FANDOM


Allikas: Garri Suuk: Ellu on suudetud viia pisku, parteid ei paku poliitilist maavärinat. PP 26.9.2013


Pärnu linnavolikogu valitakse neljaks aastaks. Erakonnad on kaasanud valimisnimekirjadesse poliitikuid Toompealt ja Stenbocki majast. Nende poliitikute, rahva seas peibutuspartideks kutsutute puhul, ei tule kõne allagi reaalne töötamine volikogus, kui just seadust ei muudeta.

Pärnu praegune linnapea Toomas Kivimägi võlgneb oma ametipositsiooni 2009. aasta valimiste ajal kibekiirelt teostatud seadusemuudatusele.

Valimisliit on erakondadele ebameeldivaks konkurendiks. Kohalikud küsimused on aga sedavõrd tähtsad, et neid ei saa jätta ainult erakonnapoliitikute otsustada.

Meie valimisliidu teke tõendab, et suurenenud on nende inimeste osakaal, kes on võõrandunud erakondadest, kuid soovivad kaasa rääkida kodulinna küsimuste lahendamisel.

Valimisliidu Südame ja Mõistusega tekkimine kinnitab veel kord kodanikualgatuse olemasolu. Tegutseme veendumuses, et Pärnut on võimalik juhtida senisest paremini.


Vajame kasvavat PärnutEdit

Meie pärnakatele pakutav tegevuskava on lihtne. Meie tegevuskava on sündinud koostöös pärnakatega, kes valutavad südant linna käekäigu pärast. Inimestega, kes on analüüsinud südame ja mõistusega linna tervist. Südamega märkad asju paremini. Linna tervis on hakanud jukerdama. Tunda on väsimust.

Me vajame kasvavat Pärnut. Teenindussektori kõrval tuleb aidata käivitada tootmisettevõtteid. Linn peab olema igati koostööaldis, eestvedajaks taristu väljaehitamisel.

Üks abinõu on hoonestusõiguse alusel jõude seisvate maade andmine ettevõtetele, kes loovad uusi töökohti, panustades sellega ühtlasi linna arengusse. Keskenduda tuleb sellele, et Pärnust kujuneks ettevõtjasõbralik ja tööandjaid kutsuv linn. Linn, mis tunnustab ettevõtjaid ja tööandjaid, kes hoiavad ja loovad töökohti ja kes hoolivad töötajatest. Probleemi kiiremaks lahendamiseks vajame siinkohal riigi koostööd ja tuge.

Seni on võimuerakonnad IRL ja Reformierakond käitunud isekalt, unustades omavalitsused, kes raskel ajal loobusid maksubaasi loovutamise näol osast oma leivatükist. Riik andis leivast tüki edasi “puudust kannatavale” Kreekale. On tulnud aeg raskel ajal pärnakatelt võetu tagasi anda.


Inimesed tulevad tagasiEdit

Valimisliit peab üheks prioriteediks viimasel neljal aastal lahkunud pärnakate tagasipöördumist koju ja uute elanike tulekut. Selleks tuleb leida võimalusi, muutmaks Pärnut atraktiivsemaks.

Pärnus sündinud lapsed on linna kodanikud ja vajavad tähelepanu ning toetust alates esimesest elupäevast. Mida saame laste ja eelkõige noorte perede heaks teha?

Anname linnale kuuluva elamumaa hoonestusõiguse alusel noortele peredele. Maksame igale lapsele sünnitoetuseks esimesel aastal 330 eurot. Tagame igale lapsele lasteaiakoha või lastehoiu. Vabastame lasteaialapse päevas ühe toidukorra maksmisest.

Meie tähtsustame alusharidust ja viime lasteaiaõpetajate palga õpetajatega võrdsele tasemele. Et väikelapsed saaksid emaga kauem kodus olla, maksab linn kodus olevatele emadele emapalka miinimumpalga ulatuses kuni teise eluaasta täitumiseni. Toetame lapse esimesse klassi minekut 200 euroga.

Tagame Pärnu linna kooliõpilastele tasuta sõidu kodust kooli ja tagasi. Selleks ja hommikuse autoliikluse vähendamiseks paneme käima koolibussid. Tagame, et iga laps saaks linna kulul osaleda vähemalt ühe huviringi töös.

Meie eesmärk on arendada linna, kus on hea ja turvaline elada. Lapsesõbralikus linnas on mänguväljakud korras ja pideva tähelepanu all. Me ei pea lahenduseks praegust olukorda, et mänguväljakul lagunev kiik peidetakse kilekotti.


Prügiveost, bussidest ja parkimisestEdit

Korraldame prügiveomajanduse ümber nii, et linnakodanik saaks valida prügikonteineri tühjendamise sageduse. Lõpetame niinimetatud tühjade sõitude eest esitatavad arved. Kahtlejatele, kes väidavad, et prügiveo eeskirju muuta ei saa, ütleme meie: see on vaid poliitilise tahte küsimus.

Lõpetame kurjust peitva pimeduse ja keerame tänavavalgustuse lambid tagasi. Et kodu- ja koolitee oleksid turvalised, selleks korrastame ja rajame uusi kõnniteid.

Linna väljanägemine ei tohi varjutada Pärnust saadavaid kultuurilisi emotsioone ja peletada eemale linna külalisi. Kahjuks oli sellel suvel linn kasimata. Me kinnitame, et suudame selles küsimuses linna haldussuutlikkust tõsta ja linna puhtana hoida. Me hoolime Pärnust.

Täidame Toomas Kivimägi valimisliidu täitmata lubaduse ja kehtestame tasuta parkimise kogu linna avalikul territooriumil, välja arvatud suvel ranna piirkonnas.

Korrastame bussiliikluse nii, et igast linnaosast saaks sõita ümberistumisteta teise linnaossa. Peatused peavad olema läbi mõeldud ja linnakodanike vajadusi arvestavates asukohtades.

Bussiliikluse ümberkorraldamine oli ette võetud kiirustades, selle kavandamisele ei kaasatud vajalikul määral pärnakaid. Linnakodanike soove teadmata ei tohi otsuseid teha.


KokkuvõteEdit

Valimisliit Südame ja Mõistusega pakub võimuerakondadele alternatiivi ega ole erakondade käepikenduseks. Valimisliit soovib juhtida Pärnut asjatundlikult, südame ja terve mõistusega.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki