FANDOM


Siin lehel toimub Pärnu Riigimaja kontseptsiooni väljatöötamine.


KontseptsioonEdit

Riigimaja eesmärgiks on kasvatada kodaniku rahulolu avalike teenuste kvaliteediga. Praeguses olukorras on kodaniku esmatasandi avalik teenus killustunud nii valdkondlikult kui valdkondade sees ka ametkondlikult. Kodaniku jaoks on nii omavalitsuse kui riigiasutuse näol tegemist avaliku sektori teenusega mis peaks looma kodanikule ühtse kuvandi riigist, kuna kliendi vaade avalikule teenusele on vajaduse/juhtumipõhine. Ühe juhtumi lahendamisse on tihti kaasatud erinevad instantsid ja ametkonnad.

Riigimaja loomisega kaasneb oluline kumulatiivne sotsiaal-majanduslik mõju kohaliku tõmbekeskuse ja linnaruumi arengule läbi töökohtade liikumise ning läbi avalike teenuste osutamise tsentraliseerimise, mille tulemusena paraneb olemasolevate ressursside ümberpaigutumine tõmbekeskuste ning linnakeskuste suunal olukorras, kus kesklinna piirkonnad ei pruugi olla turuüürihinna kõrgemast tasemest lähtuvalt konkurentsivõimelised.

Riigimajja koondub riigiasutuste (sh KOV asutuste) kohalike esinduste ühine büroo– ja teeninduskeskkond, mis tagab kodanikule võimaluse enamuse teenuseid saada ühest kohast, misläbi paraneb/suureneb avalike teenuste pakkumine, kvaliteet ning kättesaadavus."Aga eesmärk kulude kokkuhoid läbi riigiasutuste tugistruktuuride optimeerimise ning tsentraliseeritud haldusstruktuuri ühes keskses hoones ei pane seda kontseptsiooni veel tööle. Maja hakkab tööle siis, kui see pakub lahendusi, mida kodanikul vaja on.


Ja seda kodaniku vaadet me teada tahamegi saada:

millised on probleemid, millega kodanik silmitsi seisab?
millised on tänased kitsaskohad?
millised on kodaniku ootused teenustele?
mis on need teemad, mille osas kodanik tahaks näost-näkku suhelda, kas siis põhjusel, et virtuaalselt seda üldse teha ei saa, või põhjusel, et füüsiline kontakt mugavam oleks?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki