FANDOM


Siin on analüüsitud Pärnu usuelu tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte.

TugevusedEdit

  1. Erinevate kristlike konfessioonide koostööd edendava ühenduse - vaimulike ümarlaud - olemasolu Pärnus.
  2. Pärnumaal Veltsas on budistid alustanud kloostri rajamist, valmis on budistlik sakraalehitis stuupa.

NõrkusedEdit

  1. Kõigil kogudustel pole Pärnus või Pärnumaal elavaid vaimulikke.
  2. Puudub erinevate budistlike konfessioonide koostööd edendav ühendus.

VõimalusedEdit

  1. Rajada Pärnusse erinevaid religioone ühendav klooster.

OhudEdit