FANDOM


Siin on analüüsitud Pärnu / Pärnumaa turismi tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte.


TugevusedEdit

  • Pärnu on Eestis Tallinna järel tähtsuselt teine piirkond kui vaadelda majutatud turistide arvu
  • Selgelt välja kujunenud ja turiste ligi tõmbav kuurordi traditsioon
  • Pärnu asub üle-euroopalise transpordivõrgustikku TEN-T kuuluva maantee E67 ääres

NõrkusedEdit

  • Turismihooaeg on liiga sessoonne

VõimalusedEdit

  • Kiire Rail Baltica valmimine lähendab Baltikumi aeg-ruumiliselt nii palju, et Pärnu teeninduspiirkond ulatub Poola piirini (4h kiire rongiga)
  • Loodusturism. Soomaa rahvuspark, Tolkuse raba, Kabli linnuvaatlusjaam, Nigula looduskaitseala
  • Pärandkultuuri ja ajaloo turism. Kihnu saar, Soontagana maalinn, Carl Robert Jakobsoni talumuuseum
  • Pärnu ettevõtted osalevad MTÜ Eesti Terviseturismi Ühenduse projekti kaudu Terviseturismi klastri töös. Pärnust on muuhlgas ühendatud Taastusravikeskus Estonia AS, Sanatoorium Tervis AS.

OhudEdit

  • Teiste piirkondade puhke- ja rekreatsioonitaristu investeeringud mis tõmbavad turiste Pärnust eemale
  • Poliitiline ebastabiilsus Pärnu kui turismisihtkoha arendamisel

Vaata kaEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki