FANDOM


Visualiseeriv muusikaanalüüs

Näib, et muusika ja selle graafiline kujutamine on alates muusika kirjalikust fikseerimisest omavahel peaaegu lahutamatult seotud. Muusikalise kunstiteose kirjalik fikseerimine üldiselt kindlustas ja kindlustab Uusajal selle säilimise ning selles väljendus ja väljendub samas ka kompositsiooni kõrgväärtus. Kompositsioonil kui "kunstiväärtusega loomingul" on Klaus-Jürgen Sachs´i järgi "kummaline toppeltolemus ühelt poolt kirjalikult fikseeritud, teiselt poolt elavalt esitatud teosest, mis avaldab alles mõlema poole täiendumises kestvat mõju ning leiab selle kaudu oma täielikku määratlust." Erhard Karkoschka järgi on "muusikaline üleskirjutamine eeskätt abivahend, millega ehitatakse üles komplekset muusikat, jäädvustatakse ja vahendatakse seda. Seejuures mõjutavad noodikirja tehnilised võimalused aga ka kompositsiooniakti, ja isegi muusikute kogu muusikalist mõtlemisviisi; iga epohhi muusikateose kõla- ja graafiline pilt jäävad omavahel iseloomulikult seotuks." Ettekanne pakub ülevaate muusika visualiseerimisvõimalustest ja tutvustab erinevaid näiteid.


Põhikirjandus:

Gerhard Lock (2014). Visualisierende Musikanalyse [Visualiseeriv muusikaanalüüs]. Anleitungen zur musikalischen Analyse [Muusikalise analüüsi juhendid], (= Grundlagen der Musik, Vol. 8), Laaber: Laaber [in print].

Gerhard Lock (2009). Some Preliminary Concepts of Graphical Analysis/Composition for Musicians and Nonmusicians. Music and Environment, Eds. T. Selke, G. Lock, Tallinn: Tallinn University, 152–173.

Gerhard Lock (2004). Aspekte der Visualisierung und graphischen Analyse von Musik. Die Fünfte Sinfonie von Lepo Sumera [Muusika visualiseerimise ja graafilise analüüsi aspekte. Lepo Sumera Viies sümfoonia]. Musical Work: Boundaries and Interpretations (38th Baltic Musicological Conference), hrsg. von A. Žiuraityte, Vilnius 2006, 243–269.  

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki