FANDOM


VANALINNA ÕUE VÄIKE LAVA on Pärnu Ooperi SUVEAARIA laste loovusprogrammi raames toimuv laste muusika ja muusikateatri kontsertide ja etenduste sari.

Vanalinna õue väikse lava kontserdid ja etendused toimuvad juulis teisipäevast reedeni kell 14.00.


EesmärkEdit

Sarja eesmärk on pakkuda muusikat õppivatele ja muusikateatrist huvitatud lastele võimalust kunstiliseks eneseväljenduseks ning kasvatada uut muusika ja muusikateatriga tegelevate loovisikute põlvkonda.

Aeg, koht, ühe kontserdi või etenduse struktuurEdit

Sari toimub juulis teisipäevast reedeni kell 14.00 Pärnu Vanalinna õue väiksel laval. Üks kontsert või etendus kestab ca 50 minutit.

Kunstiline sisu ja juhtimineEdit

Kontserdisarja kunstiline sisu sünnib Pärnu Ooperi kunstilise juhi või tema poolt volitatud isiku ning kontserdi- või etenduseprojekti kunstilise juhi loova dialoogina. Sarja planeerimine toimub Pärnu vikis.

Kontserdi- või etenduseprojekti kunstiliseks juhiks peab olema laps või noor, kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Pärnu linnas või maakonnas või kes tegutseb Pärnu linnas või maakonnas elava või asuva isiku volitusel. Juhul, kui kunstiline juht ei ole oma ea tõttu teovõimeline ja ei saa seetõttu täita produtsendi ülesandeid, peab tema kõrval olema teovõimeline produtsent.

Eelistatud on kontserdi- ja etenduseprojektid,

 • mille raames kõlab laste enda poolt loodud muusika
 • mis põhinevad laste enda poolt loodud stsenaariumidel
 • millel on ere kunstiline kontseptsioon
 • milles osaleb lisaks Pärnu linna ja maakonna lastele ka lapsi mujalt Eestist ning välismaalt
 • millel on olemas kaasrahastamine või suur tõenäosus kaasrahastamise leidmiseks
 • mida on esitatud või esitatakse ka väljaspool Pärnut

Kontserdi- või etenduseprojekti läbiviimist juhib kontserdi- või etenduseprojekti produtsent, kes peab olema teovõimeline isik.

Üldine korraldus, produktsioon ja finantseerimineEdit

Sarja korraldab Pärnu Ooper koostöös Pärnu Vanalinna Põhikooliga.

Kontserdi- või etenduseprojekti korraldab produtsent, kes lisaks omafinantseerimisele taotleb vahendeid Pärnu linnalt, Haridus- ja Teadusministeeriumilt, Kultuuriministeeriumilt, Kultuurkapitalilt, Hasartmängumaksu Nõukogult, Eesti Rahvuskultuuri Fondilt ja teistelt rahastajatelt.

Pärnu Ooperi kohustusedEdit

Pärnu Ooperi kohustusteks on

 • sarja kunstiline juhtimine
 • põhirahastamise tagamine
 • põhireklaami tagamine

Sarja kunstiline juhtimineEdit

Kontserdisarja juhib kunstiline juht, kes

 1. koostab sarja koondkava
 2. esindab sarja suhtlemisel meediaga
 3. vastutab sarja kunstilise kvaliteedi eest

Põhirahastamise tagamineEdit

Pärnu Ooper põhirahastab ühte kontserdi- või etenduseprojekti järgmiselt (eurot):

 1. info publitseerimine kontserdisarja koondplakatil: 15.-
 2. Pärnu Vanalinna õue kasutamine: 14.-
 3. kontserdi reklaamimine Pärnu linna teadetetahvlitel, tasuta meediakanalites ja Pärnu Ooperi kodulehel: 45.-
 4. piletimüügi korraldamine: 20.-
 5. üldine administreerimine: 20.-
 6. tehniline teenindamine: 58.-
 7. Autoritasud 7% kontserdi sissepääsutasust või vähemalt 16.-

KOKKU: 188.- eurot

Põhireklaami tagamineEdit

Pärnu Ooper korraldab sarja põhireklaami järgmiselt:

 1. kontserdi või etenduse info sisestamine Pärnu Ooperi kodulehele
 2. sarja koondafiši ja/või flaieri kujundamine, trükkimine ja levitamine
 3. kontserdi või etenduse infonupu levitamine maililistides ning suhtlus- ja kultuuri infoportaalides Näiteks: Mysteerium, http://www.kultuur.info, http://www.parnu.ee/kalender/admin/uus/index.html, http://www.24tundi.ee/, http://www.facebook.com
 4. trükib kontserdi kava

PublikukoolitusEdit

Pärnu Ooper korraldab publikukoolitust järgmiselt:

 1. kaasab teavitustegevusse Pärnu linna ja maakonna koolide huvijuhte ja muusikaõpetajaid
 2. kaasab teavitustegevusse kodanikeühendusi. Näiteks: Eesti Lasterikaste Perede Liit

Produtsentide kohustusedEdit

Produtsentide kohustusteks on

 • projektiettepaneku koostamine
 • kaasrahastamise taotlemine
 • projekti läbiviimine
 • projekti viimine Pärnust välja

Projektiettepaneku koostamineEdit

Projektiettepaneku kohustuslik info

 1. projektijuhi isikuandmed / juriidilise isiku kontaktandmed (nimi, isikukood, aadress, sidevahendid)
 2. sobivate kontserdipäevade pingerida
 3. detailne kava
 4. projekti kontseptsiooni tutvustav tekst (max 300 sõna)
 5. heliloojate ja teoste annotatsioonid (max 300 sõna)
 6. osalevate muusikute ja teiste loovisikute elulood (max 300 sõna)
 7. kaasrahastajate ja toetajate andmed
 8. projekti infonupu tekst levitamiseks infokanalites (max 600 sõna)
 9. projekti esindusfoto (resolutsiooniga vähemalt 300)

Kaasrahastamise taotlemineEdit

Produtsent taotleb projekti kaasrahastamist vähemalt järgmistest allikatest

 1. Eesti Kultuurkapital
 2. Eesti Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupp

Kõrgel tasemel külaliste kaasamineEdit

Eelistatud on projektid, millesse on kaasatud lapsi ja noori mujalt Eestist ning välismaalt.

Projektide viimine Pärnust väljaEdit

Eelistatud on projektid, mida esitatakse ka väljaspool Pärnut.

Projekti teostamise käikEdit

 1. Produtsent teeb Pärnu Ooperile projektiettepaneku kontserdikava või etenduseprojekti esitamiseks sarjas
 2. Pärnu Ooperi kunstilise juhi positiivse eelotsuse korral annab Pärnu Ooper produtsendile vajadusel põhirahastamise garantiikirja
 3. Produtsent taotleb vajadusel kaasrahastamist
 4. Kaasrahastamise olemasolul sõlmivad Pärnu Ooper ja produtsent lepingu kontserdi või etenduse korraldamiseks ning kontsert või etendus lülitatakse sarja

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki