on üks suurtest eesmärkidest. Lootus mahutada kõik soovijad autodega kesklinna on illusioon. Rääkimata kahjust keskkonnale ja kulust linnaeelarvele. Just seepärast tegime otsuse tuua Pärnusse uued bussid, ehitada uus bussijaam, moderniseerida bussiootekohad. Et see meeldiks ja meelitaks.

Pärnu rannastaadion. Kahtlemata pärl kogu Skandinaavias. Meeskonnatöö, linnarahva raha, ent ka minu suurim väljakutse ja lubadus! Oli suur katsumus panna kergejõustik ja jalgpall ühele väljakule, rahaliselt raske, aga koos heade nõuandjate ja riigi toega saime hakkama. Tulemus on super, meie kõigi oma!

Järeldus: julgeme otsustada, julgeme vastutada. Aga mandaadi selleks saad anda vaid sina, hea valija. Sina otsustad meie üle! Nii oli ja nii jääb!

Lugupidamisega
Toomas Kivimägi
Reformierakonna Pärnu linnapea kandidaat


Reformierakonna nimekirja valimisprogramm aastateks 2017–2021, valimisringkond nr 1, Pärnu linn

MEIE PÕHIMÕTTEID

- Hoiame linna juhtimise läbipaistva ja avatuna
- Kaasame linnaelanikke kaalukate otsuste tegemisse
- Me ei aktsepteeri elamist tuleviku, s.o lisalaenu arvelt.
- Teeme ettepaneku suunata aastast 2021 10% põhitegevuse tulemist laenukoormuse vähendamiseks.
- Investeerime tulevikku, eelistame investeeringuid igapäevakuludele.
- Panustame turvalisusesse, alustades laste ujumisoskusest, vilkuvatest ülekäiguradadest, lõpetades turvakaameratega.
- Otsuste tegemisel pole vahet, kas see puudutab Pärnu, Paikuse, Audru või Tõstamaa elanikku – me oleme üks.
- Pooldame kuulumist maakonna ühtsust ja terviklikkust katvasse katusorganisatsiooni.
- Valitsemiskulud peavad ühinemise tagajärjel vähenema.
- Eelistame vajadusepõhist sotsiaaltoetuste süsteemi.
- Toetame eraalgatust ja kodanikualgatust, jätkame kaasava eelarvega.


LINNA ARENG JA ETTEVÕTLUS

Kiired ja nüüdisaegsed ühendused on Pärnu arengu peamine eeldus.

- Seepärast peab linnavalitsus oleme senisest palju aktiivsem Rail Balticu kiirraudtee projektis. Rail Baltic ei ole vähem Pärnu kui Eesti asi. Kiirraudtee valmimise järel on meie eeliseks elada Eesti parimas elukeskkonnas Pärnus ja ühe võimalusena töötada suuremat valikut ja sissetulekut pakkuvas Tallinnas.
- Via Baltica laiendamine 2+2 ristlõikega maanteeks peab saama normiks, kui hoolitakse pärnakate ja teiste inimeste elust ning tervisest; taotleme Pärnu-Jaagupi–Pärnu teelõigu laiendamist 2+2 ristlõikega maanteeks, millest 4 aastaga peab saama osa tehtud, ülejäänud osa teehoiukavasse.
- Rekonstrueeritud Pärnu lennujaam on olulisim riigi ja Pärnu linna tugi turismisektori arengule Pärnumaal. Taotleme Pärnu lennujaama rekonstrueerimist ja toetame ülalpidamiskulusid linnaeelarvest kuni 350 000 euroga aastas.
- Oleme veendunud Pärnu uue silla vajalikkuses, 4 aasta pärast peab olema kehtestatud silla detailplaneering ja esitatud riigile rahastamistaotlus. Ilma riigi ja/või Euroopa Liidu põhirahastuseta seda ei sünni. Pärnu linna osa saab olla omafinantseering 10–15% ulatuses silla maksumusest.
- Viime lõpule Pärnu uue bussijaama ehituse. Panustame jätkuvalt ühistranspordisüsteemi arendamisse: sellest peab saama Eesti moodsaim. Taotleme keskkonnast hooliva ROHEGAASI (biomeetaan) kasutuselevõttu linnaliinibussides, teeme reisijasõbralikuks kõik bussiooteplatvormid.
- Toetame Pärnu kui ristlus- ja reisisadamalinna arengut. Oleme avatud jõelaveanduse edendamisele avalikes huvides.

Pärnu ei vaja lihtsalt töökohti, vaid me vajame tööd, kus makstakse kõrgemat palka kui samas sektoris mujal või kus luuakse tuntavalt suuremat lisandväärtust. Pelgalt lubadus luua uusi töökohti pole tööjõupuuduse tingimustes mitte väärtus, vaid pigem probleem.

- Jätkame Loode-Pärnu tööstusküla arendamist. Samas pole eraettevõtjate suhtes ausa konkurentsi reegleid silmas pidades õiglane, et linn müüb krunte märgatavalt alla turuhinna.
- Oleme avatud ja toetavad loomemajandus-, IT-ettevõtete ja idufirmade suhtes. Peame läbirääkimisi suuremate IT-ettevõtetega, et otsida Pärnus harukontorite loomiseks võimalusi.
- Jätkame ettevõtlikkust toetavate konkurssidega („Ettevõtlik pärnaks” jmt) ja eraldame selleks rohkem raha.
- Toetame Digitee projekti elluviimist, et saaks valguskaablit kasutada ja kaugtööks paremad võimalused luua.
- Võimalusel eelistame kohalikke ettevõtjaid.

Olulisim, mida linn saab ettevõtluse toetamiseks teha, on luua nüüdisaegne infrastruktuur ja panustada haridusse. Lisaks sellele:

TEED, TÄNAVAD, HOOVID

- Rekonstrueerime Tammsaare pst, Riia mnt ja Kanali tänava vahelise teelõigu koos sadeveetorustikuga. Teeme sellest linnatänava.
- Rekonstrueerime kesklinna silla.
- Teeme tänavate ülekatteid 3–4 km aastas (sh Tallinna mnt alates Noorte väljakust kuni Savi tänava ristmikuni, 1,2 km).
- Ehitame välja nüüdisaegsed, võimalusel valgustusega teed väikerandadesse (Vana-Pärnusse, Mai kooli kõrvalt, Mai kergliiklustee algusest ja Papiniidu tänava pikenduselt).
- Jätkame kergliiklusteede võrgustikupõhist arendamist rõhuasetusega Pärnu ühendamiseks Audru, Paikuse, Lottemaa ja Pärnu Bay Links Golfiga. Äärekivi kui takistus kergliiklusteede ristumiskohtadel peab saama ajalooks.
- Teeme teoks habemega lubaduse: Supeluse tänav suvel atraktiivseks jalakäijate tänavaks.
- Rajame muuli kõrvale laudtee.
- Väärtustamaks majaelanike tööd ja elukeskkonda, suurendame „Kauni kodu” konkursi preemiaid.
- Jätkame programmiga „Hoovid korda“.
- Rekonstrueerime neljandiku Pärnu linna tänavavalgustusest rõhuasetusega säästlikkusele, nähtavusele ja ohutusele.
- Valgustame Rannapargi (Estonia Pargi majast Ammende villani).


VESI JA KANALISATSIOON

- Integreerime liituvate omavalitsuste vee- ja kanalisatsioonisüsteemi Pärnu omasse. Hinnad tarbijatele saavad olema ühesugused nii linnas kui ka osavaldades.
- Investeerime järgmisel viiel aastal 7 miljonit eurot, rekonstrueerime 10,6 km vee-, kanali- ja sademeveetorustikku, rajame 8 km uut vee- ja kanalisatsioonitorustikku.
- Paigaldame Maisse 4,5 km torustikke, sellega koos teeme korda elamupiirkonna üldkasutatavad teed.
- Ehitame välja sadeveetorustiku Tammsaare pst puuduoleva lõigu, samuti reoveekanalisatsiooni (600 m).
- Rekonstrueerimistööd on lisaks kavas Papsaares, Meelise, Nurme, Kaevu, Mari ja Rääma tänaval.
- Toimub järk-järguline üleminek kaugloetavatele veemõõturitele.

Uueks märksõnaks on TURVALISUS. Turvalisus on heaoluriigi ja hea linna märk. Oleme piisavalt tugevad, et sellesse rohkem panustada.

- Selleks teeme teoks plaani, et lapsed saaksid turvaliselt üle tee kooli või lasteaeda: selleks paneme nende majade läheduses ülekäigurajad (täpsemini liiklusmärgid) vilkuma, kus vaja! Just nii nagu Mai kooli juures. See tagab, et ühelgi autojuhil ei jää ülekäigurada märkamata. Eesmärk: et Pärnus ei saaks mitte ükski inimene viga, kui ta ülekäigurajal teed ületab.
- Turvalises Pärnus oskab iga laps ujuda: selleks ehitame uue 8rajalise linnaujula. Ent sellest ei piisa: koolides on kohustuslik ujumisõpetus ja enamikule lastest sellest piisab, et vajalik ujumisoskus saada. Ent mitte kõigile. Seepärast panustame eraldi programmiga kas koolivaheajal vm ajal nende laste ujumisoskuse lihvimisse, kel koolitundidest ei jätku. Kulud kannab linn.
- Paigaldame linnaruumi praegusele 7le lisaks 15 turvakaamerat.
- Raha taha ei jää ühegi ohtliku linnapuu mahavõtmine!

UUED PÕNEVAD IDEED

- Rajame Endla teatri taha parkimismaja, leevendamaks üleautostumist Vallikääru piirkonnas. Ühendame parkimismaja galerii kaudu Endla teatriga, et võimaldada tuule- ja vihmavaba juurdepääsu teatrimajja.
- Ehitame Vallikääru statsionaarse lava. Vallikäär on justkui alasti. Ennekõike on see ebamugav muusikute, tantsijate ja pillimeeste jaoks. Pole enam see aeg ega koht, et puu all riideid vahetada.
- Uurime Vallikääru pealtvaatajate alale katuse ehitamise võimalusi.
- Igale linnakodanikule oma puu! Oskar Kase/tuleviku/meenutuste park; väga paljud inimesed on avaldanud soovi mõne perekondliku tähtpäeva puhul linnaruumi oma puu istutada, milleks praegu võimalust pole.
- Jätkame linna õunapuuaia rajamist.
- Koostöös kodanikuorganisatsioonidega kutsume ellu ülemaailmse pärnakate kokkutuleku/akadeemia Pärnus, taastame programmi „Kas sina oled juba pärnakas?”, et registriandmeid korrastada ja Pärnu elanikkonda suurendada.
- Visualiseerime linnapildis idee „Pärnu – Eesti Vabariigi sünnilinn” linna sissesõiduväravate moderniseerimise ja uuendamise kaudu.


KOOL JA LASTEAED

- Ehitame Raja tänavale 216 lapsele ujulaga lasteaia, jätkame Kastani, Tammsaare ja Tralli lasteaia renoveerimisega.
- Uuendame lasteaedade mänguväljakuid.
- Suurendame sünnitoetust 500 euroni ja jätkame ranitsatoetuse maksmist
- Teine laps lasteaias poole hinnaga! Kolm või enam last korraga lasteaias – lasteaiatasust vabastatud.
- Renoveerime Tammsaare kooli.
- Renoveerime Raeküla kooli.
- Koostöös Pärnu koolide ja ettevõtetega edendame infotehnoloogiaõpet. Loome iga kooli juurde robootikaringi ja eraldame rohkem raha tehnikahariduse toetuseks.
- Arendame Pärnu haridusasutuste ühtlustatud teenusvõrku, mida saaks tugiteenuste andmeanalüüsi kaudu turvalisemaks muuta.
- Suurendame erahuvikoolide toetamist vähemalt 20%.
- Toetame väärikate ülikooli tegevust kui elukestva õppe tunnustatud vormi.
- Rajame kolmanda noortekeskuse Pärnu kesklinna.
- Tekitame arutelu kogupäevakooli loomiseks Pärnusse (nagu Saksamaal).
- Toetame koolide initsiatiivi esmase merehariduse andmiseks (paadisõiduoskus, mereohutus, kalapüügitõend jmt).
- Renoveerime Pärnu kunstikooli hoone (P. Kerese 3).


SPORT JA VABA AEG

- Ehitame 2019. aastaks Raja tänavale uue 8rajalise ujula.
- Pikendame Jaansoni rada jõe paremkaldal kesklinna sillast rattarajani.
- Avame linnale kuuluvaid välispordiväljakuid senisest enam linna- ja linnosaelanikele eraalgatuslikuks sportimiseks.
- Jätkame noorte saavutusspordi edendamist, sh olümpialootuste programmi. Jätkame spordibaaside toetust vähemalt senisel tasemel.
- Taotleme ja toetame rahvusvahelise sõudekeskuse rajamist jõe paremkaldal, jätkame Pärnu Kalevi sõudekeskuse arendamist.
- Kaalume kunstlume tootmist Raeküla suusaradade tarbeks.
- Panustame senisest enam jalgratta- ja kergliiklusteede tähistusse, äärekivi kui takistus kergliiklusteega ristumisel peab saama ajalooks.
- Rajame kunstmurukattega jalgpalliväljaku rannastaadioni harjutusväljakule.
- Ehitame väliuisuväljaku Mai kooli korvpalliväljakule.
- Toetame ekstreemspordi keskuse aastaringset toimimist (endine Raba ujula, Turba 5).
- Kahekordistame Pärnu linna esindusvõistkondade (meeste korvpall, võrkpall, jalgpall, naiste jalgpall ja sõudmine) iga-aastast toetust.
- Oleme avatud osalemaks Pärnumaa suve- ja rannamängudel.
- Kasutame senisest paremini Pärnu potensiaali rahvusvaheliste rannaspordialade võistluste võõrustamiseks.
- Kahekordistame spordiprojektide toetust.
- Toetame noorte algatatud alternatiiv-elamusüritusi.
- Esitame koos jalgpalliliiduga taotluse rannajalgpalli Euroliiga ühe etapi, superfinaali või maailmameistrivõistluste korraldamiseks.


KULTUUR

- Pärnu omakultuuri loovad ja traditsioone hoiavad siin aasta ringi tegutsevad kultuuriasutused, kultuurikeskused, sihtasutused ja kultuuriseltsid. Jätkame nende tegevuse süsteemset toetamist.
- Jätkame traditsiooniliste tuntud ja tunnustatud kultuuriürituste toetamist. Oleme avatud uutele, pidades silmas kvaliteeti, rahvusvahelisust ja üritusturismi potentsiaali.
- Toetame Läänemere kunstisadama rajamist Pärnusse.
- Osaleme kirikute renoveerimisel omaosaluse finantseerimisel.
- Suurendame kultuuriprojektide finantseerimist vastavuses eelarve kasvuga.
- Jätkame Eesti rahvakultuuri ja muukeelse elanikkonna rahvakultuuri ürituste toetamist.
- Taaselustame puhkpillimuusikaõhtud Koidula pargis.
- Jätkame loomestipendiumite väljaandmist.
- Alustame linna uusehitistel kunstiteoste tellimise seaduse rakendamist (0,5–1% ehituse maksumusest), eelistades Pärnu kunstnikke.
- Teeme Vana-Pärnu kultuurikeskuse ja Koidula muuseumi hoovist õdusa etendus- ja kontserdipaiga.
- Toetame Pärnus rahvusvahelist konverentsiturismi.
- Esitame taotluse Pärnus rahvusvaheliste hansapäevade korraldamiseks.


TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE

- Toetame Pärnu haigla juurde integreeritud tänapäevase esmatasandi tervishoiukeskuse rajamist.
- Otsime koostöös eraettevõtjatega võimalusi valveapteegi lahtiolekuaegade pikendamiseks (sh riiklikel pühadel).
- Arendame sotsiaalsetele sihtgruppidele, sh erivajadustega noortele, mõeldud tugiteenuseid, et igaühele tema vajadustele vastavaid lahendusi pakkuda.
- Toetame erivajadustega inimestele töökohtade loomist ja pikaajaliste töötute töökeskuste tegevust.
- Toetame linnaosakeskuste ja eakate ühingute tegevust ning võimaldame eakatele linna soodustust tervistavatel tegevustel osalemiseks.
- Toetame raskes majanduslikus seisus eakate hoolekandeteenuseid ja eakate koduse toimetuleku võimalusi.
- Seisame hoolekandeasutuste töötajate töötasu kiirema tõusu eest.
- Renoveerime Tammiste hooldekodu 2 hooldusmaja.
- Võimaldame tasuta esmast õigusabi vähekindlustatutele ja parandame psühholoogilise nõustamise ja vägivallaohvrite kriisinõustamise kättesaadavust.
- Jätkame Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse toetamist.
- Tasuta bussisõit pensionäridele alates 65. eluaastast peab laienema kogu omavalitsuse territooriumile, sõiduks linnas ja sõiduks linna.

TUGEVA, TURVALISE JA ÜHTSE SUUR-PÄRNU EEST!

Reformierakonna nimekirja VALIMISPROGRAMM aastateks 2017–2021, valimisringkond nr 2, AUDRU, PAIKUSE, TÕSTAMAA

  • Saame olla tugevad siis, kui iga osavalla identiteet jääb tugevaks. Toetame kohaliku elu edendajaid, külakeskusi ja külamaju. Jätkame Audru, Paikuse ja Tõstamaa traditsiooniliste üritustega ja loome uusi. Hindame kodanikualgatusi: muudame üheskoos elukeskkonna paremaks.
  • Paigaldame interaktiivsed infokaardid Audru, Paikuse ja Tõstamaa sissesõiduteede juurde: räägime külalistele oma piirkonna vaatamisväärsustest, sündmustest, turismiobjektidest ja toitlustuskohtadest. Usun, et uus omavalitsus saab turistidele pakkuda palju rohkem kui praegune Pärnu linn.
  • Linnajuhtimine peab olema läbipaistev, eri huvigrupid peavad olema kaasatud. Pärnu linnas oleme selleks palju teinud, kuid pikk tee on veel ees. Jätkame kaasava eelarve traditsiooniga; usun, et Audru, Paikuse ja Tõstamaa inimesed võtavad selle omaks.
  • Tagame, et EL põllumajandustoetused säilivad ka Suur-Pärnus.
  • Panustame haridusse. Tagame, et tugispetsialistid oleksid õpilastele kättesaadavamad. Koostöös koolidega arendame koolides ettevõtlusõpet, suurendame õppeprogrammis ujumiseõpetuse tundide arvu ja lisame mereteemalise hariduse elemente: paadisõiduoskuse, mereohutuse, kalapüügi algtõed. Toetame Tõstamaa gümnaasiumi jätkamist.
  • Paikuse, Audru ja Tõstamaa peavad olema ideaalsed kohad elamiseks. Ehitame noortele ja teistele spordihuvilistele välijõusaale, uusi jalgrattateid, piknikukohti ja mänguväljakuid.
  • Teeme pankadega koostööd sularahaautomaatide paigaldamiseks Paikusele ja Audrusse.
  • Koos DigiTee projekti meeskonnaga loome IT kaugtöö võimalusi Paikusel, Audrus ning Tõstamaal. DigiTee toob valguskaabli iga pärnumaalase koju.
  • Arendame koostöös Endla teatriga välja Reiu vabaõhulava ning toome suveetendused Paikusele ja Audrusse.
  • Ühistranspordiühendus Pärnuga paraneb märgatavalt. Tagame, et ka äärealade noortel oleks võimalik liinibussidega huviringidesse, trennidesse ja üritustele sõita.

PS Eeltoodu pole lõplik, vaid avatud linna- ja maarahva täiendusteks ja parandusteks.

Teie ettepanekud on oodatud meiliaadressil parnu@reform.ee.

Vaata ka

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.